Co to jest grupowanie kart?

Grupy kart, zwane też „panoramą”, to łatwy sposób organizowania wielu kart. Funkcja ta umożliwia wizualne grupowanie powiązanych ze sobą kart, przełączanie między tymi grupami i szybkie przeszukiwanie wszystkich kart. W tym artykule opisano jak błyskawicznie żonglować tuzinami kart.

Ten artykuł odnosi się do innej wersji przeglądarki Firefox. Wymagana jest najnowsza wersja Firefoksa , którą można pobrać ze strony mozilla.com/firefox.

Dlaczego warto używać grup kart?

Jeśli jesteś entuzjastą kart i zwykle masz ich więcej, niż pasek kart może pomieścić, to funkcja grupowania kart została stworzona dla ciebie. Jest ona także wspaniałym sposobem grupowania kart według zadań i przełączanie między tymi grupami. Spróbuj wykonać czynności opisane w tym artykule – szybko przekonasz się, jak bardzo użyteczne są grupy kart.

Jak utworzyć grupę kart?

Jeśli nie masz jeszcze otwartych kart, z którymi będziesz pracować, to otwórz je teraz.

 1. Otwórz grupy kart naciskając przycisk Pokaż wszystkie karty znajdujący się po prawej stronie paska kart i wybierz Grupy kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E. Tab Groups win1
 2. Jeśli otwierasz grupy kart po raz pierwszy, zobaczysz miniaturowe podglądy wszystkich otwartych kart znajdujące się w jednej grupie. Aby utworzyć nową grupę, po prostu przeciągnij jedną z kart poza tę grupę i następnie przeciągnij drugą kartę w to samo miejsce. Zostanie zarysowana ramka wokół tych dwóch kart.
  • Możesz kontynuować dodawanie kart do nowej grupy lub utworzyć więcej grup. Creating a tab group
 3. Po zakończeniu tworzenia nowej grupy, kliknij jakąś kartę, by zamknąć grupowanie kart. Spowoduje to powrót do poziomu okna Firefoksa, a kliknięta karta zostanie wyświetlona i karty tylko z tej grupy będą widoczne.
Wypróbuj to! Kiedy utworzysz swoją pierwszą grupę, przycisk Grupy kart zostanie dodany w prawej stronie paska kart, aby jednym kliknięciem móc wrócić do twoich grup.
Panorama button

Jak przełączać się między grupami kart?

Przełączanie między grupami kart jest łatwe. Z odrobiną wprawy stanie się to dla ciebie czynnością automatyczną.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Kliknij kartę z grupy, którą chcesz wyświetlić. Spowoduje to zamknięcie grupowania kart i powrót do poziomu okna Firefoksa. Kliknięta karta zostanie wyświetlona i karty tylko z tej grupy będą widoczne.
  • Skrót klawiszowy Ctrl + `control + ` przechodzi do następnej grupy kart, a Ctrl + Shift + `control + shift + ` do poprzedniej grupy kart.


Wypróbuj to! Grupy kart to wspaniały sposób organizowania kart według zadań. Na przykład możesz mieć grupę kart związanych tematycznie z szukaniem prezentu oraz inną grupę odpowiedzialną za regulowanie rachunków. Spróbuj utworzyć grupy dla czynności, które zazwyczaj wykonujesz online i użyj funkcji grupowania kart, by przełączać się między nimi. To prosty sposób na dobrą organizację.

Jak przeszukiwać karty?

Szybkie znajdowanie danej karty – to o wiele łatwiejsze od znalezienia igły w stogu siana.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Aby wyświetlić pole szukania, naciśnij przycisk szukania znajdujący się po prawej stronie okna i wprowadź nazwę szukanej karty.
  • Lub zacznij wprowadzać szukany termin w widoku pogrupowanych kart i proces szukania rozpocznie się automatycznie.
 3. Podczas wprowadzania nazwy, pasujące karty zostaną wyróżnione. Kliknij kartę, by ją wyświetlić i wrócić do poziomu okna Firefoksa. Panorama search
  • Jeśli otwarte jest więcej niż jedno okno Firefoksa, na dole okna możesz zobaczyć karty pasujące do szukanej karty, a znajdujące się w innych otwartych oknach. Kliknięcie jednej z nich spowoduje przełączenie do danego okna Firefoksa, karty i grupy.

Jak porządkować grupy kart?

Z łatwością możesz zmieniać wielkość grup kart, je na nowo porządkować i nazywać. Po zakończeniu pracy z grupą kart, możesz ją zamknąć, a wraz z nią zamkniesz jej wszystkie karty na raz.

 1. Naciśnij przycisk Grupy kart znajdujący się po prawej stronie paska kart.
  • Dla tych, którzy lubią używać skrótów klawiszowych: command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 • Zmiana rozmiaru grup kart – aby daną grupę powiększyć lub pomniejszyć, złap i przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w prawym dolnym rogu grupy. Podczas zmieniania rozmiaru grupy, karty będą się odpowiednio powiększać lub pomniejszać.
  • Jeśli bardzo zmniejszysz grupę, karty ułożą się jedna na drugiej, tworząc stos. Poniżej tego stosu zostanie wyświetlony przycisk podglądu. Naciśnij ten przycisk, by zobaczyć, jakie karty znajdują się w grupie – bez zmiany rozmiaru tej grupy.
 • Porządkowanie grup kart – aby przesunąć daną grupę po ekranie, kliknij pusty obszar wzdłuż krawędzi lub na dole tej grupy i przeciągnij ją.
 • Nadawanie nazw grupom kart – kliknij ikonę z ołówkiem znajdującą się na górze grupy i wprowadź nazwę dla tej grupy. Następnie naciśnij klawisz ReturnEnter lub kliknij w innym miejscu okna.
 • Zamykanie grup kart – każda grupa kart ma przycisk zamykania znajdujący się w prawym górnym rogu. Naciśnięcie go spowoduje zamknięcie danej grupy wraz z kartami.
  • Jeśli grupa kart została przez przypadek zamknięta, naciśnij przycisk Przywróć zamkniętą grupę, by ją przywrócić.

Karty aplikacji w grupach kart

Jeśli używasz karty aplikacji w grupie kart, będą one wyświetlone po prawej stronie każdej grupy jako ikony ich stron.
App Tabs in Panorama

Masz problem?

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1ewGh1b

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Joanna.Niklas, triul, CyanApple. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.