De profielbeheerder gebruiken om Firefox-profielen te maken en te verwijderen

Firefox bewaart uw persoonlijke gegevens, zoals bladwijzers, wachtwoorden en gebruikersvoorkeuren in een aantal bestanden die samen uw profiel worden genoemd en op een andere locatie zijn opgeslagen dan de Firefox-programmabestanden. U kunt over meerdere profielen beschikken, waarbij elk profiel aparte gebruikersgegevens bevat. Via de profielbeheerder kunt u profielen aanmaken, verwijderen, hernoemen en hiertussen omschakelen.

 • Als u meerdere installaties van Firefox op een computer heeft (of dit van plan bent), zie dan Specifieke profielen per Firefox-installatie.
 • Als u een probleem met Firefox probeert op te lossen: De functie Firefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u begint aan een langdurig proces van probleemoplossing.

De profielbeheerder starten

Noot: u kunt profielen beheren vanaf de pagina Over profielen als Firefox is geopend. Als Firefox niet wil starten of als u bepaalde opties nodig hebt, dan kunt u ook de profielbeheerder starten als Firefox is gesloten.

Profielen beheren als Firefox is geopend

Typ about:profiles in de adresbalk en druk op de toets EnterReturn. Hierdoor wordt de pagina Over profielen geopend.

Fx52aboutprofiles-Winabout:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Een nieuw profiel aanmaken Klik hierop en volg de aanwijzigingen in de wizard Profiel aanmaken (zie de sectie Een profiel aanmaken hieronder voor details). Nadat het aanmaken van het nieuwe profiel is voltooid, wordt het profiel vermeld in de profielbeheerder. Het nieuwe profiel wordt het standaardprofiel en wordt de volgende keer dat u Firefox start gebruikt.

Om profielen te beheren, zoekt u het profiel dat u wilt wijzigen en kiest u een van deze knoppen onder dat profiel:

 • Hernoemen Klik hierop om de naam van een profiel te wijzigen in de profielbeheerder. Noot: de map die de bestanden voor het profiel bevat, wordt niet hernoemd.
 • Verwijderen Klik hierop als u een profiel wilt verwijderen. (Het profiel dat in gebruik is, kan niet worden verwijderd.) De optie Bestanden niet verwijderen heeft de voorkeur. Lees de sectie Een profiel verwijderen hieronder voor meer informatie.
 • Instellen als standaardprofiel Met deze optie kunt u van profiel wisselen. Klik hierop om Firefox dit profiel als standaard te gebruiken bij opstarten.
 • Profiel starten in nieuwe browser Wanneer u hierop klikt, wordt een ander Firefox-venster geopend met dat profiel.

De profielbeheerder starten als Firefox is gesloten

Als u meerdere installaties van Firefox hebt, lees dan hieronder.
 1. Sluit Firefox als het is geopend:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluitenClose 29.

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 2. Druk op Windows Key+R op het toetsenbord. Er wordt een dialoogvenster Uitvoeren geopend.
 3. Typ het volgende in het dialoogvenster Uitvoeren:
  firefox.exe -P
  U kunt -P, -p of -ProfileManager gebruiken (dit zou allemaal moeten werken).
 4. Klik op OK. De profielbeheerder van Firefox (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.
Fx66ProfileMgr
Noot: een andere manier om de profielbeheerder te starten, is vanuit het veld Zoeken in het menu Starten van Windows. Sluit Firefox (wanneer geopend), druk op Windows Key, typ firefox.exe -P en druk op Enter.
Als bovenstaande instructies niet werken, of als u meerdere installaties van Firefox heeft, gebruik dan de volgende instructies.

Meerdere Firefox-installaties

U kunt meerdere Firefox-programma’s geïnstalleerd hebben op verschillende locaties. Om de profielbeheerder voor een specifieke Firefox-installatie te starten, vervangt u firefox.exe in bovenstaande instructies door het volledige pad naar het Firefox-programma, neemt u die regel op in aanhalingstekens en voegt u een spatie gevolgd door -P toe.

Voorbeelden:
Firefox (32-bits) op 64-bits Windows
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bit) op 32-bits Windows (of 64-bits Firefox op 64-bits Windows)
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Sluit Firefox als het is geopend:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluitenClose 29.

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 2. Navigeer met Finder naar /Applications/Utilities.
 3. Open de toepassing Terminal.
 4. Voer in Terminal het volgende in:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Noot: als uw Firefox-toepassing zich op een andere locatie dan /Applications/Firefox.app/ bevindt, pas de ingave dan aan.
  Belangrijk: er staat een spatie achter het pad, voor -P (U kunt -P, -p of -ProfileManager na het pad gebruiken, dit zou allemaal moeten werken.)
 5. Druk Return. De profielbeheerder van Firefox (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.
Firefox Profile Manager
Noot: u dient mogelijk deze instructies aan te passen als Firefox niet in de standaardlocatie is geïnstalleerd (bijvoorbeeld, als er meerdere installaties zijn).

Als Firefox al in uw Linux-distributie is meegeleverd, of als u Firefox met de pakketbeheerder van uw Linux-distributie heeft geïnstalleerd:

 1. Sluit Firefox als het is geopend:

  Klik op de menuknop New Fx Menu en selecteer AfsluitenAfsluitenClose 29.

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en selecteer Afsluiten. Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 2. Voer in Terminal het volgende uit:
  firefox -P

De P is een hoofdletter. U kunt ook -ProfileManager gebruiken in plaats van -P.
De profielbeheerder van Firefox (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.

Fx31ProfileManger-Lin

Als het venster van de profielbeheerder nog steeds niet wordt geopend, wordt Firefox mogelijk in de achtergrond uitgevoerd, hoewel dit niet zichtbaar is. Sluit alle vermeldingen van Firefox of herstart de computer en probeer het opnieuw.

Een profiel aanmaken

Na het starten van de profielbeheerder zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een nieuw, aanvullend profiel aanmaken:

 1. Klik in de profielbeheerder op Profiel aanmaken… om de wizard Profiel aanmaken te starten.
 2. Klik op Volgende en voer de naam van het profiel in. Gebruik een profielnaam die beschrijvend is, zoals uw persoonlijke naam. Deze naam is niet zichtbaar op het internet.
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png

  Firefox Profile Manager macOS

  Fx52_creating-profile_linux
 3. Negeer de vraag Map kiezen tenzij u wilt kiezen waar op uw computer u het profiel wilt opslaan.
  Waarschuwing: als u uw eigen doelmap voor het profiel kiest, selecteer dan een nieuwe of lege map. Als u een map die niet leeg is kiest en later het profiel verwijdert en de optie Bestanden verwijderen kiest, wordt alles in die map verwijderd.
 4. Klik op VoltooienGereed om het nieuwe profiel aan te maken.

U wordt teruggebracht naar de profielbeheerder en het nieuwe profiel wordt vermeld. Wanneer u Firefox voor het eerst start met het nieuwe profiel, wordt gevraagd of u zich wilt aanmelden bij uw Firefox-account, zodat u uw gegevens met het nieuwe profiel kunt synchroniseren (zie hieronder).

Een profiel verwijderen

Na het starten van de profielbeheerder zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een bestaand profiel verwijderen:

 1. Selecteer het te verwijderen profiel in de profielbeheerder en klik op Profiel verwijderen….
 2. Bevestig dat u het profiel wilt verwijderen:
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png
  Delete Profile - macOS
  Fx52_removing-profile-linux
  • Bestanden niet verwijderen verwijdert het profiel uit de profielbeheerder, maar bewaart de profielgegevensbestanden op uw computer in de opslagmap, zodat uw gegevens niet verloren gaan. Bestanden niet verwijderen is de aanbevolen optie, omdat dit de map van het oude profiel bewaart en u hieruit bestanden naar een nieuw profiel kunt verplaatsen.
  • Bestanden verwijderen verwijdert het profiel en de bestanden ervan, waaronder de bladwijzers, instellingen, wachtwoorden etc. Als u de optie Bestanden verwijderen gebruikt, worden de profielmap en -bestanden verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Annuleren onderbreekt het verwijderen van een profiel.

Een profiel hernoemen

Na het starten van de profielbeheerder zoals hierboven uitgelegd, kunt u als volgt een profiel hernoemen:

 1. Selecteer het te hernoemen profiel in de profielbeheerder en klik op Profiel hernoemen….
 2. Voer de nieuwe naam in voor het profiel. Typ de nieuwe profielnaam in en klik op OK.
  • Noot: de map die de bestanden voor het profiel bevat wordt niet hernoemd.

Opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u de profielbeheerder start als Firefox is gesloten.

Fx66ProfileMgrFirefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Offline werken

Het kiezen van deze optie laadt het geselecteerde profiel en start Firefox zonder verbinding te maken met het internet. U kunt eerder bekeken websites bekijken en met uw profiel experimenteren.

Het geselecteerde profiel gebruiken zonder te vragen bij het opstarten

Als u meerdere profielen hebt, vertelt deze optie aan Firefox wat te doen bij het opstarten:

 • Als u deze optie aanvinkt, zal Firefox automatisch het geselecteerde profiel laden bij het opstarten. Om andere profielen te benaderen, moet u eerst de profielbeheerder starten.
 • Als u deze optie uitvinkt, zal Firefox telkens wanneer u Firefox start de profielbeheerder tonen, zodat u een profiel kunt selecteren dat u wilt gebruiken.

Sync gebruiken met een nieuw profiel

Wanneer u Firefox voor het eerst opent met een nieuw profiel, wordt een pagina Welkom bij Firefox geopend, met een plaats om uw e-mailadres in te vullen

Fx71WelcomeToFirefox

Voer uw e-mailadres in en klik op Verder om een Firefox-account aan te maken of u erbij aan te melden. U kunt Sync voor het nieuwe profiel instellen, zodat u dezelfde bladwijzers, navigatiegeschiedenis, wachtwoorden en andere gebruikersgegevens kunt delen met andere Firefox-profielen of apparaten.

 • Als u Sync al op in een ander profiel of apparaat gebruikt, voert u het e-mailadres en wachtwoord in voor uw Firefox-account, zodat uw nieuwe profiel deze instellingen kan gebruiken.
 • Als u geen Sync gebruikt of als u uw gegevens niet met het nieuwe profiel wilt synchroniseren, of als u later hierover wilt besluiten, dan kunt u nog steeds bij uw Firefox-account aanmelden en de optie Dit apparaat niet synchroniseren kiezen (zie Firefox Sync uitschakelen voor details) of kunt u deze stap overslaan.

Zie Hoe kies ik de te synchroniseren gegevens in Firefox? en Hoe stel ik Sync in op mijn computer? voor meer informatie.

Een profiel verplaatsen

Om al uw Firefox-gegevens en -instellingen naar een andere Firefox-installatie te kopiëren (bv. wanneer u een nieuwe computer aanschaft), kunt u een back-up van uw Firefox-profiel maken en deze vervolgens terugzetten naar de gewenste nieuwe locatie. Voor instructies, zie Een reservekopie van gegevens in Firefox-profielen maken en terugzetten.

Gegevens uit een oud profiel terugzetten

Als u belangrijke gegevens uit een oud Firefox-profiel hebt, zoals bladwijzers, wachtwoorden of gebruikersvoorkeuren, kunt u die gegevens naar een nieuw Firefox-profiel overzetten door de bestanden ervan te kopiëren. Voor instructies, zie Belangrijke gegevens uit een oud profiel terugzetten. U kunt ook naar een eerder profiel wisselen om oude profielgegevens terug te zetten. Zie Ontbrekende gebruikersgegevens herstellen na een Firefox-update voor details.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info