PDF-bestanden bekijken in Firefox of een andere lezer kiezen

Firefox Firefox Laatst bijgewerkt: 03/14/2024 50% gebruikers vonden dit behulpzaam

Firefox bevat een ingebouwde PDF-lezer om PDF-bestanden in het browservenster te kunnen weergeven. Dit artikel legt uit hoe u de ingebouwde PDF-lezer kunt gebruiken, hoe u vaak voorkomende problemen kunt verhelpen en hoe u een andere PDF-lezer kunt gebruiken.

De in Firefox ingebouwde PDF-lezer gebruiken

Met de in Firefox ingebouwde PDF-lezer kunt u bijna alle PDF-bestanden die op het internet zijn te vinden zonder een externe toepassing bekijken (uitzondering hierop zijn PDF-bestanden waarvan het MIME-type verkeerd is ingevuld). De ingebouwde lezer wordt gebruikt wanneer Portable Document Format (PDF)-bestanden in uw Firefox-instellingen voor verschillende bestandstypen zijn ingesteld op Openen in Firefox. Dit is de standaardinstelling. Wanneer u op een koppeling naar een PDF-bestand klikt of er een opent vanuit het paneel Downloads in Firefox, dan zal dit weergegeven worden met de ingebouwde PDF-lezer. (Zie hieronder voor meer info over de ingebouwde PDF-lezer.)

Fx91PDFviewerFirefox PDF viewer - updated V122

De ingebouwde PDF-lezer opent het PDF-bestand in Firefox zonder het op te slaan.

Als u een PDF-bestand in Firefox bekijkt, kunt u de downloadknop Fx98PDFviewer-DownloadButtonFx106 PDF dl button in de werkbalk van de PDF-lezer gebruiken om het PDF-bestand te downloaden en op uw computer op te slaan.

Formulieren invullen in de PDF-lezer

Sommige PDF-bestanden hebben interactieve velden om gegevens in te vullen (zoals formulieren). Met de in Firefox ingebouwde PDF-lezer kunt u velden als tekst, aanvinkvelden en keuzeknoppen invullen. Nadat u gegevens in deze velden heeft ingevuld, kunt u het bestand downloaden om de ingevulde versie op uw computer op te slaan.

Fx105 PDF FormsFirefox PDF fill out forms - updated v122

Werkbalkfuncties van de PDF-lezer

 • Documentminiaturen of overzicht weergeven: de schuifknop uiterst links opent een zijbalk met miniaturen van de documentpagina’s. Bij sommige documenten is ook een overzichtsweergave beschikbaar. Deze vereenvoudigen het bladeren door een lang document.
  Fx105 PDF SidebarFx106 PDF Sidebar
 • Pagina omhoog en omlaag of direct naar een pagina gaan: u kunt de pijltoetsen voor omhoog en omlaag gebruiken om door een document te bladeren, of het nummer invoeren van de pagina waar u naartoe wilt.
  Fx105 PDF PagerFx106 PDF Pager
 • De grootte van het document wijzigen: gebruik de knoppen + en om in en uit te zoomen of gebruik een zoominstelling vanuit het vervolgkeuzemenu.
  Fx105 PDF ZoomFx106 PDF Zoom
 • Volledigscherm- of presentatiemodus: klik op de knop Presentatiemodus om het PDF-bestand uw hele scherm te laten gebruiken. Druk op Esc om de volledigschermmodus te verlaten.
  Fx105 PDF Presentation
 • Afdrukken: klik op de knop Afdrukken om het dialoogvenster met afdrukinstellingen te openen.
  Fx105 PDF Print
 • Downloaden: klik op de knop Downloaden om het pdf-bestand op uw computer op te slaan.
  Fx105 PDF Download
 • Huidige weergave kopiëren: Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op de knop Huidige weergave om de huidige weergave in een ander tabblad of venster te openen.
  Fx105 PDF Current view
 • Afdrukken: klik op de printerknop om het dialoogvenster Afdrukken instellen te openen.
  Fx106 PDF Print
 • Downloaden: klik op de knop Downloaden om het PDF-bestand op uw computer op te slaan.
  Fx106 PDF Download

PDF-bestanden annoteren

Door een PDF te annoteren kunt u opmerkingen, accentueringen en andere markeringen rechtstreeks in het document toevoegen. Dit is vooral handig voor het aanbrengen van correcties, het accentueren van belangrijke informatie of het toevoegen van persoonlijke opmerkingen voor de toekomst.

 • Klik op Annotate PDF 1 om een kleur en tekstgrootte te kiezen, voordat u selecteert waar u in het document tekst wilt toevoegen.
 • Klik op Annotate PDF 2 om een kleur, dikte en opaciteit te kiezen voordat u in het document kunt tekenen. Het downloaden van het bestand slaat een kopie van het document op met uw annotaties.

Accentueren in PDF-bestanden

Een accentuering toevoegen

 1. Selecteer om tekst of een gebied in een PDF-document te accentueren eerst de gewenste tekst of het gewenste gebied. Klik vervolgens op Firefox PDF highlighting option.
  Firefox PDF select text to highlight
 2. Kies de accentueringskleur van uw voorkeur en pas de dikte van de accentuering aan.
  Firefox PDF highlighting settings

Alle accentueringen tonen/verbergen

 1. Klik om de zichtbaarheid van alle accentueringen in een PDF-bestand te beheren eerst op Firefox PDF highlighting option, rechtsbovenin uw scherm.
 2. Gebruik vervolgens de schakelaar onder de optie Alles tonen om alle accentueringen in het PDF-bestand te tonen of te verbergen.
  Show/hide all PDF highlights

Een accentuering bewerken of verwijderen

 1. Klik op het gebied dat u eerder hebt geaccentueerd.
  Edit or delete Firefox PDF highlight
 2. Om de kleur van uw accentuering te wijzigen, klik op Color selection dropdown for PDF highlight en selecteer een nieuwe kleur.
 3. Om de accentuering te verwijderen, klik op Trash can icon.

Een afbeelding aan PDF-bestanden toevoegen

Vanaf Firefox versie 119 kunt u een afbeelding aan een PDF-bestand toevoegen. Deze functie wordt geleidelijk uitgerold en is daarom mogelijk nog niet voor u beschikbaar.

In veel PDF-gerelateerde taken kan het opnemen van afbeeldingen aanvullende informatie toevoegen aan uw inhoud.

Een afbeelding invoegen:

 1. Klik bovenaan het scherm op Add image to PDF 2.
 2. Klik op + Afbeelding toevoegen. Dit roept een bestandsselectievenster op.
 3. Blader naar en selecteer het gewenste afbeeldingsbestand om het aan de PDF toe te voegen.

De afbeelding verplaatsen en de grootte ervan wijzigen:

 1. Sleep de afbeelding naar de gewenste locatie in de PDF.
 2. Klik op de afbeeldingsgrootte aan te passen op de randen ervan en versleep deze totdat de afbeelding de gewenste afmetingen heeft.

Alternatieve tekst toevoegen voor toegankelijkheid:

 1. Klik na het toevoegen van de afbeelding op + Alternatieve tekst.
 2. Kies in de geboden ruimte:
  • Schrijf een beknopte beschrijving van de afbeelding voor schermlezers, of
  • Markeer de afbeelding als decoratief als deze alleen esthetische doeleinden dient.
 3. Klik op Opslaan om de alternatieve tekst toe te voegen.
  Add image to PDF

Sneltoetsen voor de PDF-lezer

Opdracht Sneltoets
Volgende pagina N of J of
Vorige pagina P of K of
Inzoomen Ctrl + +Command + +
Uitzoomen Ctrl + Command +
Automatisch zoomen Ctrl + 0Command + 0
Document rechtsom draaien R
Document linksom draaien Shift + R
Wisselen naar presentatiemodus Ctrl + Alt + PCommand + Alt + P
Hulpmiddel tekstselectie kiezen S
Hulpmiddel handmatig kiezen H
Focussen op het invoerveld Paginanummer Ctrl + Alt + GCommand + Alt + G

Een andere PDF-lezer gebruiken voor gedownloade PDF-bestanden

Als Firefox is ingesteld als de standaard PDF-lezer, u een PDF-bestand in Firefox downloadt en dit op uw computer opslaat, kunt u een andere toepassing gebruiken om die PDF-bestanden te bekijken door deze stappen te volgen:

 1. Open het paneel Downloads door op het downloadpictogram Fx91DownloadsButton naast de adresbalk te klikken. (U kunt ook het venster Downloadbibliotheek openen.)
 2. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op het downloaditem voor het PDF-bestand dat u wilt openen.
  Fx99DownloadsPanel-PDFcontextmenu-WinEdit PDF 2
 3. Klik op het contextmenu-item voor de standaard PDF-lezer van uw systeem (bijvoorbeeld, klik op Openen in Adobe Acrobat Reader DC) (bijvoorbeeld, klik op Openen in Preview) om het PDF-bestand in die toepassing te openen.
Noot: als u een gedownload PDF-bestand in een andere toepassing wilt openen, open dan het paneel Downloads of het venster Bibliotheek zoals hierboven uitgelegd, maar klik op het bestandsmappictogram Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon voor het PDF-bestand. Dit opent de map met daarin het gedownloade bestand.klik op het vergrootglaspictogram MagnifyingGlass voor het PDF-bestand. Dit opent de map met daarin het gedownloade bestand in Finder. U kunt vervolgens met uw rechtermuisknop control-klikken op het bestand, Openen met selecteren en de PDF-lezertoepassing kiezen die u wilt gebruiken.

Een andere PDF-lezer kiezen om standaard te gebruiken of Firefox instellen dit altijd te vragen

Noot: als u een andere PDF-lezer kiest die u standaard in Firefox wilt gebruiken, of als u Firefox instelt om altijd te vragen wat u wilt doen met PDF-bestanden, worden alle PDF-bestanden die u opent ook opgeslagen in uw map Downloads (zie Gedownloade bestanden vinden en beheren in Firefox).

De ingebouwde PDF-lezer uitschakelen en een andere lezer gebruiken

Noot: als Firefox niet uw huidige standaard PDF-lezer is, wordt u gevraagd of u het als standaard in wilt stellen als u een PDF-bestand in Firefox opent.

Set FF as default PDF viewer prompt

U kunt ook een andere PDF-lezer van een derde partij instellen om PDF-bestanden te verwerken, in plaats van de in Firefox ingebouwde lezer. Om te wisselen van de ingebouwde PDF-lezer naar een andere lezer:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar de sectie Toepassingen.
 3. Zoek Portable Document Format (PDF) in de lijst en klik erop om dit te selecteren.
 4. Klik op de pijl onder de kolom Actie voor het bovenstaande item en selecteer de PDF-lezer die u wilt gebruiken in het vervolgkeuzemenu.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Noot: als Openen in Firefox de geselecteerde actie is, wordt de ingebouwde PDF-lezer gebruikt.

Firefox instellen om u te vragen wat het moet doen met PDF-bestanden

Als u wilt dat Firefox altijd vraagt wat u wilt doen met PDF-bestanden, volg dan bovenstaande stappen om de actie voor het item Portable Document Format (PDF) te wijzigen, maar selecteer in het vervolgkeuzemenu Altijd vragen. De volgende keer dat u op een koppeling klikt om een PDF-bestand te downloaden, vraagt Firefox u wat u met het bestand wilt doen. U kunt dan kiezen om het te openen met de in Firefox ingebouwde PDF-lezer, het met een andere PDF-toepassing te openen of het op te slaan.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Zie voor meer informatie Bestandstypes en downloadacties in Firefox beheren.

Problemen met de PDF-lezer oplossen

 • Bij bepaalde types PDF-bestanden kan de PDF-lezer moeite hebben met het weergeven van lettertypen, kleuren of het hele document. Als sommige PDF-bestanden niet goed worden weergegeven of leeg zijn, klik dan op de downloadknop aan de rechterkant van de werkbalk om het document met de standaard PDF-lezertoepassing op uw computer te openen.
 • Als u helemaal geen PDF-bestanden met de ingebouwde PDF-lezer kunt openen, kan een Firefox-extensie de oorzaak zijn. U kunt al uw extensies uitschakelen om te zien of een ervan het probleem veroorzaakte. Voor details, zie Problemen met extensies, thema’s en hardwareversnelling verhelpen om bekende problemen met Firefox op te lossen.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info