Web Push varsler i Firefox

Varsler (Web Push) tillater nettsteder å varsle deg om nye meldinger eller oppdatert innhold. Så lenge Firefox er åpen, vil nettsteder som har fått en slik tillatelse, sende varsler til nettleseren din, som viser dem på skjermen. Varsler vises bare når du klikker på en tast på tastaturet eller tæpper/klikker hvor som helst på den nettsiden du er inne på. Om du ikke har vært aktiv på nettstedet enda, så vil Varsel-tillatelse Notifications icon ikonet vises bare i adresselinjen; selve varslet vil ikke vises. Du kan enkelt slå på eller av varsler, og bestemme hvordan de vises.

Fx116WinNorskTillatelseForPushMeldinger

Oppgraderte Varsler

Firefox kan levere varsler direkte på skjermen selv om nettsiden enda ikke er lastet opp. Ved å bruke Push API'et, som er en W3C standard, vil Firefox motta en varselmelding og kan vise varsler (om det er gitt tillatelse til det av brukeren) når som helst. Nettsteder kan også bruke Push til å bakgrunnsoppdatere uten engang å vise deg varselet. Om du allerede har gitt tillatelse til et nettsted til å sende varsler, vil nettstedet også være i stand til å bruke Push API'et. For et spesifikt nettsted kan du velge å gi varsles-tillatelse eller ikke gjennom følgende steg:

 1. Klikk på hengelåsen Padlock Fx89 i adresse-linjen.
 2. Klikk på pilen i Nettstedsinformasjon-panelet.
 3. Klikk på Mer informasjon i det neste panelet for å hente fram Firefox sideinformasjons-vindu.
 4. Klikk på Tillatelser-fliken.
 5. Under Send varsler, velg et varsel-alternativ: Spør alltid, Tillat eller Blokker. Om valget du vil bruke er grået ut, fjern merket i Bruk standard valgboks.

Alternativt kan du:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til avsnittet om Tillatelser.
 4. Klikk på Innstillinger… knappen til høyre for Varsler.
 5. Velg Tillat eller Blokker fra Status nedtrekks-meny for hvilken som helst av nettstedene.
 6. Klikk på Lagre endringer knappen.

Hva er varsler?

Varsler (Web Push) er en valgfri funksjon som tillater nettsteder å sende deg meldinger selv om nettstedet ikke er lastet inn. Nettsteder kan bruke denne funksjonen til å sende deg varsler eller oppdatere data i bakgrunnen.

For eksempel, du kan abonnere på varsler inneholdende reklame eller tilbud fra din favoritt-nettbutikk. Du kan abonnere på varsler fra forskjellige nettsteder. Et konsert-nettsted kan kan tilby deg varsler om konserter med favorittgruppen din. Du bestemmer deg for å tillate at nettstedet sender deg varsler, og en uke senere får du et varsel om at gruppen er ute på turne.

Du vil bare motta meldinger fra nettsteder du har gitt tillatelse til.

Hvordan fungerer det?

Nettsteder kan installere en Service Worker, en bakgrunns-nettside med begrenset funksjonalitet, som som abonnerer på varsel-tjenesten. Nettstedet kan da sende en varsel-melding gjennom Mozillas Web Push tjeneste til nettleseren din, som håndterer meldingen og viser varselet på skjermen.

push notification 44

Ved å klikke på varslet, blir nettstedet åpnet eller fokus skiftes til nettststedets flik, om det allerede er åpnet i nettleseren.

Hvilken informasjon deler jeg med et nettsted?

Et nettsted som har fått tillatelse til å sende varsler, kan sende deg push-meldinger når stedet ikke er lastet inn. En kvote begrenser hvor mange uviste varsler et nettsted kan sende deg. Nettsteder som overskrider kvoten vil bli fratatt tillatelsen til å sende varsler, og brukeren må besøke nettstedet for å abonnere på nytt. Web Push gir ikke direkte tilgang for nettsteder til å fastslå IP adressen din.

Hvilken informasjon bruker Firefox for å understøtte varsler?

Firefox opprettholder en aktiv forbindelse til en varsel-tjeneste for å kunne motta varsel-meldinger så lenge Firefox er aktiv. Forbindelsen lukkes når Firefox avsluttes. Vi lagrer en tilfeldig generert identifikator (User Agent IDentifier eller UAID) på vår server for din nettleser, sammen med en tilfeldig klient-generert identifikator for hvert varsel-abonnement. Når du har satt opp et eller flere varsel-abonnement, er en UAID påkrevet for at vår varsel-tjeneste skal sende innkommende meldinger til Firefox. Om du ikke har noen aktive abonnement for varsler, roterer Firefox UAIDen for hver nye forbindelse.

I Firefox for PC, blir varsel-tjenesten levert av Mozilla. Firefox for Android bruker en kombinasjon av Mozilla Web varsel-tjeneste og Googles Cloud Messaging plattform for å levere varsler. Bare Mozillas applikasjoner er gitt tillatelse til å bruke WebPush på iOS plattformer. (tredjepartsapplikasjoner tillates ikke å bruke WebPush for å sende varsler ifølge brukeravtalen for iOS.)

I alle tre tilfeller blir varsel-meldinger kryptert i henhold til IETF spesifikasjonen, og kun din kopi av Firefox kan dekryptere dem. De krypterte meldingene lagres på serveren inntil de leveres eller går ut på tid.

Vi lagrer IP adressen din i 90 dager som en del av denne tjenesten. Den lagrede informasjonen ugyldiggjøres når enten IP adressen eller UAID endres. Vi lagrer ikke informasjon om:

 • de tjenerne og/eller de tjenestene som har sendt meldinger
 • når en gitt bruker var pålogget/aktiv

Hvordan tilbakekaller jeg varslingstillatelser for et gitt nettsted?

Web Push er alltid frivillig i Firefox. Et nettsted kan ikke sende deg push-meldinger uten din tillatelse. For å stoppe et gitt nettsted fra sende deg push-meldinger:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til avsnittet om Tillatelser.
 4. Klikk på Innstillinger… knappen til høyre for Varsler.
 5. Velg nettsted.
 6. Klikk på Fjern nettsted knappen.

For å stoppe alle nettsteder fra å sende deg push-meldinger, følg trinnene over, og istedet for å velge et bestemt nettsted, klikk på Fjern alle nettsteder knappen. Nettsteder vil ikke kunne sende deg meldinger, og vil i framtiden måtte spørre deg om tillatelse til å sende dem.

Slik stopper du varsler på en bestemt nettside (siden må lastes på nytt): Klikk på Tillatelser-ikonet Fx89PermissionsIcon for å åpne Nettstedstillatelser-panelet for nettstedet, finn Sende varsler-tillatelsen og klikk på ved siden av Tillatt for å fjern tillatelsen.

Hvordan legger jeg til varsler på nettstedet mitt?

Push API spesifikasjonen forklarer hvordan man lager en Service Worker og hvordan man sender varsel-meldinger.

Hvordan stopper jeg Firefox fra å spørre meg om å tillate varsler?

Dersom et nettsted indikerer overfor Firefox at det ønsker å vise varsler, så vil standard oppsett gjøre at Firefox spør deg om du vil gi tillatelse. Du kan sette opp Firefox til automatisk å nekte tillatelse uten å spørre deg. Selv etter en slik endring kan du lage unntak for nettsteder du ønsker skal vise varsler eller bruke andre varsel-funksjoner.

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.
 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til avsnittet om Tillatelser.
 4. Klikk på Innstillinger… knappen til høyre for Varsler.
  Fx116WinNorskInnstillingerVarslingsTillatelser
 5. Marker Blokker nye forespørsler som ber om tillatelse til å sende varsel.
 6. Klikk på Lagre endringer.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More