Profielbeheerder: Thunderbird-profielen aanmaken en verwijderen

Thunderbird slaat uw persoonlijke gegevens, zoals berichten, wachtwoorden en gebruikersvoorkeuren, op in een set bestanden die uw profiel wordt genoemd, en die op een andere locatie dan de Thunderbird-programmabestanden wordt bewaard. U kunt meerdere Thunderbird-profielen hebben, elk met een eigen set gebruikersinformatie. Met de Profielbeheerder kunt u profielen aanmaken, verwijderen, hernoemen en wisselen.

De Profielbeheerder starten

Noot: u kunt als Thunderbird is geopend profielen beheren vanuit de pagina Over profielen. Als Thunderbird niet wil starten, of als u bepaalde opties nodig hebt, dan kunt u ook de profielbeheerder starten als Thunderbird gesloten is.

Profielen beheren als Thunderbird is geopend

Ga naar Help > Probleemoplossingsinformatie via het hamburgermenu in Thunderbird TB68_Hamburger_Menu_Button_Win of de menubalk. Als de menubalk in Thunderbird niet zichtbaar is, druk dan op de toets Alt op uw toetsenbord om deze tijdelijk zichtbaar te maken.

TB68_Help_Menu_1_Win of TB68_Help_Menu_2_Win

Klik op de geopende pagina Probleemoplossingsinformatie op de koppeling about:profiles.

TB68_About_Profiles_Link_Win

Hierdoor wordt de hieronder afgebeelde pagina Over profielen getoond.

TB68_About_Profiles_Page_Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Nieuw profiel aanmaken Klik hierop en volg de aanwijzingen in de Wizard Profiel aanmaken (lees hieronder de sectie Een profiel aanmaken voor details). Als u het aanmaken van het nieuwe profiel hebt voltooid, wordt dit getoond in de Profielbeheerder. Het nieuwe profiel wordt de standaard en wordt de volgende keer dat u Thunderbird start gebruikt.

Zoek om profielen te beheren het profiel dat u wilt wijzigen en kies onder dat profiel uit deze knoppen:

 • Hernoemen Klik hierop om in de Profielbeheerder de naam van het profiel te wijzigen. Noot: de map met de bestanden voor het profiel wordt niet hernoemd.
 • Verwijderen Klik hierop om een profiel te verwijderen. (Het gebruikte profiel kan niet worden verwijderd.) De optie Geen bestanden verwijderen heeft de voorkeur. Lees hieronder de sectie Een profiel verwijderen voor meer informatie.
 • Als standaardprofiel instellen Met deze optie kunt u van profiel wisselen. Klik hierop om ervoor te zorgen dat Thunderbird dit profiel standaard bij opstarten gebruikt.
 • Profiel in een nieuw browservenster starten Als u hierop klikt, wordt een ander Thunderbird-venster geopend met dat profiel.

De profielbeheerder starten als Thunderbird gesloten is

Als u meerdere installaties van Thunderbird hebt, kijk dan hieronder.
 1. Als Thunderbird is geopend, sluit Thunderbird: De sjabloon ‘closeThunderbird’ bestaat niet of heeft geen goedgekeurde revisie.
 2. Druk Windows Key+R op het toetsenbord. Een dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 3. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren thunderbird -P
  U kunt -P, -p of -ProfileManager gebruiken (dit zou allemaal moeten werken).

  Run_Dialog_Win

 4. Klik op OK. De Thunderbird-profielbeheerder (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.
TB68_Profile_Manager_Win
Als de bovenstaande instructies niet werken, of als u meerdere installaties van Thunderbird hebt, gebruik dan de volgende instructies.

Meerdere Thunderbird-installaties

U kunt meerdere Thunderbird-programma’s op verschillende locaties geïnstalleerd hebben. Vervang, om de profielbeheerder voor een specifieke Thunderbird-installatie te starten, in de bovenstaande instructies thunderbird.exe door het volledige pad naar het Thunderbirdprogramma, zet die regel tussen aanhalingstekens en voeg een spatie toe, gevolgd door -P.

Voorbeelden:
Thunderbird (32-bits) op 64-bits Windows
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -P

Thunderbird (32-bits) op 32-bit Windows (of 64-bits Thunderbird op 64-bits Windows)
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -P

TB_Full_Path_Run_Dialog_Win

 1. Als Thunderbird is geopend, sluit Thunderbird: De sjabloon ‘closeThunderbird’ bestaat niet of heeft geen goedgekeurde revisie.
 2. Navigeer met Finder naar /Applications/Utilities.
 3. Open de applicatie Terminal.
 4. Voer in de Terminal-applicatie het volgende in:
  /Applications/Thunderbird.app/Contents/MacOS/thunderbird-bin -P
  Noot: als uw Thunderbird-applicatie op een andere locatie dan /Applications/Thunderbird.app/ staat, pas dan de invoer aan.
  Belangrijk: er staat een spatie achter het pad, voor -P (u kunt -P, -p of -ProfileManager achter het pad gebruiken; dit zou allemaal moeten werken.)
 5. Druk op Return. De Thunderbird-profielbeheerder (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.
Firefox Profile Manager
Noot: u moet mogelijk deze instructies aanpassen als Thunderbird niet op de standaardlocatie is geïnstalleerd (als er bijvoorbeeld meerdere installaties bestaan).

Als Thunderbird al is opgenomen in uw Linux-distributie, of als u Thunderbird hebt geïnstalleerd met de Thunderbird-pakketbeheerder van uw Linux-distributie:

 1. Als Thunderbird is geopend, sluit Thunderbird: Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm en selecteer Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.
 2. Voer in Terminal het volgende uit:
  firefox -P

De P is een hoofdletter. Als alternatief kunt u -ProfileManager gebruiken in plaats van -P.
De Thunderbird-profielbeheerder (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.

Fx31ProfileManger-Lin

Als het venster Profielbeheerder nog steeds niet wordt geopend, draaide Thunderbird mogelijk op de achtergrond, zelfs als het niet zichtbaar was. Sluit alle exemplaren van Thunderbird of herstart de computer en probeer het opnieuw.

Een profiel aanmaken

Na het starten van de profielbeheerder, zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een nieuw, extra profiel aanmaken:

 1. Klik in de profielbeheerder op Profiel aanmaken… om de wizard Profiel aanmaken te starten.
 2. Klik op Volgende en voer de naam van het profiel in. Gebruik een beschrijvende profielnaam, zoals uw eigen naam. Deze naam is niet zichtbaar op het internet.

  TB68_Create_Profile_Wizard_Win

  Firefox Profile Manager macOS

  Fx52_creating-profile_linux
 3. Negeer de vraag Map kiezen, tenzij u wilt kiezen waar op uw computer uw profiel moet worden opgeslagen.
  Waarschuwing: als u uw eigen maplocatie voor het profiel kiest, selecteer dan een nieuwe of lege map. Als u een map die niet leeg is kiest en u later het profiel verwijdert en de optie ‘Bestanden verwijderen’ kiest, wordt alles in die map verwijderd.
 4. Klik om een nieuw profiel aan te maken VoltooienGereed.

U wordt teruggebracht naar de Profielbeheerder en het nieuwe profiel verschijnt in de lijst.

Een profiel verwijderen

Na het starten van de profielbeheerder, zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een bestaand profiel verwijderen:

 1. Selecteer in de Profielbeheerder het te verwijderen profiel en klik op Profiel verwijderen….
 2. Bevestig dat u het profiel wilt verwijderen:

  TB68_Delete_Profile_Dialog_Win

  Delete Profile - macOS

  Fx52_removing-profile-linux
  • Bestanden niet verwijderen verwijdert het profiel uit de Profielbeheerder, maar behoudt de gegevensbestanden van het profiel op uw computer in de desbetreffende map, zodat uw gegevens niet verloren gaan. De optie ‘Bestanden niet verwijderen’ heeft de voorkeur, omdat de map van het oude profiel wordt bewaard en u de bestanden naar een nieuw profiel kunt herstellen.
  • Bestanden verwijderen verwijdert het profiel en de bestanden (inclusief de profielbladwijzers, instellingen, wachtwoorden, enz.). Als u de optie ‘Bestanden verwijderen’ gebruikt, worden de profielmap en de bestanden verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Annuleren onderbreekt het verwijderen van het profiel.

Een profiel hernoemen

Na het starten van de profielbeheerder, zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een profiel hernoemen:

 1. Selecteer in de Profielbeheerder het profiel dat u wilt hernoemen, klik daarna op Profiel hernoemen….
 2. Typ een nieuwe naam voor het profiel, klik daarna op OK of druk op Enter.

TB68_Rename_Profile_Win

Noot: de map met de profielbestanden wordt niet hernoemd.

Opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar als u de Profielbeheerder start als Thunderbird gesloten is.

TB68_Profile_Manager_Win Firefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Offline werken

Als u deze optie kiest, wordt het geselecteerde profiel geladen en Thunderbird gestart zonder verbinding met het internet te maken. U kunt eerder bekeken webpagina’s bekijken en met uw profiel experimenteren.

Het geselecteerde profiel gebruiken zonder bij opstarten te vragen

Als u meerdere profielen hebt, vertelt deze optie Thunderbird wat het bij opstarten moet doen:

 • Als u deze optie aanvinkt, wordt het geselecteerde profiel de standaard, waardoor Thunderbird het telkens als u het start zal laden, totdat u een ander standaardprofiel kiest. Voor toegang tot andere profielen dient u eerst de Profielbeheerder te starten.
 • Als u deze optie uitvinkt, zal Thunderbird u telkens als het start de Profielbeheerder tonen, zodat u een te gebruiken profiel kunt kiezen.

Een profiel verplaatsen

Om al uw Thunderbird-gegevens en -instellingen naar een andere Thunderbird-installatie te verplaatsen (b.v. als u een nieuwe computer krijgt), kunt u een reservekopie van uw Thunderbird-profiel maken, en dit vervolgens herstellen in uw nieuwe locatie. Lees voor instructies over hoe u een back-up van een profiel kunt maken en dit kunt terugzetten Een back-up van een profiel maken. Als u uw Thunderbird-gegevens (accounts, berichten, wachtwoorden en andere gegevens) naar een nieuwe computer wilt verplaatsen, lees dan Thunderbird-gegevens naar een nieuwe computer verplaatsen.

Informatie uit een oud profiel herstellen

Als u belangrijke gegevens uit een oud Thunderbird-profiel hebt, zoals bladwijzers, wachtwoorden of gebruikersvoorkeuren, kunt u die gegevens naar een nieuw Thunderbird-profiel overzetten door de bijbehorende bestanden te kopiëren. Lees voor instructies Belangrijke gegevens uit een oud profiel terugzetten. U kunt ook naar een eerder profiel wisselen om oude profielgegevens te herstellen. Zie Ontbrekende gebruikersgegevens herstellen na een Firefox-update voor details.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info