Thunderbird i Gmail

Thunderbirda można skonfigurować tak, by bezbłędnie współpracował z usługą pocztową Gmail. Wiadomości są synchronizowane pomiędzy lokalną wersją Thunderbirda i pocztą Gmail.

Od 30 maja 2022 roku Google nie zezwala już na dostęp mniej bezpiecznych aplikacji do kont Gmail, dlatego wymagane jest oAuth. Jeśli używasz "haseł aplikacji" dostarczonych przez Google, Thunderbird w wersji 91.8.0 i nowszych dokona tej konwersji za ciebie. Ponadto, konta Gmail nie działają z Thunderbirdem w wersji 31 i starszych, ponieważ nie obsługują one autoryzacji oAuth Google'a (zaimplementowanej w bugu 849540).

Konfigurowanie konta Gmail

Aby skonfigurować Thunderbirda do współpracy z Gmailem, trzeba najpierw na koncie Gmail włączyć protokół IMAP. Pomocna w tym będzie instrukcja Gmaila. Protokół IMAP jest domyślnie włączony dla wszystkich nowo zakładanych kont Gmail.

Sprawdź czy w ustawieniach Gmaila jest włączona funkcja „Dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji”. Więcej informacji na ten temat i ewentualną pomoc znajdziesz w artykule Google: Mniej bezpieczne aplikacje.

Po włączeniu protokołu IMAP na koncie Gmail przejdź do Thunderbirda, by skonfigurować konto.

 1. Na pasku menuNa górze okna Thunderbirda kliknij menu Plik, przejdź do menu Utwórz i wybierz Konfigurację konta pocztowego….
 2. W otwartym oknie konfiguracji konta e-mail podaj informacje dotyczące konta Gmail (nazwisko i imię, adres e-mail i hasło) i naciśnij przycisk Kontynuuj. Thunderbird automatycznie skonfiguruje połączenie z Gmailem.
 3. Naciśnij przycisk Gotowe. Jeśli wyświetli się formularz logowania do konta Google, podaj wymagane dane i naciśnij przycisk Zaloguj się. To wszystko! Thunderbird pobierze istniejące wiadomości i konto będzie gotowe do użycia.

Obszerniejsze informacje na temat konfiguracji kont znajdują się w artykułach:

Elementy specyficzne dla Gmaila

Archiwizowanie wiadomości

Aby zachować zgodność z działaniem Gmaila, Thunderbird archiwizuje wiadomości w folderze Wszystkie, a nie w folderze Archiwum, jak wiadomości z innych kont. Szczegółowo jest to opisane w artykule: Archiwizowanie wiadomości.

archiwum

Przycisk Ustawienia archiwizacji… jest wyłączony dla kont Gmaila, ponieważ funkcje archiwizacji nie dotyczą tego typu kont.

Subskrybowanie folderów i synchronizowanie wiadomości

Objaśnienia dotyczące etykiet Gmail i folderów Thunderbirda

Gmail używa specjalnej implementacji protokołu IMAP. W tej implementacji etykiety Gmail stają się folderami Thunderbirda. Gdy w Gmailu dodasz etykietę do wiadomości, Thunderbird utworzy folder z taką samą nazwą i zapisze wiadomość w tym folderze. Podobnie, jeśli przeniesiesz wiadomość do folderu w Thunderbirdzie, Gmail utworzy etykietę z nazwą folderu i przypisze ją do wiadomości.

W poniższym przykładzie foldery „g+”, „Personal”, „Receipts”, „Travel” i „Work” to foldery tego samego poziomu, co folder „[Gmail]” i odpowiadają etykietom Gmaila.

default gmail folders

Istnieje także zestaw specjalnych subfolderów dla folderu „[Gmail]”:

 • Wszystkie – zawiera wszystkie wiadomości na twoim koncie Gmail włącznie z wiadomościami wysłanymi i zarchiwizowanymi. Wszystkie wiadomości znajdujące się w folderze „Odebrane” będą również wyświetlane w folderze [Gmail]/Wszystkie.
 • Wersje robocze – zawiera, jak nazwa wskazuje, wersje robocze tworzonych wiadomości.
 • Wysłane – zawiera wiadomości wysłane.
 • Spam – zawiera wiadomości oznaczone zarówno w Gmailu, jak i Thunderbirdzie jako spam.
 • Oznaczone gwiazdką – zawiera wiadomości oznaczone zarówno w Gmailu, jak i Thunderbirdzie gwiazdką.
 • Kosz – zawiera usunięte wiadomości.
 • Ważne – zawiera wiadomości oznaczone w Gmailu jako „ważne”. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Omówienie Priorytetów znajdującym się w pomocy Gmaila.

Subskrybowanie lub anulowanie subskrypcji folderów, etykiet

Każdy folder Gmail można skonfigurować, by był wyświetlany w Thunderbirdzie. Domyślnie foldery Gmail są wyświetlane, jak opisano powyżej. Aby skonfigurować wyświetlanie folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę konta i wybierz Subskrybuj. Zostanie wyświetlone okno menedżera subskrypcji.

folderssub

W oknie menedżera subskrypcji odznacz foldery, które nie chcesz, by były wyświetlane w Thunderbirdzie i naciśnij przycisk Zrezygnuj z subskrypcji. Wiadomości nadal będą pobierane i dostępne w folderze „Wszystkie”. Będą także brane pod uwagę w procesie wyszukiwania i wyświetlane w wynikach wyszukiwania, pomimo że dany folder, etykieta nie będą wyświetlane.

Synchronizacja folderów, etykiet

Aby widzieć wszystkie wiadomości i etykiety z Gmaila w Thunderbirdzie, ale uniknąć pobierania wiadomości do systemu, można dostosować ustawienia synchronizacji. Umożliwia to określenie synchronizowanego folderu. Jeśli folder nie będzie synchronizowany, nagłówki wiadomości będą wyświetlane w Thunderbirdzie, ale treść wiadomości będzie pobierana dopiero po kliknięciu nagłówka wiadomości.

By zmienić sposób pobierania wiadomości, należy zmienić opcje synchronizacji konta lub folderów. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij Narzędzia Edycja i wybierz Konfiguracja kont…. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Synchronizacja IMAP.

Użyteczne dodatki

 • Jeśli chcesz zsynchronizować swoje kontakty pomiędzy Thunderbirdem i Gmail, wypróbuj dodatek Google Contacts lub gContactSync.
 • Jeśli chcesz zsynchronizować swój kalendarz pomiędzy Lightningiem i kalendarzem Google, należy zapoznać się z artykułem: Używanie Lightninga z kalendarzem Google.
 • Dodatek Flat Folder Tree jest użyteczny do wyświetlenia wszystkich subfolderów folderu IMAP [Gmail] tak samo, jak inne foldery.
 • Gmail Buttons ułatwia przenoszenie wiadomości do folderów Kosz i Spam. Wersja beta wyświetla również wszystkie etykiety Gmail dla każdej wiadomości.

Zobacz także:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji