Web Push varsler i Firefox

Web Push tillater nettsteder å varsle deg om nye meldinger eller oppdatert innhold. Så lenge Firefox er åpen, vil nettsteder som har fått en slik tillatelse, sende varsler til nettleseren din, som viser dem på skjermen. Varsler vises bare når du klikker på en tast på tastaturet eller tæpper/klikker hvor som helst på den nettsiden du er inne på. Om du ikke har vært aktiv på nettstedet enda, så vil Varsel-tillatelse Notifications icon ikonet vises bare i adresselinjen; selve varslet vil ikke vises. Du kan enkelt slå på eller av varsler, og bestemme hvordan de vises.

Fx56AllowNotifications Fx70Tillat_Varsel

Oppgraderte Varsler

Firefox kan levere varsler direkte på skjermen selv om nettsiden enda ikke er lastet opp. Ved å bruke Push API'et, som er en W3C standard, vil Firefox motta en Push melding og kan vise varsler (om det er gitt tillatelse til det av brukeren) når som helst. Nettsteder kan også bruke Push til å bakgrunnsoppdatere uten engang å vise deg varselet. Om du allerede har gitt tillatelse til et nettsted til å sende varsler, vil nettstedet også være i stand til å bruke Push API'et. For et spesifikt nettsted kan du velge å gi varsles-tillatelse eller ikke gjennom følgende steg:

 1. Klikk på Site Information Site Info button ikonet i adresselinjen for å hente fram Control Center panelet.
 2. Klikk på pilen i panelet.
 3. Klikk på Mer informasjon i det neste panelet for å hente fram Page Info window.
 4. Klikk på Tillatelser-fliken.
 5. Under Motta NotifikasjonerSend Notifikasjoner, velg et varsel-alternativ: Always Ask, Allow, or Block. Om valget du vil bruke er grået ut, fjern merket i Use Default valgboks.
 1. Klikk på hengelåsen Gray padlock - Firefox 70 i adresse-linjen.
 2. Klikk på pilen i Nettstedsinformasjon nedtrekks-panelet.
 3. Klikk på Mer informasjon i neste panel for å hente fram Sideinformasjons-vindu.
 4. Klikk på Tillatelser-fliken.
 5. Under Motta notifikasjonerSend notifikasjoner, velg et varsel-alternativ: Always Ask, Allow, or Block. Om valget du vil bruke er grået ut, fjern merket i Use Default avkrysningsboks.

Alternativt:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til Tillatelser avsnittet.
 4. Klikk på Innstillinger... knappen til høyre for Varsler.
 5. Velg Tillat eller Blokker fra Status nedtrekks-meny for hvilken som helst av nettstedene.
 6. Klikk på Lagre endringer knappen.

Hva er Web Push?

Web Push er en valgfri funksjon som tillater nettsteder å sende deg meldinger selv om nettstedet ikke er lastet. Nettsteder kan bruke denne funksjonen til å sende deg varsler eller oppdatere data i bakgrunnen.

For eksempel, du kan abonnere på varsler inneholdende reklame eller tilbud fra din favoritt-nettbutikk. Du kan abonnere på varsler fra forskjellige nettsteder. Et konsert-nettsted kan kan tilby deg varsler om konserter med favorittgruppen din. Du bestemmer deg for å tillate at nettstedet sender deg varsler, og en uke senere får du et varsel om at gruppen er ute på turne.

Du vil bare motta varsler fra nettsteder du har gitt tillatelse til.

Hvordan fungerer det?

Nettsteder kan installere en Service Worker, en bakgrunns-nettside med begrenset funksjonalitet, som som abonnerer på push-tjenesten. Nettstedet kan da sende en push-melding gjennom Mozillas Web Push tjeneste til nettleseren din, som håndterer meldingen og viser varselet på skjermen.

push notification 44

Ved å klikke på varslet, blir nettstedet åpnet eller fokus skiftes til nettststedets flik, om det allerede er åpnet i nettleseren.

Hvilken informasjon deler jeg med et nettsted?

Et nettsted som har fått tillatelse til å sende varsler, kan sende deg push-meldinger når stedet ikke er lastet inn. En kvote begrenser hvor mange uviste varsler et nettsted kan sende deg. Nettsteder som overskrider kvoten vil bli fratatt tillatelsen til å sende varsler, og brukeren må besøke nettstedet for å abonnere på nytt. Web Push gir ikke direkte tilgang for nettsteder til å fastslå IP adressen din.

Hvilken informasjon bruker Firefox for å understøtte Web Push?

Firefox opprettholder en aktiv forbindelse til en push-tjeneste for å kunne motta push-meldinger så lenge Firefox er aktiv. Forbindelsen lukkes når Firefox avsluttes. Vi lagrer en tilfeldig generert identifikator (User Agent IDentifier eller UAID) på vår server for din nettleser, sammen med en tilfeldig klient-generert identifikator for hvert push-abonnement. Når du har satt opp et eller flere varsel-abonnement, er en UAID påkrevet for at vår push-tjeneste skal sende innkommende meldinger til Firefox. Om du ikke har noen aktive abonnement for push-varsler, roterer Firefox UAIDen for hver nye forbindelse.

I Firefox for PC, blir push-tjenesten levert av Mozilla. Firefox for Android bruker en kombinasjon av Mozilla Web Push-tjeneste og Googles Cloud Messaging plattform for å levere varsler. Når dette skrives er det kun Mozilla som bruker Push på iOS plattformer.

i alle tilfeller blir push-meldinger kryptert i henhold til IETF spec, og kun din kopi av Firefox kan dekryptere dem. De krypterte meldingene lagres på serveren inntil de leveres eller går ut på tid.

Vi lagrer IP adressen din i 90 dager som en del av denne tjenesten. Den ugyldiggjøres når enten IP adressen eller UAID endres. Vi lagrer ikke informasjon om:

 • de servere og/eller de tjenester som har sendt meldinger
 • når en gitt bruker var pålogget/aktiv

Hvordan tilbakekaller jeg Web Push tillatelser for et gitt nettsted?

Web Push er alltid frivillig i Firefox. Et nettsted kan ikke sende deg push-meldinger uten din tillatelse. For å stoppe et gitt nettsted fra sende deg push-meldinger:

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til Tillatelser avsnittet.
 4. Klikk på Innstillinger... knappen til høyre for Varsler.
 5. Velg nettsted.
 6. Klikk på Fjern nettsted knappen.

For å stoppe alle nettsteder fra å sende deg push-meldinger, følg trinnene over, og istedet for å velge et bestemt nettsted, klikk på Fjern alle nettsteder knappen. Nettsteder vil ikke kunne sende deg meldinger, og vil i framtiden måtte spørre deg om tillatelse til å sende dem.

For å stoppe varsler fra en bestemt nettside (krever at siden lastes på nytt): Klikk på Site Information Site Info button ikonet for å hente fram Control Centerhengelåsen Gray padlock - Firefox 70 for å hente opp Nettstedsinformasjons-vinduet for nettstedet, finn Receive NotificationsSend Notifications tillatelser og fjern x'en ved siden av Tillat for å fjerne tillatelsen.

Hvordan legger jeg til Web Push på mitt nettsted?

Push API specification forklarer hvordan man lager en Service Worker og hvordan man sender push-meldinger.

Hvordan hindrer jeg Firefox i å spørre meg om å tillate varsler?

Dersom et nettsted indikerer overfor Firefox at det ønsker å vise varsler, så vil standard oppsett gjøre at Firefox spør deg om du vil gi tillatelse. Du kan sette opp Firefox til automatisk å nekte tillatelse uten å spørre deg. Selv etter en slik endring kan du lage unntak for nettsteder du ønsker at skal vise varsler eller bruke andre push-funskjoner.

 1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

 2. Klikk på Personvern og sikkerhet i venstre felt.
 3. Rull ned til Tillatelser avsnittet.
 4. Klikk på Innstillinger... knappen til høyre for Varsler.
  Fx79Tillatelser-InnstillingerVarsler
 5. Sett et x i Blokker nye forespørsler som ber om tillatelse til å sende varsel avkrysningsboksen.
 6. Klikk på Lagre endringer knappen.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More