Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada

Wszystkie osobiste ustawienia, zakładki i inne informacje są przechowywane w twoim profilu Firefoksa.

 • Więcej informacji na temat profili uzyskasz w artykule Profile.

Firefox jednocześnie używa tylko jednego profilu. Czyni to poprzez dodanie podczas uruchamiania pliku blokującego do folderu profilu. W trakcie zamykania Firefoksa plik ten jest usuwany. Jeśli podczas uruchamiania Firefoksa plik blokady istnieje w folderze profilu, Firefox wyświetli komunikat Program Firefox został już uruchomiony, ale nie odpowiada. Aby otworzyć nowe okno, należy najpierw zakończyć istniejący proces programu Firefox lub uruchomić ponownie system.

firefoxalreadyrunning.png

Poprzednia sesja Firefoksa nie została zamknięta

Firefox potrzebuje krótką chwilę, by zamknąć się całkowicie. Dopiero po całkowitym zamknięciu możliwe jest ponowne uruchomienie przeglądarki. Jeśli chcesz ponownie uruchomić Firefoksa, a został on przed momentem zamknięty, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.


Firefox nie został zamknięty normalnie

Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest to, że Firefox nie został zamknięty normalnie. Może być on nadal uruchomiony w tle, nawet jeśli go nie widać. Uruchom ponownie komputer, by zobaczyć, czy problem nie zniknął.

Zamiast ponownie uruchamiać komputer, by zamknąć istniejący proces Firefoksa, możesz w tym celu użyć windowsowego menedżera zadań:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu na pasku zadań systemu Windows i wybierz Menedżer zadań lub wciśnij skrót klawiszowy Ctrl+Shift+Esc.
 2. Po otworzeniu okna menedżera zadań, wybierz kartę Procesy.
 3. Zaznacz wpis firefox.exe (naciśnij na klawiaturze klawisz F, by go szybko znaleźć) i naciśnij przycisk Zakończ proces.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk Tak.
 5. Powtórz te kroki dla wszystkich wystąpień procesu firefox.exe, jeśli jest ich więcej uruchomionych i zamknij okno menedżera zadań.
 6. Uruchom Firefoksa normalnie.
Informacja: Jeśli jest to powracający problem, zobacz artykuł Firefox hangs - Hang at exit, gdzie znajdziesz możliwe przyczyny problemu i sposoby ich rozwiązania.

Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie pomoże, być może Firefox poprzednio został zamknięty bez usunięcia pliku blokady.

 1. Uruchom ponownie komputer. Po uruchomieniu nie otwieraj Firefoksa.
 2. Przejdź do swojego folderu profilu – zobacz, jak znaleźć swój profil.
 3. Usuń plik blokady parent.lock.parentlock
  • Gdy podczas próby usunięcia pliku parent.lock zostanie wyświetlony błąd Nie można usunąć pliku. Plik lub katalog jest uszkodzony, lub nieczytelny, uruchom ponownie komputer i uruchom narzędzie sprawdzania błędów Chkdsk (Windows 2000, XP) lub ScanDisk (Windows 98, ME)Aby wyświetlić plik .parentlock, należy użyć narzędzia Onyx lub Maintain, by włączyć wyświetlanie niewidocznych plików. Ten plik nie zawiera informacji, a jego usunięcie spowoduje tylko odblokowanie profilu.Należy włączyć wyświetlanie ukrytych plików. W oknie przeglądarki plików wybierz menu Widok i sprawdź, czy element Wyświetlaj ukryte pliki jest zaznaczony.

Folder profilu jest niedostępny

Jeśli Firefox nie może znaleźć folderu profilu, zgłosi informację, że profil jest już używany lub został już uruchomiony. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy folder profilu zostanie usunięty, zmieniono jego nazwę, przeniesiono lub jeśli Firefox jest uruchamiany z pamięci przenośnej oraz jeśli folder profilu jest przechowywany na napędzie sieciowym. Sprawdź, czy folder profilu jest nadal dostępny.

Prawa dostępu

Firefox musi mieć także uprawnienia do tworzenia plików w folderze profilu. Firefox może nie mieć takich uprawnień, jeśli próbujesz używać profilu z systemu plików, który ma uprawnienia „Tylko do odczytu”, np. ze zdalnego dostępu Windows bez przydzielonych uprawnień do zmiany plików przez użytkowników sieci.

Aby sprawdzić, czy folder profilu ma prawidłowe uprawnienia:

 1. Przejdź do swojego folderu profilu – zobacz, jak znaleźć swój profil.
 2. Przejdź jeden folder wyżej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój folder profilu i wybierz Właściwości.
 4. Kliknij kartę Ogólne.
 5. Sprawdź, czy nie jest zaznaczone Tylko do odczytu.

  readonlyprofile.png
 1. Przejdź do swojego folderu profilu – zobacz, jak znaleźć swój profil.
 2. Przejdź jeden folder wyżej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój folder profilu i wybierz Pobierz informacje.
 4. Sprawdź, czy Własność i uprawnienia jest ustawione na Czytaj i pisz.
 1. Przejdź do swojego folderu profilu – zobacz, jak znaleźć swój profil.
 2. Przejdź jeden folder wyżej.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój folder profilu i wybierz Właściwości.
 4. Kliknij kartę Uprawnienia.
 5. Sprawdź, czy Dostęp do folderu jest ustawiony na Tworzenie i usuwanie plików.


Przywracanie danych z zablokowanego profilu

Jeśli nie możesz odblokować profilu, stosując ww. metody, użyj menedżera profili, by utworzyć nowy profil i przenieść dane z zablokowanego do nowego profilu. Informacje, jak to zrobić znajdziesz w artykule Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu.Artykuł ten pochodzi z Profile in use (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.