Sneltoetsen – veelgebruikte Thunderbird-taken snel uitvoeren

Sneltoetsen zijn snelle toetsencombinaties waarmee u bepaalde taken in Thunderbird sneller kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een bericht wilt archiveren, kunt u eenvoudig op de ‘A’-toets drukken in plaats van de muis gebruiken om op de optie in een menu te klikken. Sommige sneltoetsen kunnen worden aangepast of uitgeschakeld met behulp van een add-on.

Over sneltoetsen

In Thunderbird zijn sneltoetsen contextgevoelig. Dat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van het gebied van de Thunderbird-interface dat op dat moment ‘actief’ is. Als bijvoorbeeld een bericht in de berichtenlijst is geselecteerd, zijn de sneltoetsen voor Knippen, Kopiëren en Plakken uitgeschakeld (omdat het geen zin heeft om tekst in de berichtenlijst te kopiëren en te plakken). Als u tijdens het lezen van een bericht tekst selecteert, is de sneltoets voor Kopiëren wel beschikbaar, maar die voor Knippen en Plakken niet (omdat het wel zin heeft om tekst uit een bericht dat u leest te kopiëren, maar niet om er tekst in te plakken of er tekst uit te knippen).

Soms variëren de sneltoetsfuncties zelf, afhankelijk van het deel van de Thunderbird-interface dat actief is. Als u bijvoorbeeld een bericht schrijft, selecteert de sneltoets Ctrl + ACommand + A alle tekst in het bericht. Als echter een bericht in de berichtenlijst is gemarkeerd, selecteert Ctrl + ACommand + A alle berichten in de berichtenlijst.

Sneltoetsen aanpassen of uitschakelen

Sommige (maar niet alle) sneltoetsen kunnen worden aangepast met behulp van een add-on. Dit kan ook handig zijn om bepaalde sneltoetsen uit te schakelen, bijvoorbeeld om onverwacht gedrag van sneltoetsen via één toets te voorkomen.

Dorando Keyconfig (een bijgewerkte versie van het oorspronkelijke ‘keyconfig’) en Menu Wizard zijn voorbeelden van add-ons die helpen sneltoetsen aan te passen of uit te schakelen.

(Houd er rekening mee dat add-ons van derden niet door Mozilla worden ondersteund of goedgekeurd. Houd er ook rekening mee dat vanaf november 2019 geen van de bovenstaande extensies nog werkt in Thunderbird 68 of nieuwer.)

Sneltoetsen en besturingssystemen

  • In Windows en Linux is de accelerator van de sneltoets doorgaans de Ctrl-toets.
  • Op macOS is de accelerator van de sneltoets doorgaans de Command-toets.
  • Op macOS-laptops moet u de fn-toets ingedrukt houden om een functietoets in te schakelen.

Lijst van sneltoetsen

Sneltoetsen bekijken voor:

Berichtfuncties

| |

Een nieuw bericht beginnen
Nieuw berichtCtrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Command + N
Bericht beantwoorden (alleen afzender)Ctrl + RCommand + R
Allen beantwoorden in bericht (afzender en alle geadresseerden)Ctrl + Shift + RCommand + Shift + R
Lijst beantwoordenCtrl + Shift + LCommand + Shift + L
Bericht doorsturenCtrl + LCommand + L
Bericht als nieuw bewerkenCtrl + ECommand + E
Een nieuw bericht beginnen in niet-standaardopmaak (platte tekst vs. HTML)Houd Shift ingedrukt en klik op een van de volgende knoppen:
Opstellen, Beantwoorden, Allen beantwoorden, Lijst beantwoorden of Vooruit,
of klik met de rechtermuisknop op een bestaand bericht, houd Shift ingedrukt en kies een van de volgende opties vanuit het contextmenu:
Afzender beantwoorden, Allen beantwoorden, Lijst beantwoorden of Vooruit.
Voor sneltoetsen tijdens het opstellen van berichten, zie Berichten schrijven.
Berichten ontvangen en lezen
Nieuwe berichten ophalen voor huidige accountF5F5
F9
F5
Command + Y
Nieuwe berichten ophalen voor alle accountsShift + F5Shift + F5
Shift + F9
Shift + F5
Command + Shift + Y
Bericht openen (in nieuw venster of tabblad)Ctrl + O
Enter
Command + O
Return
Bericht of map openen in een nieuw tabblad op de achtergrondKlik met de middelste muisknop op een bericht of map, of
klik met de rechtermuisknop op een bericht of map en kies Bericht openen in nieuw tabblad of Openen in nieuw tabblad vanuit het contextmenu
Bericht of map openen in een nieuw tabblad op de voorgrondShift + Klik met de middelste muisknop op een bericht of map, of
klik met de rechtermuisknop op een bericht of map, houd Shift ingedrukt en kies Bericht openen in nieuw tabblad of Openen in nieuw tabblad vanuit het contextmenu
Bericht openen in conversatieCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
InzoomenCtrl + +
Ctrl + =
Ctrl + scrollwiel omhoog
Command + +
Command + =
Command + Control + scrollwiel omhoog
UitzoomenCtrl + -
Ctrl + scrollwiel omlaag
Command + -
Command + Control + scrollwiel omlaag
Zoomen herinitialiserenCtrl + 0 (nul)Command + 0 (nul)
Samengevouwen conversatie uitvouwen
Uitgevouwen conversatie samenvouwen
Alle conversaties uitvouwen*
Alle conversaties samenvouwen\
Nieuwsgroepen: conversatie negeren of negeren opheffenK
Nieuwsgroepen: subconversatie negeren of negeren opheffenShift + K
Nieuwsgroepen: conversatie volgenW
Voor sneltoetsen voor het bewegen tussen uw berichten, zie Bewegen binnen Thunderbird.
Uw berichten beheren
Bericht of geselecteerde bericht afdrukkenCtrl + PCommand + P
Bericht opslaan als bestandCtrl + SCommand + S
Berichtbron bekijkenCtrl + UCommand + U
Alles selecteren (berichten, tekst in een bericht, of bijlagen)Ctrl + ACommand + A
Conversatie selecterenCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Navigeren met de cursor (tekst selecteren via toetsenbord) in-/uitschakelenF7
Geselecteerde tekst kopiërenCtrl + CCommand + C
Geselecteerde zoektekst knippenCtrl + XCommand + X
Tekst plakken in zoek- of filterveldenCtrl + VCommand + V
Meerdere opeenvolgende berichten selecteren
(een doorlopende groep berichten)
Selecteer het eerste bericht van uw bedoelde selectie en
druk op Shift + klik op het laatste bericht van uw selectie,
of houd Shift ingedrukt en gebruik een van de volgende bewegingstoetsen om uw selectie uit te breiden: , , Page Down, Page Up, End of Home
Meerdere niet-opeenvolgende berichten selecteren
(meerdere gescheiden berichten)

Selecteer een bericht van uw bedoelde selectie,
druk op Ctrl + klik op elk bericht dat u aan uw selectie wilt toevoegen,
of houd Ctrl ingedrukt, gebruik een van de onderstaande bewegingstoetsen en druk op Spatie op elk bericht dat u aan uw selectie wilt toevoegen. De bewegingstoetsen zijn , , Page Down, Page Up, End of Home

Selecteer een bericht van uw bedoelde selectie,
druk op Ctrl + klik op elk bericht dat u aan uw selectie wilt toevoegen

Selecteer een bericht van uw bedoelde selectie, druk
op Command + klik op elk bericht dat u aan uw selectie wilt toevoegen

Bericht kopiëren naar andere mapHoud CtrlOption ingedrukt en sleep het bericht naar de bestemmingsmap (laat de muisknop los voordat u CtrlOption loslaat)
Bericht naar andere map verplaatsenSleep het bericht naar de bestemmingsmap
Opnieuw naar vorige doelmap verplaatsen/kopiërenCtrl + Shift + MCtrl + Shift + MCommand + Option + M
Bericht archiverenA
Bericht, map, bijlage of geselecteerde zoektekst verwijderenDel
Bericht verwijderen zonder prullenbak (ongedaan maken niet mogelijk!)Shift + Del
Ongedaan makenCtrl + ZCommand + Z
Opnieuw uitvoerenCtrl + YCommand + Y
Map hernoemenF2
Uw berichten labelen en markeren
Label toevoegen/verwijderen1 t/m 9
Alle labels van bericht verwijderen0 (nul)
Bericht markeren als gelezen/ongelezenM
Conversatie markeren als gelezenR
Alles markeren als gelezenShift + C
Markeren als gelezen op datumC
Markeren als ongewenst berichtJ
Markeren als gewenst berichtShift + J
Ster toevoegen/verwijderenS

Zoek- en filterfuncties

| |

Berichten zoeken
Alle berichten doorzoeken (globaal zoeken op volledige tekst in alle accounts) Ctrl + KCommand + K
Snelfilter (berichten zoeken in huidige map of weergave)Ctrl + Shift + KCommand + Shift + K
Huidige snelfilter wissen; snelfilterbalk verbergenEsc (zo vaak als nodig)
Berichten zoeken (geavanceerd zoeken in map)Ctrl + Shift + FCommand + Shift + F
Tekst zoeken in het huidige bericht
Tekst zoeken in huidige berichtCtrl + FCommand + F
Opnieuw zoeken in huidige berichtCtrl + G
F3
Command + G
F3
Vorige zoeken in huidige berichtCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Voor een geschiedenis van zoeksneltoetsen tussen verschillende versies van Thunderbird, zie Sneltoetsen voor zoeken.

Bewegen binnen Thunderbird

| |

Bewegen tussen berichten
Naar e-mail-startpaginaAlt + HomeOption + Home
Huidige bericht omlaag scrollen, dan naar volgende ongelezen bericht gaan Spatie
Naar volgende berichtF
Naar vorige berichtB
Naar volgende ongelezen berichtN
Naar vorige ongelezen berichtP
Naar volgende ongelezen conversatie (en huidige conversatie markeren als gelezen) T
Naar volgende bekeken bericht]
Naar vorige bekeken bericht[
Vensters en tabbladen van Thunderbird besturen
Naar volgende UI-elementTab
Naar vorige UI-elementShift + Tab
Naar volgende belangrijke UI-gebied
Snel in het tabblad E-mail wisselen tussen Mappenpaneel, Berichtenlijst, Berichtenpaneel en Takenwerkbalk (vooruit).
F6
Ctrl + F6
F6F6
Naar vorige belangrijke UI-gebied
Snel in het tabblad E-mail wisselen tussen Mappenpaneel, Berichtenlijst, Berichtenpaneel en Takenwerkbalk (achteruit).
Shift + F6
Ctrl + Shift + F6
Shift + F6Shift + F6
Volgende tabbladCtrl + Tab
Ctrl + Page Down
Control + Tab
Command + Option +
Vorige tabbladCtrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
Control + Shift + Tab
Command + Option +
Starttabblad E-mail en nieuwsgroepen (Tabblad 1)Ctrl + 1Alt + 1Command + 1
Tabblad 2 t/m 8Ctrl + 2 t/m 8Alt + 2 t/m 8Command + 2to8
Laatste tabblad Ctrl + 9Alt + 9Command + 9
AdresboekCtrl + Shift + BCommand + Shift + B
Opgeslagen bestandenCtrl + JCommand + J
HelpF1Command + ?
OntwikkelaarshulpmiddelenCtrl + Shift + ICommand + Shift + I
Berichtvenster in-/uitschakelenF8
Menubalk inschakelen (indien verborgen)Alt
F10
Contextmenu tonenMenutoets
Shift + F10
Huidige venster minimaliserenWin + Command + M
Thunderbird verbergen (alleen Mac)Command + H
Andere vensters verbergen (alleen Mac)Command + Option + H
Venster of tabblad sluitenCtrl + W
Alt + F4 (alleen voor sluiten van een venster}
Ctrl + F4 (alleen voor sluiten van een tabblad)
Ctrl + WCommand + W
Tabblad sluiten ongedaan maken (herstellen en naar het meest recent gesloten tabblad gaan)Ctrl + Shift + TCommand + Shift + T
Thunderbird afsluiten (Toepassing afsluiten)Bestand, AfsluitenCtrl + QCommand + Q

Berichten schrijven

| |

Een bericht maken, opslaan en verzenden
Nieuw bericht (zie Een nieuw bericht beginnen)Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Command + N
Concept opslaanCtrl + SCommand + S
Concept afdrukkenCtrl + PCommand + P
Bericht nu verzendenCtrl + EnterCommand + Return
Bericht later verzendenCtrl + Shift + EnterCommand + Shift + Return
Het opstelvenster besturen
Contactenzijbalk in-/uitschakelenF9
Naar volgende hoofd-UI-elementF6
Ctrl + F6
Ctrl + Tab
F6
Ctrl + Tab
F6
Naar vorige hoofd-UI-elementShift + F6
Ctrl + Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
Ctrl + Shift + Tab
Shift + F6
InzoomenCtrl + +
Ctrl + =
Command + +
Ctrl + scrollwiel omhoogCommand + Control + scrollwiel omhoog
UitzoomenCtrl + -Command + -
Ctrl + scrollwiel omlaagCommand + Control + scrollwiel omlaag
Zoomen herinitialiserenCtrl + 0 (nul)Command + 0 (nul)
Bijlagenpaneel in-/uitschakelenAlt + MCtrl + M   Nieuw in TB 60
Hoofd-e-mailvenster tonen (e-mail en nieuwsgroepen)Ctrl + 1Command + 1
De meeste gebruikelijke sneltoetsen voor het
besturen van een Thunderbird-venster
kunnen ook
in het opstelvenster worden gebruikt.
De berichttekst bewerken en omgaan met bijlagen
KopiërenCtrl + CCommand + C
KnippenCtrl + XCommand + X
PlakkenCtrl + VCommand + V
Plakken als citaatCtrl + Shift + OCommand + Shift + O
Plakken zonder opmaakCtrl + Shift + VCommand + Shift + V
Berichttekst opnieuw afbrekenCtrl + RCommand + R
Geselecteerde tekst, bijlage, tabelcelinhoud of tabel verwijderenDel
Woord naar rechts verwijderen (van cursor tot einde van woord)Ctrl + DelControl + Del
Woord naar links verwijderen (van cursor tot begin van woord)Ctrl + BackspaceOption + Del
Alles selecteren (tekst in een bericht, bijlagen)Ctrl + ACommand + A
Tabelcel selecterenCtrl + klikken binnen celCommand + klikken binnen cel
Tabelrijen of -kolommen selecterenSlepen tussen cellen van rijen of kolommen
Tabel selecterenCtrl + klikken op tabelgrensCommand + klikken op tabelgrens
Koppeling invoegenCtrl + KCommand + K
Koppeling stoppen, of koppelingen uit selectie verwijderenCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Ankerverwijzingen verwijderenCtrl + Shift + RCommand + Shift + R
Ongedaan makenCtrl + ZCommand + Z
Opnieuw uitvoerenCtrl + YCommand + Y
Tekst in huidige bericht zoeken en vervangenCtrl + H
Opnieuw zoeken in huidige berichtCtrl + G
F3
Command + G
F3
Vorige zoeken in huidige berichtCtrl + Shift + G
Shift + F3
Command + Shift + G
Shift + F3
Spelling controlerenCtrl + Shift + PCommand + Shift + P
Bestand toevoegenCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Bijlage hernoemenF2
Volgorde van bijlagen wijzigenAlt + XCtrl + X   Nieuw in TB 60
Een regeleinde invoegen in plaats van een nieuwe alineaShift + EnterShift + Return (In de modus alineaopmaak voegt EnterReturn een alinea-einde in.)
Volgorde van bijlagen wijzigen
Bovenaan plaatsenAlt + HomeCommand + Alt + Up
Alt + Home
Omhoog verplaatsenAlt + Up
Samen plaatsenAlt + Left
Omlaag verplaatsenAlt + Down
Onderaan plaatsenAlt + EndCommand + Alt + Down
Alt + End
Sorteren (Alle bijlagen of geselecteerde bijlagen)Alt + Y
De berichttekst van stijl voorzien
Grotere tekstgrootte

Ctrl + >
Ctrl + .
Command + >
Command + .

Kleinere tekstgrootteCtrl + <
Ctrl + ,
Command + <
Command + ,
Tekststijl VetCtrl + BCommand + B
Tekststijl SchuinCtrl + ICommand + I
Tekststijl OnderstrepenCtrl + UCommand + U
Tekststijl ‘<tt>Vaste breedte</tt>’Ctrl + TCommand + T
Tekststijlen stoppen of verwijderenCtrl + Shift + Y
Ctrl + Spatie
Command + Shift + Y
Inspringing vergrotenCtrl + ]Command + ]
Inspringing verkleinenCtrl + [Command + [

Adresboek

| |

Nieuw adresboekcontactCtrl + NCommand + N
Nieuw bericht naar geselecteerde contact(en) schrijvenCtrl + M
Adresboek-snelfilterCtrl + F
Adresboek geavanceerd doorzoekenCtrl + Shift + FCommand + Shift + F
Eigenschappen van geselecteerde contact of adresboek bewerkenCtrl + ICommand + I
Alles selecteren (contacten, of zoektekst)Ctrl + ACommand + A
Geselecteerde contacten afdrukkenCtrl + PCommand + P
Verwijderen (geselecteerde tekst, contact of adresboek)Del
Hoofd-e-mailvenster tonen (e-mail en nieuwsgroepen)Ctrl + 1Command + 1

Agenda

| |

Beginnen
Venster Vandaag tonen of verbergenF11F11
AgendatabbladAlt + 3Ctrl + 3Control + 3Ctrl + Shift + CCommand + Shift + C
TakentabbladAlt + 4Ctrl + 4Control + 4Ctrl + Shift + DCommand + Shift + D
Starttabblad E-mail & nieuwsgroepen (Tabblad 1)Alt + 1Ctrl + 1Control + 1
Ctrl + 1Alt + 1Command + 1
Nieuwe gebeurtenisCtrl + ICommand + I
Nieuwe taakCtrl + DCommand + D
Tabblad Agenda
Gebeurtenissenfilterbalk tonenGebeurtenissen en taken ⌈ Gebeurtenissen zoeken
Gebeurtenissen filteren(Bug 449018)
Filter voor huidige gebeurtenissen wissenEsc
Naar VandaagAlt + End

Naar de volgende dag/week/multiweek/maand]
Naar de volgende dag/week/multiweek/maand[
Tabblad Taken
Taken filterenCtrl + Shift + KCommand + Shift + K
Filter voor huidige taken wissenEsc
Algemene functies
Kopiëren (geselecteerde gebeurtenissen, taken of tekst)Ctrl + CCommand + C
Knippen (geselecteerde gebeurtenissen, taken of tekst)Ctrl + XCommand + X
PlakkenCtrl + VCommand + V
Verwijderen (geselecteerde gebeurtenissen, taken of tekst)Del
Ongedaan makenCtrl + ZCommand + Z
Opnieuw uitvoerenCtrl + YCommand + Y
AfdrukkenCtrl + PCommand + P

Diversen

| |

Geschiedenis wissenCtrl + Shift + DelCommand + Shift + Del

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info