Finn ut hvilken versjon av Firefox du bruker

Det er ofte viktig å vite hvilken versjon av Firefox du bruker for å feilsøke et problem eller for å vite om den er oppdatert. Slik finner du det ut.

  • På toppen av Firefox vinduet, trykk på Firefox knappen og gå til Hjelp menyen. Velg deretter Om Firefox.På toppen av Firefox vinduet, trykk på Hjelp menyen og velg deretter Om Firefox.Trykk på menyknappen New Fx Menu, trykk på hjelp Help-29 og velg Om Firefox.På menylinjen, trykk på Firefox menyen og velg Om Firefox. Om Mozila Firefox-vinduet vil åpnes. Nummeret på versjonen står under Firefox navnet.
    AboutFirefox-Fx5MacOm Mozilla Firefox- vinduet
Merk: Når du åpner Om Mozilla Firefox-vinduet vil Firefox starte en oppdatering for å se om en oppdatert versjon av Firefox er tilgjengelig. For mer informasjon, se Oppdater Firefox til den siste versjonen.

 

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More