Ostrzeżenie „Skrypt nie odpowiada”

Firefox może wyświetlić okno „Ostrzeżenie: Skrypt nie odpowiada”, którego treść brzmi: „Skrypt na tej stronie może być zajęty lub przestał odpowiadać. Można przerwać ten skrypt teraz lub kontynuować, by sprawdzić, czy jego wykonywanie się zakończy.” Ten artykuł opisuje, z jakiego powodu mogło się to zdarzyć i jakie są możliwe rozwiązania problemu.

Ten błąd informuje, że Firefox podejrzewa, iż skrypt może działać poza kontrolą i zawiesić przeglądarkę, jeśli nic nie zostanie zrobione. Skrypt może być umieszczony na przeglądanej stronie internetowej, w zainstalowanym rozszerzeniu lub samym Firefoksie.

Webroot Spy Sweeper

Ten problem może powodować program Webroot Spy Sweeper. Wyłączenie funkcji Spy Sweeper's Tracking Cookies (lub całkowite wyłączenie Spy Sweeper) może rozwiązać ten problem.

Zezwolenie na dłuższe działanie skryptu

Jeśli po naciśnięciu przycisku Dalej wyświetla się ponownie to samo okno dialogowe, zezwolenie na dłuższe działanie skryptu nie pomoże. Jeśli jednak można normalnie używać Firefoksa po naciśnięciu Dalej, wtedy skrypt mógł po prostu potrzebować dodatkowego czasu na ukończenie działania.

Konfigurowanie Firefoksa, by zezwalał skryptowi na dłuższe działanie:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź wpis dom.max_script_run_time i kliknij go dwukrotnie.
 3. W oknie Wprowadź wartość ustawienia typu "liczba całkowita" wpisz 20.
 4. Naciśnij OK.

Po zezwoleniu skryptom na dłuższe działanie możesz więcej nie otrzymać już tego komunikatu.


Jeśli jednak nadal otrzymujesz komunikat (lub chcesz otrzymywać go znowu), musisz przywrócić ustawienie do domyślnej wartości.

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Na stronie about:config znajdź wpis dom.max_script_run_time.
 3. Kliknij prawym przyciskiemPrzytrzymaj klawisz Ctrl podczas kliknięcia na nim i wybierz Resetuj.


Błędy zdarzające się podczas dostępu do określonych stron

Jeśli błąd zdarza się tylko na określonej stronie, możesz zablokować uruchamianie skryptów z tej strony. Wiele stron pozostaje funkcjonalnych, nawet gdy skrypty są zablokowane.

 1. Zainstaluj rozszerzenie YesScript i uruchom ponownie Firefoksa.
 2. Otwórz okno FirefoksaNa pasku menu, kliknij menu Narzędzia i wybierz Dodatki.
 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij pozycję YesScript.
 4. KliknijOpcjePreferencje.
 5. W oknie dialogowym YesScript Blacklist w polu tekstowym wpisz adres URL strony powodującej problemy.
 6. Naciśnij przycisk Dodaj. Nazwa domeny tej strony zostanie dodana do listy.

Od tej chwili strona powodująca problem będzie miała zablokowane uruchamianie skryptów. Dzięki temu nie będą pojawiały się ostrzeżenia o nieodpowiadających skryptach.


Inne przyczyny

Przyczyną problemu może być również dodatek. Zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.
Oparte na informacjach z artykułu Unresponsive Script Warning (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.