Porządkowanie wiadomości za pomocą filtrów

Filtry wiadomości umożliwiają automatyczne porządkowanie wiadomości. Mogą przenosić wiadomości do różnych folderów, usuwać je lub przekazywać na inny adres e-mail i wiele więcej…

Kiedy filtry są uruchamiane?

Kiedy odbierasz nowe wiadomości - wtedy, gdy zaznaczone jest podczas pobierania wiadomości (domyślne). Filtry są stosowane na nowej poczcie w katalogu Odebrane. Może to wystąpić albo przed odfiltrowaniem wiadomości niechcianych (spamu), albo po. Jeżeli masz trudności z filtrowaniem treści wiadomości, wybierz po filtrowaniu niechcianych.

Kiedy wysyłasz wiadomość - wtedy, gdy zaznaczysz Po wysłaniu. Filtry te mają zastosowanie wyłącznie do wiadomości wysyłanych.

Kiedy archiwizujesz wiadomość - wtedy, gdy zaznaczysz Archiwizowania i mają zastosowanie wyłącznie podczas archiwizowania wiadomości.

Filtry są wykonywane w kolejności, w jakiej występują na liście filtrów, z wyjątkiem gdy ta kolejność nie jest możliwa do zrealizowania, w takim przypadku pojawi się komunikat Włączone filtry będą uruchomione w następującej kolejności, oraz odnośnik: Rzeczywista kolejność czynności. Jeśli klikniesz na link, widać kolejność, w jakiej jest stosowany. Na przykład: Jeśli masz filtr, który przenosi wiadomość do innego folderu, a poniżej filtr, który odpowiada, ten filtr nie będzie działać, ponieważ wiadomość znika z folderu. W tym przypadku, Thunderbird zmieni kolejność, więc filtr odpowiedzi zostanie wykonany przed filtrem przenoszącym.

filter order warning

Które foldery są filtrowane?

Gdy wybierzesz ręczne uruchomienie filtra, możesz zastosować filtr do konkretnego folderu. Nie jest to możliwe podczas automatycznego uruchomienia filtrów.

Filtry uruchamiane automatycznie operują tylko na folderze Odebrane, z wyjątkiem filtrów Archiwizowania i Po wysłaniu, które mają zastosowanie podczas operacji wysyłania lub archiwizowania wiadomości. Filtrowanie nie wpływa na inne typy folderów.

Tworzenie nowego filtra

1. Naciśnij przycisk Menu New Fx Menu i wybierz Filtrowanie wiadomości….

2. W oknie filtrów wiadomości naciśnij przycisk Nowy…. Zostanie otworzone okno edycji filtru.

3. W polu Nazwa filtru podaj nazwę tworzonego filtra.

4. Z menu rozwijanego Stosuj filtr podczas: wybierz odpowiadającą ci opcję lub obie.

W większości przypadków nie będzie potrzeby zmiany domyślnej opcji sprawdzania poczty lub ręcznego uruchamiania.

5. Z menu rozwijanego pobierania poczty wybierz przed filtrowaniem niechcianych, albo po filtrowaniu niechcianych

6. Dla każdej reguły określ właściwość, badanie i wartość.

  • Właściwość to element wiadomości lub charakterystyczna cecha, taka jak Temat lub Nadawca.
  • Badanie to kryterium, jakie musi spełniać właściwość, np. zawiera lub rozpoczyna się od.
  • Wartość to dopełnienie testu, np. adres e-mail lub słowo kluczowe.

7. Wybierz działania, jaki ma stosować filtr do wiadomości spełniających powyższe kryteria.

tworzenie_filtran

Aby dodać kolejną regułę filtru, naciśnij przycisk +, a aby usunąć regułę przycisk .

7. Określ czynność, jaka ma być wykonana po spełnieniu wcześniej określonych reguł.

8. Naciśnij przycisk OK. Od tego momentu filtr będzie automatycznie stosowany do wszystkich nowych wiadomości po ich zapisaniu.

Jeśli chcesz, aby nowo utworzony filtr został zastosowany do już odebranych wiadomości, w oknie dialogowym filtrów wiadomości naciśnij przycisk Filtruj.

Przykłady filtrów

Oznaczanie gwiazdką

Jeśli chcesz, aby wszystkie wiadomości pochodzące z domeny używanej przez firmę, w której pracujesz były oznaczane gwiazdką i w ten sposób wyróżnić je spośród wszystkich wiadomości znajdujących się w skrzynce odbiorczej, możesz utworzyć następujący filtr:

tworzenie_filtran1

Możesz tworzyć filtry, używając adresu e-mail nadawcy bezpośrednio z przesłanych przez niego wiadomości. W nagłówku wiadomości kliknij prawym przyciskiem myszy adres nadawcy i wybierz Utwórz filtr na podstawie…. Domyślnie reguła takiego nowego filtru rozpoczyna się następująco: Nadawca to (adres e-mail nadawcy).

Przenoszenie do folderu

Aby nie zaśmiecać swojej skrzynki odbiorczej, możesz odfiltrować wiadomości o małym priorytecie. Na przykład została wybrana funkcja otrzymywania powiadomień od partnera biznesowego, ale dobrze byłoby je gromadzić w osobnym folderze.

Aby to osiągnąć, najpierw z poziomu menu Plik » Utwórz » Folder… utwórz folder o nazwie, np. Promocje. Teraz możesz utworzyć na przykład następujący filtr:

tworzenie_filtran2

Ponieważ została wybrana opcja Spełniony dowolny z warunków, w pokazanym przykładzie wszystkie wiadomości spełniające jeden dowolny z warunków:

  • wiadomość nadana z adresu sprzedaż@firma.pl, lub
  • w temacie jest zawarte słowo rabat, lub
  • Nadawca zawiera słowo klient

będą automatycznie przenoszone z folderu Odebrane do folderu Promocje.

Mimo że do przechwytywania i pozbywania się niechcianych wiadomości można użyć filtrów, to nie zaleca się używać ich w odniesieniu do niechcianych wiadomości. Zamiast tego lepiej użyć wbudowanej funkcji Thunderbirda przeznaczonej do kontrolowania niechcianych wiadomości, która jest do tego specjalnie przeznaczona.
Jeśli masz problemy z jakimś rozbudowanym swoim filtrem, spróbuj od prostego filtru i w kolejnych krokach wzbogać go o dalsze kryteria. Na przykład masz utworzony filtr przenoszący niektóre nowe wiadomości do osobnego folderu, ale on nie działa. Zmodyfikuj filtr, tak by oznaczał gwiazdką wszystkie nowe wiadomości. Jeżeli to działa, zmodyfikuj filtr, tak by oznaczał gwiazdką tylko te wiadomości, które chcesz przenosić do osobnego folderu. Jeśli to także działa, zmień filtr by, zamiast dodawać gwiazdkę, przenosił je do określonego folderu.

Zobacz także

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support