Feilsøking av problemer i Firefox med Sikker modus

Sikker modus er en spesiell modus i Firefox som kan bli brukt til feilsøking og løsning av problemer. Sikker modus skrur midlertidig av maskinvareakselerasjon, gjenoppretter noen innstillinger og skrur av tilleggsprogrammer (utvidelser og temaer) som forårsaker problemer. Ved å sammenligne oppførselen til Firefox i normal modus med Sikker modus kan du kanskje bestemme årsaken til problemet.

Merk:Brukere av Windows kan være kjent med Sikker modus for Windows. Sikker modus i Firefox har ingen forbindelse med Sikker modus for Windows.

Firefox tilbakestillingsfunksjon kan rette mange problemer ved å gjenopprette Firefox til fabrikkstandardene, samtidig som du likevel beholder viktig informasjon. Vurder å bruke den før du går gjennom en vanskelig feilsøkingsprosess.

Firefox oppfriskningsfunksjon kan rette mange problemer ved å gjenopprette Firefox til fabrikkstandardene, samtidig som du likevel beholder viktig informasjon. Vurder å bruke den før du går gjennom en vanskelig feilsøkingsprosess.

Hvordan starte Firefox i Sikker modus

På toppen av Firefox vinduet, trykk Firefox knappen, gå over til Hjelp menyenPå menybaren, trykk Hjelp menyenPå toppen av Firefox vinduet, trykk Hjelp menyen og velg Start på nytt uten utvidelser.... Firefox vil starte opp med Firefox sikkert modus dialogen.
Merk: Du kan også starte Firefox i sikkert modus ved å holde nede shift tasten mens du starter Firefox.holde nede option tasten mens du starter Firefox.avslutte firefox for så å gå til Terminal og utføre: firefox -safe-mode
Du kan trenge å spesifisere Firefox installasjons banen (som F.eks. /usr/lib/firefox)
Trykk på menyknappen New Fx Menu , trykk hjelp Help-29 og velg Start på nytt uten utvidelser.... Firefox vil starte med Firefox sikker modus dialogen.
Merk: Du kan også starte Firefox i sikker modus ved å holde shift tasten nede mens du starter Firefox.holde alternativ tasten nede mens du starter Firefox.avslutte Firefox, gå til din Terminal og utføre kommandoen: firefox -safe-mode
Det kan være nødvendig å spesifisere Firefox installasjonsbane (som for eksempel /usr/lib/firefox)

Vinduet for Sikker modus

Safe Mode Fx 15 - Win

Du har nå to valg:

  • Ved å trykke på Start på nytt-knappen vil du midlertidig deaktivere utvidelser og temaer, skru av maskinvareakselerasjon og gjenopprette standard verktøylinje- og knappinnstillinger. Når du går ut av Sikker modus og starter Firefox som normalt vil utvidelser, temaer og innstillinger være som før du startet sikker modus.
  • Ved å trykke på Tilbakestill Firefox vil du gjenopprette Firefox til standardinnstillinger mens du lagrer viktig informasjon. Se Reset Firefox -fix most problems for mer informasjon om dette valget.
SafeMode-Fx35

Du har nå to valg:

  • Ved å trykke på Start på nytt-knappen vil du midlertidig deaktivere utvidelser og temaer, skru av maskinvareakselerasjon og gjenopprette standard verktøylinje- og knappinnstillinger. Når du går ut av Sikker modus og starter Firefox som normalt vil utvidelser, temaer og innstillinger være som før du startet sikker modus.
  • Ved å trykke på Tilbakestill Firefox vil du gjenopprette Firefox til standardinnstillinger mens du lagrer viktig informasjon. Se Reset Firefox -fix most problems for mer informasjon om dette valget.

Feilsøking av problemer i Sikker modus

Når Firefox er i Sikker modus, vil du se om problemet fortsetter å oppstå og om Firefox oppfører seg normalt.

Problemet oppstår i Sikker modus

Dersom problemet fortsetter å skje i Sikker modus blir det ikke forårsaket av en utvidelse eller et tema. Andre mulige årsaker kan være programtillegg eller endringer i Firefox' avanserte innstillinger som ikke stilles tilbake i Sikker modus. Se denne artikkelen for løsninger:

Problemet oppstår ikke i Sikker modus

Dersom problemet ikke oppstår i Sikker modus er det mest sannsynlig forårsaket av en utvidelse, et tema eller maskinvareakselerasjon.

Avslutt Sikker modus

  1. Øverst i Firefox-vinduet, trykk på Firefox-knappen og velg AvsluttØverst i Firefox-vinduet, trykk på Fil-menyen og velg AvsluttI menylinjen, trykk på Firefox-menyen og velg Avslutt FirefoxØverst i Firefox-vinduet, trykk på Fil-menyen og velg Avslutt

    Trykk på menyknappen New Fx Menu og velg AvsluttAvslutt Firefox Close 29

  2. Start Firefox som vanlig.
Basert på informasjon fra Safe mode (mozillaZine KB)

Var artikkelen nyttig? Vent ...

Disse dyktige menneskene hjalp å oversette denne artikkelen: Thaka. Du kan hjelpe også - les om hvordan.