Co to jest grupowanie kart?

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Grupy kart, zwane też „panoramą”, to łatwy sposób organizowania wielu kart. Funkcja ta umożliwia wizualne grupowanie powiązanych ze sobą kart, przełączanie między tymi grupami i szybkie przeszukiwanie wszystkich kart. W tym artykule opisano jak błyskawicznie żonglować tuzinami kart.

Uwaga: Ta strona odnosi się do najnowszej wersji programu Firefox , którą można pobrać z witryny mozilla.com/firefox.

Dlaczego warto używać grup kart?

Jeśli jesteś entuzjastą kart i zwykle masz ich więcej, niż pasek kart może pomieścić, to funkcja grupowania kart została stworzona dla ciebie. Jest ona także wspaniałym sposobem grupowania kart według zadań i przełączanie między tymi grupami. Spróbuj wykonać czynności opisane w tym artykule – szybko przekonasz się, jak bardzo użyteczne są grupy kart.

Jak utworzyć grupę kart?

Jeśli nie masz jeszcze otwartych kart, z którymi będziesz pracować, to otwórz je teraz.

 1. Otwórz grupy kart naciskając przycisk Pokaż wszystkie karty znajdujący się po prawej stronie paska kart i wybierz Grupy kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E. Tab Groups win1
 2. Jeśli otwierasz grupy kart po raz pierwszy, zobaczysz miniaturowe podglądy wszystkich otwartych kart znajdujące się w jednej grupie. Aby utworzyć nową grupę, po prostu przeciągnij jedną z kart poza tę grupę i następnie przeciągnij drugą kartę w to samo miejsce. Zostanie zarysowana ramka wokół tych dwóch kart.
  • Możesz kontynuować dodawanie kart do nowej grupy lub utworzyć więcej grup. Creating a tab group
 3. Po zakończeniu tworzenia nowej grupy, kliknij jakąś kartę, by zamknąć grupowanie kart. Spowoduje to powrót do poziomu okna Firefoksa, a kliknięta karta zostanie wyświetlona i karty tylko z tej grupy będą widoczne.
Wypróbuj to! Kiedy utworzysz swoją pierwszą grupę, przycisk Grupy kart zostanie dodany w prawej stronie paska kart, aby jednym kliknięciem móc wrócić do twoich grup.
Panorama button

Jak przełączać się między grupami kart?

Przełączanie między grupami kart jest łatwe. Z odrobiną wprawy stanie się to dla ciebie czynnością automatyczną.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Kliknij kartę z grupy, którą chcesz wyświetlić. Spowoduje to zamknięcie grupowania kart i powrót do poziomu okna Firefoksa. Kliknięta karta zostanie wyświetlona i karty tylko z tej grupy będą widoczne.
  • Skrót klawiszowy Ctrl + `control + ` przechodzi do następnej grupy kart, a Ctrl + Shift + `control + shift + ` do poprzedniej grupy kart.


Wypróbuj to! Grupy kart to wspaniały sposób organizowania kart według zadań. Na przykład możesz mieć grupę kart związanych tematycznie z szukaniem prezentu oraz inną grupę odpowiedzialną za regulowanie rachunków. Spróbuj utworzyć grupy dla czynności, które zazwyczaj wykonujesz online i użyj funkcji grupowania kart, by przełączać się między nimi. To prosty sposób na dobrą organizację.

Jak przeszukiwać karty?

Szybkie znajdowanie danej karty – to o wiele łatwiejsze od znalezienia igły w stogu siana.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Aby wyświetlić pole szukania, naciśnij przycisk szukania znajdujący się po prawej stronie okna i wprowadź nazwę szukanej karty.
  • Lub zacznij wprowadzać szukany termin w widoku pogrupowanych kart i proces szukania rozpocznie się automatycznie.
 3. Podczas wprowadzania nazwy, pasujące karty zostaną wyróżnione. Kliknij kartę, by ją wyświetlić i wrócić do poziomu okna Firefoksa. Panorama search
  • Jeśli otwarte jest więcej niż jedno okno Firefoksa, na dole okna możesz zobaczyć karty pasujące do szukanej karty, a znajdujące się w innych otwartych oknach. Kliknięcie jednej z nich spowoduje przełączenie do danego okna Firefoksa, karty i grupy.

Jak porządkować grupy kart?

Z łatwością możesz zmieniać wielkość grup kart, je na nowo porządkować i nazywać. Po zakończeniu pracy z grupą kart, możesz ją zamknąć, a wraz z nią zamkniesz jej wszystkie karty na raz.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 • Zmiana rozmiaru grup kart – aby daną grupę powiększyć lub pomniejszyć, złap i przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w prawym dolnym rogu grupy. Podczas zmieniania rozmiaru grupy, karty będą się odpowiednio powiększać lub pomniejszać.
  • Jeśli bardzo zmniejszysz grupę, karty ułożą się jedna na drugiej, tworząc stos. Poniżej tego stosu zostanie wyświetlony przycisk podglądu. Naciśnij ten przycisk, by zobaczyć, jakie karty znajdują się w grupie – bez zmiany rozmiaru tej grupy.
 • Porządkowanie grup kart – aby przesunąć daną grupę po ekranie, kliknij pusty obszar wzdłuż krawędzi lub na dole tej grupy i przeciągnij ją.
 • Nadawanie nazw grupom kart – kliknij ikonę z ołówkiem znajdującą się na górze grupy i wprowadź nazwę dla tej grupy. Następnie naciśnij klawisz ReturnEnter lub kliknij w innym miejscu okna.
 • Zamykanie grup kart – każda grupa kart ma przycisk zamykania znajdujący się w prawym górnym rogu. Naciśnięcie go spowoduje zamknięcie danej grupy wraz z kartami.
  • Jeśli grupa kart została przez przypadek zamknięta, naciśnij przycisk Przywróć zamkniętą grupę, by ją przywrócić.

Karty aplikacji w grupach kart

Jeśli używasz karty aplikacji w grupie kart, będą one wyświetlone po prawej stronie każdej grupy jako ikony ich stron.
App Tabs in Panorama

Masz problem?

 

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, Joanna.Niklas, triul, CyanApple. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support