Instalacja Thunderbirda w systemie Linux

W artykule opisano sposób instalacji programu Thunderbird w systemie operacyjnym Linux. Sposób instalacji w innych systemach opisano w artykułach: Instalacja Thunderbirda w systemie Windows i Instalacja Thunderbirda na komputerze Mac.

Thunderbird jest domyślnie dołączony do wielu dystrybucji Linuksa. Większość dystrybucji ma system zarządzania pakietami, który umożliwia łatwą instalację. Na ogół Thunderbirda należy instalować za pomocą systemu zarządzania pakietami, ponieważ dzięki temu:

 • istnieje pewność, że wszystkie wymagane biblioteki zostaną zainstalowane,
 • Thunderbird zostanie zainstalowany w sposób najlepiej dostosowany do używanej dystrybucji,
 • zostaną utworzone skróty do uruchamiania Thunderbirda,
 • Thunderbird będzie dostępny dla wszystkich użytkowników komputera,
 • dezinstalacja Thunderbirda będzie równie prosta, jak w przypadku innych aplikacji.

Instalacja Thunderbirda za pomocą systemu zarządzania pakietami może wiązać się z pewnymi niedogodnościami:

 • oferowana wersja może nie być wersją najnowszą,
 • oferowana wersja może być bez znaków firmowych Thunderbirda.

Instalacja za pomocą menedżera pakietów

Sposób instalacji Thunderbirda za pomocą menedżera pakietów jest opisany w dokumentacji używanej dystrybucji systemu Linux.

Instalacja poza menedżerem pakietów

Pełna instrukcja instalacji poza menedżerem pakietów znajduje się w dokumentacji używanej dystrybucji systemu Linux. Na przykład:

 • Przed instalacją Thunderbirda, należy sprawdzić czy są zainstalowane wymagane biblioteki. Brakujące biblioteki sprawią, że Thunderbird nie będzie działać.
 • Plik instalacyjny dostarczany przez Mozillę w formacie .tar.bz2 nie zawiera źródeł, tylko wstępnie skompilowane pliki binarne, więc można go łatwo rozpakować i uruchomić. Nie ma potrzeby kompilowania programu ze źródeł.
 • Posługując się poniższą instrukcją można zainstalować Thunderbirda w katalogu domowym i tylko aktualny użytkownik będzie mógł go uruchomić.
 1. Pobierz Thunderbirda ze strony pobierania do katalogu domowego.
 2. Otwórz Terminal i przejdź do katalogu domowego: cd ~
 3. Wyodrębnij zawartość pobranego pliku: tar xjf thunderbird-*.tar.bz2
 4. Zamknij Thunderbirda, jeśli jest otwarty.
 5. Aby uruchomić Thunderbirda, uruchom skrypt thunderbird w folderze thunderbird: ~/thunderbird/thunderbird

Thunderbird powinien się uruchomić. Na pulpicie można utworzyć skrót do uruchamiania tego polecenia.

Błąd libstdc++5

Jak wspomniano wcześniej, aby Thunderbird działał, muszą być zainstalowane wymagane biblioteki. Wiele dystrybucji systemu Linux w domyślnej kompilacji nie zawiera tej biblioteki.

Informacja „Thunderbird nie jest zainstalowany” lub jest uruchamiana zła wersja Thunderbirda

Jeśli Thunderbird został zainstalowany zgodnie z powyższą instrukcją, musi być uruchamiany z poziomu Terminala lub za pomocą skrótu na pulpicie, używając polecenia: ~/thunderbird/thunderbird

Jeśli próba uruchomienia Thunderbirda zostanie podjęta z poziomu Terminala za pomocą polecenia: thunderbird, zostanie uruchomiona wersja zainstalowana za pomocą menedżera pakietów lub zostanie wyświetlona informacja, że Thunderbird nie został zainstalowany. Debian Linux.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji