Osobne profile dla każdej instalacji Thunderbirda

Ta funkcja wymaga programu Thunderbird w wersji 68 lub wyższej.

Czym są profile?

Thunderbird zapisuje informacje takie jak poczta, książki adresowe i preferencje użytkownika w katalogu zwanym profilem. Profil ten jest przechowywany w innej lokalizacji niż pliki aplikacji Thunderbird. Więcej szczegółów na temat profili można znaleźć tutaj.

Jakie zmiany wprowadzamy do profili w programie Thunderbird 68?

Niektórzy użytkownicy mają wiele instalacji Thunderbirda na tym samym komputerze; na przykład, Thunderbird 38, Thunderbird 45, Thunderbird 52 i Thunderbird 60, każdy zainstalowany w osobnym folderze. W tych starszych instalacjach Thunderbirda można było domyślnie korzystać z tego samego profilu.

Od wersji 68 Thunderbird korzysta z dedykowanego profilu dla każdej instalacji (w tym kanałów Nightly oraz Beta). Dzięki temu Thunderbird będzie bardziej stabilny podczas przełączania się między instalacjami na tym samym komputerze, a także pozwoli na uruchamianie różnych instalacji Thunderbirda w tym samym czasie.

Podpowiedź: Aby sprawdzić, której wersji Thunderbirda używasz, zapoznaj się ze stroną Jak odszukać numer wersji Thunderbirda.

Nie stracisz żadnych osobistych danych ani personalizacji. Poprzednie dane profilu są zapisywane i powiązane z pierwszą instalacją Thunderbirda, która została otwarta po tej zmianie. Szczegóły dotyczące powodów wprowadzenia tych zmian zostały wyjaśnione na stronie Szczegółowe omówienie funkcji osobnych profilów dla każdej instalacji programu Firefox.

Jakie są moje opcje?

Jeśli nic nie zrobisz, dane z twojego profilu będą inne w każdej instalacji Thunderbirda.

Czy mogę ustawić, która instalacja Thunderbirda wykorzystuje dany profil?

Tak. Możesz użyć Menedżera Profili, aby ustawić domyślny profil dla każdej instalacji Thunderbirda. Wskazówki dotyczące korzystania z Menedżera Profili są dostępne na stronie Menedżer profili Thunderbirda - tworzenie i usuwanie profili. Zapoznaj się również ze stroną Recover user data missing after Thunderbird update.

Co stanie się z moim profilem, jeśli wrócę do niższej wersji Thunderbirda?

Powinieneś utworzyć nowy profil, aby uniknąć uszkodzenia starego profilu.

Począwszy od wersji 68 Thunderbirda, każda instalacja Thunderbirda wymaga osobnego profilu. Wszelkie poprzednie dane profilu są zapisywane i powiązane z pierwszą instalacją Thunderbirda, która została otwarta po tej zmianie.

Jeśli spróbujesz uruchomić instalację Thunderbirda z profilem, który był ostatnio używany w nowszej wersji, zobaczysz ostrzeżenie, że używanie starszej wersji Thunderbirda może spowodować uszkodzenie danych profilu:

TB68_Downgrade_Protection_Prompt

Naciśnij przycisk Utwórz nowy profil, aby uruchomić Thunderbirda z nowym profilem.

Kiedy obniżasz wersję Thunderbirda i używasz nowego profilu, każdy profil, który był używany w wyższej wersji jest nadal dostępny w Menedżerze profili, do wykorzystania w nowszej wersji Thunderbirda.

Informacja: Ochrona przed obniżeniem wersji może być ominięta poprzez uruchomienie Thunderbirda z linii poleceń z parametrem --allow-downgrade.

Używam już oddzielnych profili dla moich różnych instalacji Thunderbirda

Jeśli utworzyłeś już ręcznie oddzielne profile dla różnych instalacji, nie zauważysz tej zmiany.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji