Tryb rozwiązywania problemów Thunderbirda

Tryb rozwiązywania problemów jest specjalnym trybem uruchamiania Thunderbirda, który może być użyty do rozwiązania problemów występujących w Thunderbirdzie. W trybie rozwiązywania problemów tymczasowo wyłączane są niektóre funkcje i personalizacje (szczegóły znajdziesz poniżej). Jeśli okaże się, że problem nie występuje w trybie rozwiązywania problemów, prawdopodobną przyczyną problemu jest jeden z dodatków lub niestandardowa konfiguracja.

Informacja: Tryb rozwiązywania problemów nosił poprzednio nazwę Tryb awaryjny Thunderbirda., który nie ma nic wspólnego z trybem awaryjnym systemu Windows. Przed Thunderbirdem 91 menu uruchamiające ten tryb nosiło nazwę Uruchom ponownie z wyłączonymi dodatkami….

Uruchamianie Thunderbirda w trybie rozwiązywania problemów

 1. Przełącz Thunderbirda w tryb rozwiązywania problemów:
  • Jeśli Thunderbird nie jest uruchomiony: Podczas uruchamiania Thunderbirda naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.Podczas uruchamiania Thunderbirda naciśnij i przytrzymaj klawisz option.Przejdź do Terminala i uruchom polecenie: thunderbird -safe-mode.
   Może zachodzić potrzeba określenia ścieżki instalacyjnej Thunderbirda, np. /usr/lib/thunderbird).
  • Jeśli Thunderbird jest uruchomiony: Naciśnij > Pomoc > Tryb rozwiązywania problemów i w wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk Uruchom ponownie.
 2. W oknie dialogowym trybu rozwiązywania problemów naciśnij przycisk Kontynuuj w trybie rozwiązywania problemów.
  TB91-thunderbird-troubleshoot-mode-dialog-marked
  Jeśli chcesz, aby zmiany wprowadzane przez tryb rozwiązywania problemów były tymczasowe, nie zaznaczaj pól wyboru, ponieważ spowoduje to zapisanie ustawień trybu rozwiązywania problemów jako stałych ustawień.
 3. Kliknij > Pomoc i sprawdź, czy menu zawiera opcję Wyłącz tryb rozwiązywania problemów, aby upewnić się, że Thunderbird aktualnie działa w trybie rozwiązywania problemów.

Wyłączenie trybu rozwiązywania problemów

Kliknij > Pomoc > Wyłącz tryb rozwiązywania problemów. Spowoduje to natychmiastowe zamknięcie Thunderbirda i uruchomienie go w trybie normalnym.

Możesz także po prostu zamknąć Thunderbirda i ponownie go uruchomić.

Diagnozowanie problemów w trybie rozwiązywania problemów

Po uruchomieniu Thunderbirda w trybie rozwiązywania problemów możesz przetestować jego funkcjonalność i sprawdzić, czy problemy z korzystaniem z niego zniknęły.

Problemy wciąż występują w trakcie korzystania z trybu rozwiązywania problemów

Jeśli problemy wciąż występują podczas korzystania z trybu rozwiązywania problemów, oznacza to, że ich przyczyną nie są żadne z zainstalowanych w Thunderbirdzie rozszerzeń lub motywów. Możliwe przyczyny i rozwiązania obejmują:

 • Coś jest nie tak z instalacją programu Thunderbird: Jeśli zainstalowałeś Thunderbirda za pomocą menedżera pakietów systemu Linux, spróbuj zainstalować go ponownie. Zbadaj również ewentualne konflikty bibliotek i rozważ użycie pakietu dostarczanego przez Thunderbird na https://www.thunderbird.net/.
 • Zmiany wprowadzone w ustawieniach preferencji programu Thunderbird, które nie zostały wyłączone w trybie rozwiązywania problemów.

Problemy nie występują w trakcie korzystania z trybu rozwiązywania problemów

Jeśli problemy nie występują w trakcie korzystania z trybu rozwiązywania problemów, najbardziej prawdopodobnym ich powodem jest jedno z zainstalowanych rozszerzeń, motywów, lub też przyspieszenie sprzętowe. Możliwe rozwiązania obejmują powrót do trybu normalnego i wypróbowanie poniższych opcji. (Może być konieczne ponowne uruchamianie Thunderbirda po każdej zmianie, aby sprawdzić czy problem zniknął.)

 • Stopniowo wyłączaj rozszerzenia w menedżerze dodatków: Kliknij > Dodatki i motywy > Rozszerzenia, a następnie po wyłączeniu każdego rozszerzenia sprawdzaj, czy problem nadal istnieje. Jeśli problem zniknie, ostatnie wyłączone rozszerzenie jest prawdopodobnie sprawcą kłopotów. Możesz spróbować je zaktualizować, wyłączyć lub usunąć.
 • Ustaw domyślny motyw w menedżerze dodatków: Kliknij > Dodatki i motywy > Motywy, a następnie ustaw domyślny motyw.
 • Spróbuj wyłączyć przyspieszenie sprzętowe w ustawieniach Thunderbirda: Kliknij > Ustawienia > Ogólne, następnie usuń zaznaczenie pola Korzystaj ze sprzętowego przyspieszania, jeśli jest dostępne.

Co jest blokowane w trybie rozwiązywania problemów?

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji