Używanie wtyczek w Firefoksie

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Obsługa wszystkich wtyczek NPAPI, z wyjątkiem Adobe Flash, zakończyła się w wersji Firefoksa 52. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Wtyczki to oprogramowanie zarządzające zawartością stron internetowych, które ze względów patentowych nie zostało zaimplementowane w Firefoksie. W tym artykule opisano, jak używać i zarządzać wtyczkami w Firefoksie.

Co to są wtyczki?

Wtyczki są rodzajem oprogramowania zarządzającym zawartością stron internetowych, które ze względów patentowych nie zostało zaimplementowane w Firefoksie. Zaliczają się do nich formaty audio, gry online, prezentacje i inne wykonane w opatentowanych formatach. Wtyczki są tworzone i dystrybuowane przez firmy, do których należą te opatentowane formaty.

Popularne wtyczki

Instrukcje instalacji, używania i rozwiązywania problemów ze wtyczkami w Firefoksie zawarte są na tych stronach:

Informacja: 64-bitowa wersja Firefoksa dla systemu Windows obsługuje jedynie wtyczki Adobe Flash i Microsoft Silverlight.

Aktualizacja wtyczek

Odwiedź stronę wtyczki, którą chcesz zaktualizować. Wtyczki działają, używając kodu stworzonego przez inne firmy niż Mozilla, więc jest bardzo ważne, by używane wtyczki były aktualne. Luki w zainstalowanych wtyczkach mogą zagrozić twojej prywatności.

Zarządzanie wtyczkami

Aby zobaczyć, jakie masz zainstalowane wtyczki:

  1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton, następnie Dodatki i motywy i wybierz panel Wtyczki.

Aby wyłączyć wtyczkę, wybierz wtyczkę z listy i naciśnij przycisk Nigdy nie aktywuj. Ta czynność spowoduje tylko wyłączenie wtyczki, a nie jej dezinstalację. Aby ponownie włączyć wtyczkę, naciśnij przycisk Zawsze aktywuj.

Dezinstalacja wtyczek

  • Przejdź do jednego z ww. artykułów odpowiadającemu wtyczce, którą chcesz odinstalować, by zapoznać się z właściwymi instrukcjami.
  • Instrukcje, jak ręcznie odinstalować wtyczkę znajdziesz w artykule Ręczna dezinstalacja wtyczki.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z Firefoksem, mogą one być powodowane przez wtyczkę lub kombinację wtyczek. Jak zdiagnozować problemy z wtyczkami dowiesz się z artykułu Rozwiązywanie problemów z wtyczkami.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji