Przeszukaj pomoc

Unikaj oszustw związanych z pomocą.Nigdy nie będziemy prosić Cię o dzwonienie na numer telefonu, wysyłanie SMS-ów ani o udostępnianie danych osobowych. Zgłoś podejrzaną aktywność, korzystając z opcji „Zgłoś nadużycie”.

Learn More

Firefox 59 Pierwsza zakładka wyśwetla się prwidłowo. Każda kolejna wyświetla się z błędami - migają kawałki strony, zmienia się wszystko po ruszaniu myszką.

 • 1 odpowiedź
 • 3 osoby mają ten problem
 • 2 wyświetlenia
 • Ostatnia odpowiedź od Shadow110

more options

Każda kolejna zakładka wyświetla się z błędami - migają kawałki strony, zmienia się wszystko po ruszaniu myszką. Przeinstalowanie przeglądarki nie pomaga. Pierwsza zakładka działa bez problemów nawet jeśli otworzę kolejne. Nie jest to zależne od technologi wykonania strony - tak mi się wydaje. Windows 10.

Każda kolejna zakładka wyświetla się z błędami - migają kawałki strony, zmienia się wszystko po ruszaniu myszką. Przeinstalowanie przeglądarki nie pomaga. Pierwsza zakładka działa bez problemów nawet jeśli otworzę kolejne. Nie jest to zależne od technologi wykonania strony - tak mi się wydaje. Windows 10.

Wszystkie odpowiedzi (1)

more options

TRANSLATION ONLY - Polish


Firefox 59 The first tab is displayed correctly. Each subsequent one displays with errors - parts of the page are flashing, everything changes when you move the mouse.

Each next tab is displayed with errors - parts of the page are flashing, everything changes when you move the mouse. Reinstalling the browser does not help. The first tab works without problems even if I open more. This is not dependent on the technology of website performance - I think so. Windows 10. _--------------------------------------------------------------------------------------- Please see if this fixes the issue : there appears to be an issue that only affects users who have turned off Cleartype Font rendering within their Windows Settings. So a workaround for the moment would either be to turn Cleartype back on or disabling hardware acceleration in Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/performance-settings =

==

Sprawdź, czy to rozwiązuje problem: wydaje się, że problem dotyczy tylko użytkowników, którzy wyłączyli renderowanie czcionek Cleartype w swoich ustawieniach systemu Windows. Tak więc na chwilę obecną obejście tego problemu spowodowałoby ponowne włączenie Cleartype lub wyłączenie akceleracji sprzętowej w Firefoksie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/performance-settings

If that is not the issue : Jeśli to nie jest problem:

SAFE MODE

In Firefox Safe mode these changes are effective:

 • all extensions are disabled (about:addons)
 • default theme is used (no persona)
 • userChrome.css and userContent.css are ignored (chrome folder)
 • default toolbar layout is used (file: localstore-safe.rdf)
 • Javascript JIT compilers are disabled (prefs: javascript.options.*jit)
 • hardware acceleration is disabled (Options > Advanced > General)
 • plugins are not affected
 • preferences are not affected

TEST TRYB BEZPIECZEŃSTWA

W trybie bezpiecznym Firefox zmiany te są skuteczne:

 • wszystkie rozszerzenia są wyłączone (około: dodatki)
 • domyślny motyw jest używany (brak persona)
 • userChrome.css i userContent.css są ignorowane (folder chrome)
 • używany jest domyślny układ paska narzędzi (plik: localstore-safe.rdf)
 • Kompilatory JavaScript JIT są wyłączone (prefs: javascript.options. * Jit)
 • Akceleracja sprzętowa jest wyłączona (Opcje> Zaawansowane> Ogólne)
 • Nie wpływa to na wtyczki
 • nie ma to wpływu na preferencje

TEST