Uw berichten ordenen door filters te gebruiken

Via berichtenfilters kunt u Thunderbird zo instellen dat uw berichten automatisch worden geordend. Filters kunnen berichten naar mappen verplaatsen, ze verwijderen, ze naar andere e-mailadressen doorsturen, en meer.

Wanneer worden filters uitgevoerd?

Wanneer u nieuwe e-mail ontvangt - Dit is wanneer Ophalen van nieuwe e-mail is geselecteerd (de standaardwaarde). Filters worden op nieuwe e-mail in het postvak IN toegepast. Dit kan zowel optreden voordat Thunderbird de classificatie van e-mail als ongewenst uitvoert, als erna. Als u moeite hebt met het filteren van de berichttekst, selecteer dan ‘na classificatie’.

Wanneer u e-mail verzendt - Dit is wanneer u Na verzenden selecteert. Deze filters zijn alleen van toepassing op e-mail die wordt verzonden.

Wanneer u e-mail archiveert - Dit is wanneer u Archiveren selecteert en is van toepassing op alle e-mail die in de archiveringsactie is opgenomen.

Filters worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de lijst van filters verschijnen, behalve als die volgorde niet mogelijk is. In dat geval ziet u de melding Noot: filteracties worden in een andere volgorde uitgevoerd en de koppeling Uitvoeringsvolgorde bekijken. Als u op de koppeling klikt, ziet u welke volgorde wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld een filter hebt dat een bericht naar een andere map verplaatst, en lager in de lijst een filter dat antwoordt, zal het beantwoordingsfilter niet werken, omdat het bericht uit de map is verwijderd. In dit geval zal Thunderbird de volgorde wijzigen, zodat het beantwoordingsfilter eerder wordt uitgevoerd dan het verplaatsingsfilter.

filter order warning

Welke mappen worden gefilterd?

Als u ervoor kiest een filter handmatig uit te voeren, kunt u het filter op een bepaalde map toepassen. Dit is niet mogelijk voor de automatische uitvoering van filters.

Automatisch toegepaste filters worden alleen op het postvak IN toegepast, met uitzondering van Archieven en na verzendfilters, die alleen van toepassing zijn op e-mail die onder de actie voor het verzenden of archiveren vallen. Andere maptypen worden niet beïnvloed.

Een nieuw filter maken

1. Klik op de menuknop van de toepassing New Fx Menu en klik daarna op Berichtenfilters.

2. Klik op Nieuw. Er verschijnt een dialoogvenster Filterregels.

3. Typ in het veld ‘Filternaam’ een naam in voor uw filter.

4. Vink onder ‘Filter toepassen bij het’ één of beide opties aan.

Noot: in de meeste gevallen zult u niet van de standaardopties ‘Ophalen van nieuwe e-mail’ en ‘Handmatig uitvoeren’ willen afwijken.

5. Kies in het vervolgkeuzemenu ‘Ophalen van nieuwe e-mail:’ de optie Filteren voor ongewensteberichtenclassificatie of Filteren na ongewensteberichtenclassificatie.

6. Kies een eigenschap, een test en een waarde voor elke regel die u wilt toepassen:

  • Een eigenschap is een berichtelement of karakteristiek iets, zoals ‘Onderwerp’ of ‘Van’
  • Een test is een controle op de eigenschap, zoals ‘bevat’ of ‘staat in mijn adresboek’
  • Een waarde voltooit de test met een specifiek detail, zoals een e-mailadres of trefwoord

7. Kies een of meerdere acties voor berichten die aan de genoemde criteria voldoen.

Elements of a new Filter Rules dialog-updated

Noot: om nog een regel toe te voegen, klikt u op Een nieuwe regel toevoegen + aan het einde van de laatste regel. Om een regel te verwijderen, klikt u op Deze regel verwijderen .

8. Klik op OK.

9 Klik in het dialoogvenster Berichtenfilters op Nu toepassen als u wilt dat het nieuwe filter wordt toegepast op berichten die u al hebt ontvangen. Het filter zal, nadat het is opgeslagen, automatisch op alle nieuwe berichten worden toegepast.

Voorbeeldfilters

Een ster toevoegen

Misschien wilt u automatisch een ster toevoegen aan alle berichten van uw werkplekdomein, zodat ze opvallen tussen de rest van uw ingekomen berichten. U zou dit filter kunnen maken:

Filter example, add Star

Tip: u kunt rechtstreeks vanuit een bericht een filter maken met behulp van het e-mailadres van de afzender ervan. Klik met de rechtermuisknop in de berichtkop op het adres van de afzender en klik op ‘Filter maken op basis van…’. Standaard begint het nieuwe filter met de regel Van | is | (e-mailadres van afzender).

Verplaatsen naar een map

Mogelijk wilt u berichten met een lagere prioriteit in uw Postvak IN filteren om minder rommel te creëren. Zo hebt u misschien gekozen voor het ontvangen van nieuwsberichten van bedrijven die u steunt, maar wilt u deze in een aparte map bewaren.

Maak eerst een map aan met de naam ‘Promoties’ (of iets soortgelijks) door op Bestand > Nieuw > Map te klikken. U zou vervolgens het volgende filter kunnen aanmaken:

Filter example, move to "Promotions" folder

Omdat u de optie ‘Moet voldoen aan één van het volgende’ hebt geselecteerd, zullen alle berichten die aan een van deze criteria voldoen automatisch van het Postvak IN naar de map Promoties worden verplaatst:

  • Ze zijn afkomstig van het adres sales@software.biz, of
  • Ze bevatten ‘discount’ (korting) in de onderwerpregel, of
  • Ze bevatten het woord ‘customer’ (klant) ergens in het adres of de weergavenaam (‘customer.service’, ‘Customer Support’, etc.)
Noot: hoewel u filters ook kunt gebruiken om ongewenste berichten af te vangen en te verwijderen - dat wil zeggen, promoties waarvoor u zich NIET hebt ingeschreven - wordt dit niet aanbevolen. Overweeg in plaats daarvan de ongewensteberichtenverwerking van Thunderbird te gebruiken, die speciaal voor dit doel is ontworpen.
Tip: als u problemen hebt met een van uw filters, probeer dan in het klein te beginnen en werk langzaam omhoog. Zo hebt u bijvoorbeeld een filter geschreven om bepaalde nieuwe berichten naar een andere map te verplaatsen en lijkt dit helemaal niets te doen. Pas het berichtenfilter zodanig aan dat het een ster aan alle nieuwe berichten toevoegt. Als dat werkt, past u het filter zo aan dat de ster alleen wordt toegevoegd aan die berichten die u naar een map wilt verplaatsen. Als dat werkt, past u het filter zo aan dat de berichten worden verplaatst in plaats van dat er een ster aan wordt toegevoegd.

Zie ook

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.