Avanserte innstillinger i Firefox

about:config-siden viser innstillinger i Firefox, kjent som foretrukne innstillinger / preferanser, som leses fra filene prefs.js og user.js i Firefox profilen og fra standardinnstillinger for applikasjonen. Mange av disse foretrukne innstillingene er avanserte innstillinger som ikke vises i InnstillingerInnstillinger panelet. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker about:config-siden for å se på, endre eller tilbakestille avanserte innstillinger i Firefox, om du har behov for det.

Advarsel: Om du endrer disse avanserte innstillingene kan Firefox slutte å fungere eller begynne å oppføre seg merkelig. Du bør kun gjøre endringer her om du vet hva du holder på med eller om du følger råd og instruksjoner fra en pålitelig kilde.

Åpne about:config

Skriv about:config i adresselinjen, og trykk EnterReturn.
Du kan bli vist en advarsel. Klikk Jeg aksepterer risikoen!Godta risikoen og fortsett for å fortsette til about:config siden.

Fx57aboutconfigFx84aboutconfigVisAlt

Klikk på Vis alt for å se alle innstillingene som i øyeblikket er definert, eller bruk Søk på innstillingsnavn feltet for å filtrere listen.

Søke etter innstillinger

Du kan bruke Søk:Søk på innstillingsnavn feltet på toppen av about:config-siden for raskt å finne spesifikke innstillinger. Om du, som eksempel, skriver ocsp i søkefeltet, vil du få opp security.OCSP.enabled inntillingen.
Merk: I innstillingsnavn skilles det mellom små og store bokstaver, mens i søkebegrep gjøres det ikke.

Om den innstillingen du søker på, ikke finnes, får du muligheten til å legge til en ny innstilling (se lenger ned).

Endre innstillinger

For å endre verdien til en eksisterende innstilling av typen tekststreng eller heltall, høyreklikkkontrollklikk på innstillingen og velg Endre kontekstmenyen (eller dobbelklikk på innstillingen) og skriv inn den nye verdien i vinduet som åpnes. For en boolsk (true-false) innstilling, høyreklikkkontrollklikk på innstillingen og velg Rediger fra kontekstmenyen (eller dobbelklikk på innstillingen) for å veksle mellom true og false.

Fx84aboutconfigVisAltListe

Du kan dobbeltklikke på en innstilling for å endre dens verdi, eller du kan gjøre som følger:

For en boolsk (true-false) innstilling, klikk på Veksle Fx71aboutconfig-ToggleButton knappen.

For en innstilling av typen tekststreng eller tall, klikk på Rediger Fx71aboutconfig-EditButton knappen og skriv inn en ny verdi.

Fx84aboutconfigRedigerStrengTall

Klikk på Lagre Fx71aboutconfig-Checkmark for å lagre endringen.

Nullstilling eller sletting av innstillinger

For å nullstille en innstilling til dens standard verdi eller for å slette en innstilling som er lagt til, høyreklikkkontrollklikk på innstillingen og velg Tilbakestill. Om du hadde lagt til denne innstillingen selv ved bruk av about:config, vil den være borte fra listen etter ny oppstart av Firefox.

For å nullstille en innstilling til dens standard verdi, klikk på Nullstill Fx71aboutconfig-ResetButton knappen. For å fjerne en innstilling som er lagt til, klikk på Slett Fx71aboutconfig-DeleteButton knappen. Om du hadde lagt til denne innstillingen selv, vil den være borte fra listen etter ny oppstart av Firefox.
Merk: Det kan være at en Slett Fx71aboutconfig-DeleteButton knapp vises for noen innstillinger, vist i halvfet skrift, som du verken har lagt til eller endret, innstillinger hvis verdier er system-spesifikke. De innstillingene vil bli lagt inn igjen etter behov om de blir slettet.

Du kan kun nullstille eller slette endrede innstillinger, vist i halvfete typer. (For å nullstille alle innstillinger, les artikkelen Tilbakestill innstillinger i Firefox for feilsøking og løsning av problemer).

Legg til innstillinger

aboutconfig-contextmenu
Fx84aboutconfigNyInnstilling

For å legge til en ny innstilling, høyreklikkkontrollklikk hvor som helst i listen over innstillinger. Velg Ny fra menyen som kommer opp, velg type innstilling du legger til (Streng, Tall eller Boolsk ) og følg anvisningene for å legge inn navnet på innstillingen og verdien den skal ha.

  • Boolsk er true eller false
  • Tall er et tall
  • Streng er enhver sekvens av tekst

For å legge til en ny innstilling, skriv navnet inn i Søk på innstillingsnavn-feltet på toppen av about:config-siden. På slutten av søkeresultatene (om det finnes noen), vil du ha mulighet til å lage en ny innstilling. Velg hvilken type verdi innstillingen skal lagre:

  • Boolsk er true eller false
  • Tall er et tall
  • Streng er enhver sekvens av tekst

Klikk på Legg til Fx71aboutconfig-AddButton knappen for å opprette den nye innstillingen og gi den en verdi. Boolske innstillinger settes som standard til true; bruk Veksle Fx71aboutconfig-ToggleButton knappen for å endre verdien. For innstillinger av typen Streng eller Tall, klikk på Lagre Fx71aboutconfig-Checkmark knappen. Klikk på Slett Fx71aboutconfig-DeleteButton knappen for å fjerne den nye innstilligen.Basert på informasjon fra About:config (mozillaZine KB)

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More