Używanie folderu wyszukiwania

Czym jest folder wyszukiwania?

Folder wyszukiwania jest specjalnym folderem, który pokazuje wybór wiadomości, które pasują do wcześniej zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania. Foldery wyszukiwania to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu, ponieważ zamiast wpisywać lub odtwarzać najczęściej powtarzane wyszukiwania, można po prostu uzyskać natychmiastowe wyniki na żywo, patrząc na folder wyszukiwania.

TB102-saved-search-folder-message-list

Podczas tworzenia folderu wyszukiwania możesz wybrać takie kryteria, jak adresy e-mail, słowa kluczowe, etykiety i daty. Możesz nawet wybrać różne foldery źródłowe z kilku kont. Następnie Thunderbird tworzy folder, w którym wyświetlane są tylko pasujące wiadomości. Działania na wiadomościach pokazanych w folderze wyszukiwania będą miały zastosowanie bezpośrednio do twoich oryginalnych wiadomości w folderach źródłowych. Nowe pasujące wiadomości z określonych folderów źródłowych będą automatycznie wyświetlane w folderze wyszukiwania.

Na przykład, możesz chcieć zobaczyć wszystkie wiadomości od swoich przyjaciół z uczelni w ich własnym folderze o nazwie “Studia”. Wystarczy, że dodasz adresy e-mail swoich przyjaciół do folderu wyszukiwania, a ich wiadomości będą się automatycznie pojawiać w folderze “Studia” w miarę ich napływania. Te same wiadomości będą jednak nadal widoczne w folderach źródłowych, takich jak Skrzynka odbiorcza.

Uwaga: Folder wyszukiwania nie zawiera kopii pasujących wiadomości. Jest raczej widokiem, który wyświetla pasujące wiadomości z folderów źródłowych. Usunięcie pojedynczych wiadomości z folderu wyszukiwania usunie je całkowicie z Thunderbirda, jak również z serwera twojego dostawcy usługi poczty. Jednak usunięcie samego folderu wyszukiwania nie usunie żadnych wiadomości, które on zawiera. A więc możesz usunąć dowolny folder wyszukiwania, którego już nie potrzebujesz, nie martwiąc się, że usuniesz jednocześnie wiadomości, które zawiera.

Jak utworzyć folder wyszukiwania?

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Plik, wskaż Utwórz… i wybierz Folder wyszukiwania…Na pasku menu kliknij Plik, wskaż Utwórz… i wybierz Folder wyszukiwania…. Pojawi się okno dialogowe Nowy folder wyszukiwania.

  TB102-new-saved-search-folder-jane
 2.  Zmień Nazwę swojego folderu wyszukiwania na taką, jakę chcesz mieć na swojej liście folderów. Nazwa i położenie folderu wybranego w panelu folderów przed otwarciem okna dialogowego Nowy folder wyszukiwania jest domyślnie wyświetlana jako nazwa i położenie tworzonego folderu wyszukiwania.
 3.  Kliknij menu rozwijane Utwórz jako podfolder, jeżeli chcesz zmienić folder nadrzędny tworzonego folderu wyszukiwania.
 4. Aby wybrać foldery, które będą przeszukiwane, naciśnij przycisk Wybierz…. Zostanie wyświetlone okno z hierarchicznym układem wszystkich folderów twoich kont. Zaznacz foldery, które chcesz, aby wchodziły w skład folderu wyszukiwania.

  TB102-saved-search-folder-select-folders
  Porada. Jeśli chcesz zaznaczyć kilka folderów, które na liście są jeden pod drugim, możesz je zaznaczyć jednocześnie. Kliknij nazwę (nie pole wyboru) pierwszego folderu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij nazwę ostatniego folderu i zwolnij klawisz Shift. Następnie naciśnij klawisz Spacja, by zaznaczyć wybrane foldery (ponowne naciśnięcie klawisza Spacja spowoduje ich odznaczenie).

  Informacja. Możesz dodać dowolną liczbę folderów, ale każdy dodany folder będzie powodował wydłużenie czasu wyszukiwania. Wybieraj tylko foldery, które naprawdę chcesz, by były przeszukiwane.
 5. Jeśli nie przechowujesz wiadomości na dysku lokalnym, np. używasz protokołu IMAP, który przechowuje wiadomości na serwerze, zaznacz pole wyboru Szukaj online. Jest to niezbędne tylko, jeśli twoje kryteria przeszukiwania odnoszą się do treści wiadomości, ponieważ adresy i tematy wiadomości są przechowywane na dysku lokalnym.
  Porada. W większości przypadków nie ma konieczności przeszukiwania online. Miej na uwadze, że tego typu przeszukiwanie znacznie spowalnia cały proces wyszukiwania. Wyszukiwanie offline jest wykonywane na dysku twojego komputera, podczas gdy wyszukiwanie online wykorzystuje twoje łącze internetowe i serwer pocztowy. Wyszukiwanie na dysku lokalnym jest o wiele szybsze, a mechanizm synchronizacji Thunderbirda automatycznie porządkuje i aktualizuje foldery.

Jak ustawić kryteria wyszukiwania?

 1. Wybierz jeden z trzech trybów wyszukiwania:
  • Wszystkie warunki spełnione. Ten warunek wykorzystuje operator „AND”, który określa, że wszystkie określone reguły muszą być spełnione, by wiadomość została wyświetlona w folderze wyszukiwania.
  • Spełniony dowolny z warunków. Ten warunek wykorzystuje operator „OR”, który określa, że jeśli jakakolwiek reguła jest spełniona, wiadomość będzie wyświetlana w folderze wyszukiwania.
  • Brak warunków, wszystkie wiadomości. Oznacza to, że nie ma reguł wyszukiwania, a folder wyszukiwania będzie używany do połączenia zawartości wybranych folderów i wyświetlenia ich w pojedynczym folderze.
 2. Wybierz kryteria.
  Każde z kryteriów filtra, zwane też regułą, składa się z trzech części:
  • Właściwość, np. „Nadawca”,
  • Badanie, np. „zawiera”,
  • Wartość, np. biuro@firma.pl.
W powyższym przykładzie regułę spełniają wiadomości nadane z domeny „biuro@firma.pl”.
Parametry „badanie” i „wartość” różnią się w zależności od wybranej właściwości.

Przykłady parametrów wyszukiwania

Foldery wyszukiwania są szczególnie przydatne, gdy stale otrzymujesz wiele wiadomości i potrzebujesz szybko wyłowić te, które cię szczególnie interesują.

 • Przykład 1. Stale otrzymujesz wiadomości od współpracowników zawierające jako załączniki ważne, dotyczące pracy, dokumenty. Możesz utworzyć następujące parametry wyszukiwania:

dodawanie_kryteriow

Twój nowy folder wyszukiwania o nazwie „Praca - nieprzeczytane załączniki” będzie zawierał wszystkie nieprzeczytane wiadomości zawierające załączniki, które zostały wysłane z domeny „moja_praca.pl”. Od momentu utworzenia folderu z takimi kryteriami wszystkie przychodzące wiadomości spełniające te kryteria będą wyświetlane w tym folderze.

 • Przykład 2. Chcesz odfiltrować wiadomości o małym priorytecie, by nie zaśmiecać swojej skrzynki odbiorczej. Na przykład została wybrana funkcja otrzymywania powiadomień od partnera biznesowego, ale dobrze byłoby je gromadzić w osobnym folderze. Możesz utworzyć folder wyszukiwania z kryteriami jak w poniższym przykładzie:

dodawanie_kryteriow1

Twój nowy folder wyszukiwania o nazwie „Promocje” będzie zawierał wszystkie wiadomości nadane z adresu „sprzedaz@firma.pl” lub w temacie wiadomości będzie zawarte słowo „rabat” lub w adresie, albo wyświetlanej nazwie będzie znajdowało się słowo „klient”, np. „obsługa klienta”, „rabat dla klienta” itp. Po przeczytaniu można te wiadomości pojedynczo usunąć.

Właściwości

Poniżej są opisane najczęściej używane właściwości.

wlasciwosci_menu

Następujące właściwości odnoszą się do nagłówków wiadomości:

 • Nadawca
 • Adresat
 • Adresat kopii
 • Adresat lub Adresat kopii
 • Od, Do, Kopia lub Ukryta kopia

Właściwości Nadawca i Adresat mogą zawierać więcej niż jeden adres e-mail i czasami także wyświetlaną nawę. W przykładzie „John Doe” <johndoe@example.com>, „John Doe” jest wyświetlaną nazwą, a „johndoe@example.com” jest adresem e-mail. Jeśli wartość do wyszukiwania zostanie podana w takiej formie, Thunderbird będzie szukał tej wartości zarówno w wyświetlanej nazwie, jak i w adresie e-mail. Na przykład, jeśli filtrem jest:

Nadawca | to | „John Doe” <johndoe@example.com>

Thunderbird będzie sprawdzał, czy wyświetlana nazwa „John Doe” jest zawarta w „johndoe@example.com”, co nie jest prawdą i także, czy adres e-mail jest zgodny z „johndoe@example.com”, co jest prawdą.

Porada. Korzystanie z adresu e-mail w filtrze jest dokładniejsze niż użycie wyświetlanej nazwy. Autor wiadomości podaje wyświetlaną nazwę, ale czasami może ona być pomijana lub różnić się od adresu e-mail.

Podczas wyszukiwania nie są rozróżniane wielkości znaków. Jeśli nadawca wiadomości użył „JohnDoe@Example.com”, to użyta w naszym przykładzie badana wartość „johndoe@example.com” będzie zgodna z wartością podaną przez nadawcę. W trakcie wyszukiwania nie są rozróżniane wielkości znaków również w wyświetlanej nazwie.

Porada. Oprócz sprawdzania wiadomości pod kątem konkretnych osób można również użyć tego filtra do sprawdzenia czy osoby znajdujące się na liście wiadomości znajdują się lub nie w twojej książce adresowej. Jako parametru badania użyj istnieje w książce adresowej lub nie istnieje w książce adresowej i jako wartość wybierz żądaną książkę adresową. Jeśli tworzysz własną książkę adresową ze związanymi z nią nazwami, możesz użyć tego do określenia w folderze wyszukiwania grupy osób bez dodawania ich pojedynczo.

Etykiety

Etykiety są używane do oznaczania wiadomości o specjalnym przeznaczeniu i wyróżniania ich kolorem. Thunderbird udostępnia etykiety: Ważne, Praca, Osobiste, Do zrobienia i Później, a także możliwość tworzenia własnych etykiet.

Parametr badania zawiera – wynik pozytywny, jeśli wiadomość ma etykietę określoną w wartości.

Parametr badania nie zawiera – wynik pozytywny, jeśli wiadomość nie ma etykiety określonej w wartości.

Parametr badania to – wynik pozytywny, jeśli wiadomość ma tylko określoną w wartości etykietę. Jeśli filtrem jest Etykiety | to | Ważne, wiadomość oznaczona etykietą „Ważne” i „Praca” nie będzie zgodna z filtrem, chyba że zostanie usunięta etykieta „Praca”.

Parametr badania to nie – wynik negatywny, jeśli wiadomość ma tylko określoną w wartości etykietę. Jeśli filtrem jest Etykiety | to nie | Ważne, wiadomość oznaczona etykietą „Ważne” i „Praca” będzie zgodna z filtrem do czau usunięcia etykiety „Praca”, gdyż w tym momencie wiadomość ma tylko określoną w wartości etykietę.

Parametr badania jest puste – wynik pozytywny, jeśli wiadomość nie ma żadnych etykiet.

Parametr badania nie jest puste – wynik pozytywny, jeśli wiadomość ma jakąkolwiek etykietę.

Informacja. Wiadomości oznaczone lub nieoznaczone gwiazdką są sprawdzane przez dodanie filtra Status | to (lub to nie) | Oznaczono gwiazdką.

Temat

Ta właściwość umożliwia sprawdzanie tematu wiadomości. Będzie obejmować – jeśli jest obecny – prefiks „Re: ”, ale bez rozróżniania wielkości znaków.

Treść

Ta właściwość umożliwia sprawdzanie obecności w treści wiadomości słowa lub całej frazy. Wyszukiwania tego typu mają kilka istotnych ograniczeń:

 • wyszukiwanie realizowane przez foldery wyszukiwania nie obsługuje skracania wyrazów do ich tematu (ang. word stemming), którego działanie polega na usuwaniu lub przekształcaniu sufiksów w ten sposób, że różne słowa zawierające ten sam temat będą uznawane jako do siebie pasujące. Na przykład „rower”, „rowerzysta” i „rowerowy” są skracane do tematu „rower”, ale ta funkcja w folderach wyszukiwania nie jest obsługiwana – jest obsługiwana w wyszukiwaniu globalnym,
 • w folderach wyszukiwania nie jest realizowane wyszukiwanie w przełamanych wierszach. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć frazę „chodźmy na imprezę”, zostanie ona znaleziona tylko, jeśli w tekście wiadomości występuje jednym ciągiem w jednym wierszu,
 • przeszukiwanie treści wiadomości może zająć sporo czasu – Thunderbird musi przeczytać treść wiadomości zapisanej na dysku twardym.

Data i wiek liczony w dniach

Właściwość Data umożliwia sprawdzenie daty wiadomości wg daty podanej przez autora wiadomości – nie daty odebrania – na zgodność z datą podaną jako wartość.

Właściwość Wiek w dniach umożliwia, używając daty podanej przez autora wiadomości – nie daty odebrania – sprawdzenie wieku wiadomości. Wiek jest zawsze obliczany w chwili sprawdzania wiadomości.

Status załącznika

Właściwość Status załącznika umożliwia, używając to | Zawiera załącznik sprawdzenie, czy wiadomość zawiera załączniki lub używając to nie | Zawiera załącznik, czy nie zawiera załączników.

Informacja. Jeśli twój folder wyszukiwania zawiera wiadomości przechowywane na zdalnym serwerze, analiza wykonana przez Thunderbirda może nie być dokładna. Thunderbird do czasu pobrania wiadomości na dysk lokalny, co jest realizowane po kliknięciu wiadomości, nie zna dotyczących jej specyficznych szczegółów.

Badania i wartości

Parametr badania to / to nie – sprawdza, pomijając wielkość znaków, czy wyświetlana nazwa lub adres e-mail pasują do wartości podanej w filtrze. Używaj tego parametru dla konkretnych adresów e-mail.

Parametr badania istnieje w książce adresowej / nie istnieje w książce adresowej – używany jest do porównania wielu adresów e-mail, ewentualnie jako skrót dla osób, których wiadomości są dla ciebie istotne. Jako wartość można wybrać pomiędzy osobistą książką adresową i zebranymi adresami.

 • Osobista książka adresowa składa się z adresów, które są dodawane do niej po kliknięciu w nagłówku wiadomości gwiazdki znajdującej się obok nazwy nadawcy.
 • Książka Zebrane adresy składa się z adresów e-mail wszystkich osób, do których zostały wysłane wiadomości z tego komputera. Thunderbird uzupełnia tę listę automatycznie.
Informacja. W systemach operacyjnych Mac OS X może być wyświetlana systemowa książka adresowa.

Parametr badania kończy się na – sprawdza, pomijając wielkość znaków, czy wyświetlana nazwa lub adres e-mail kończy się podaną wartością. Określając parametr jako „@przyklad.pl”, można używać go, np. do wyszukania wiadomości e-mail pochodzących z konkretnej domeny – w tym przypadku przyklad.pl.

Parametr badania rozpoczyna się od – sprawdza, pomijając wielkość znaków, czy wyświetlana nazwa lub adres e-mail rozpoczyna się podaną wartością. Określając parametr jako „webmaster@”, można używać go, np. do wyszukania wiadomości e-mail pochodzących ze wszystkich domen, a zawierających sufiks „webmaster@”.

Parametr badania zawiera / nie zawiera – sprawdza, pomijając wielkość znaków, czy gdziekolwiek w wyświetlanych nazwach lub adresach e-mail można znaleźć podaną wartość. Należy używać tego parametru ostrożnie, ponieważ często może on pasować do elementów, które aktualnie są niepożądane. Zamiast tego rozważ użycie parametrów „to” lub „kończy się na”.

Zobacz także

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji