Nieuw in Thunderbird 60

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in Thunderbird versie 60.0. die zichtbaar zijn voor gebruikers. Informatie over alle wijzigingen is te vinden in de uitgaveopmerkingen van Thunderbird 60.

Mogelijk werken sommige add-ons niet

Vanwege ingrijpende wijzigingen die Thunderbird moest doorvoeren, laadt versie 60 add-ons niet automatisch, tenzij de maker die add-on heeft gemarkeerd als compatibel (verenigbaar). Momenteel zijn meer dan 130 add-ons door de ontwikkelaars compatibel gemaakt en daar komen er elke week een paar bij. Blijkt een van uw add-ons niet compatibel, neem dan contact op met de ontwikkelaar via zijn of haar ondersteuningswebsite of e-mailadres, dat u op de add-ons-website vindt.

(We hebben de beslissing om de automatische compatibiliteit uit te schakelen niet lichtvaardig genomen. Het blijkt uiteindelijk beter voor het gebruiksgemak, omdat we daarmee voorkomen dat niet-werkende add-ons Thunderbird laten vastlopen. Om ontwikkelaars te helpen hun add-ons bij te werken, hebbben we wel flinke plannings- en codeverbeteringen in Thunderbird doorgevoerd. Daarmee is de impact van wijzigingen die van Firefox zijn overgenomen kleiner.)

Nieuwe menulocatie van add-on-opties

Opties voor add-ons worden niet langer beheerd vanaf het tabblad Add-onbeheerder, maar via het nieuwe menu-item Add-on-opties in het menu Extra.

MainMenuBarOptions

Of, als u gebruikmaakt van het applicatiemenu op de werkbalk, wijs de add-on-vermelding aan of klik op > voor een lijst met add-ons met instelbare opties.

AppmenuShowingADDOnOptions

Wijzigingen aan datum- en tijdinstellingen

Thunderbird heeft nu een optie om bij de datum- en tijdweergaven in het programma die van het besturingssysteem te volgen of die van de landinstellingen van de geïnstalleerde versie van Thunderbird. Met andere woorden: een US-Engelse Thunderbird kan nu bijvoorbeeld de Duitse weergave gebruiken.

Regional settings

Wijzigingen aan het berichtopstelvenster

Verwijder tijdens het schrijven van een bericht een van de ontvangers met de verwijderknop

Als u met de muis over de adreslabels beweegt (Antwoord-naar:, Aan:, CC:, BCC:, Nieuwsgroep:), ziet u een X-knop die het verwijderen van die invoer mogelijk maakt.

Demonstration of the delete button

Tal van verbeteringen voor het werken met bijlagen bij berichten

Verander de volgorde van de bijlagen via het dialoogvenster, de sneltoetsen of via slepen. De knop ‘Bijlage’ is naar rechts verplaatst en staat nu boven het bijlagenpaneel. De sneltoets voor het bijlagenpaneel (bijv. Alt + M, dit hangt af van de lokalisatie, Ctrl + M op Mac) werkt nu ook om het paneel op te roepen of te verbergen. Het bijlagenpaneel kan ook direct worden getoond bij het opstellen van een nieuw bericht. Klik met de rechtermuisknop op de kop om deze optie in te schakelen. Als u een niet-leeg bijlagenpaneel verbergt, ziet u een paperclip die aangeeft dat er bijlagen zijn, om te voorkomen dat u die per ongeluk verzendt.

AttachmentReordering

Tijdens het invoeren van een adres wordt het overeenkomende gedeelte van het adres nu vetgedrukt weergegeven

Om te verduidelijken waarom een bepaald adres in de lijst voor automatisch aanvullen is opgenomen, wordt het gedeelte van het adres dat overeenkomt met de getypte tekst nu vet weergegeven. Door de voorkeursinstelling mail.autoComplete.commentColumn in te stellen op 1 krijgt u het adresboek te zien waarin het adres is opgeslagen.

Adresboek

Het is nu mogelijk om in te stellen welk adresboek de standaard is als u de adresboeken opent. Om dit in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop op een map en selecteert u de vermelding Standaard opstartmap in het weergegeven menu.

Set Default address book Windows

Statische thema’s

Statische thema’s met WebExtensions API-technologie worden nu ondersteund [1]. Deze zijn vergelijkbaar met lichtgewicht thema’s. Volledige thema’s en lichtgewicht thema’s worden nog steeds ondersteund. (Add-ons op basis van browserextensie-API’s voor WebExtensions en mail-specifieke API’s zijn gepland voor een toekomstige release van Thunderbird 60.)

[1] https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/Themes/Theme_concepts

Agenda

Mogelijkheid om locaties weer te geven voor evenementen

Agendagebeurtenissen tonen nu zowel een locatie als de naam van de gebeurtenis. Calendar:Location Display

U vindt deze optie in het tabblad Agenda > Overzichten. Location of Display location option

Kopiëren, knippen en plakken van herhalende gebeurtenissen en taken

Net zoals vroeger bij verwijderen of aanpassen, krijgt u nu de vraag of het kopiëren of knippen alleen geldt voor de geselecteerde gebeurtenis of voor de hele reeks van een herhalende gebeurtenis of taak.

Lightning Copy Occurrence Prompt

Als er meerdere lokale agenda's of agenda-abonnementen beschikbaar zijn, kunt u nu rechtstreeks de doelagenda voor het plakken van agenda-items selecteren vanuit een lijst met alle bewerkbare agenda’s.

Lightning Paste Target Selection

Mogelijkheid om vergadermeldingen al dan niet rechtstreeks te verzenden

Bij vergaderingen verschijnt er – afgezien van bij het slepen – niet langer een pop-up waarin wordt gevraagd of de andere deelnemers van uw wijzigingen op de hoogte moeten worden gebracht. In plaats daarvan wordt dit in de dialoogvensters of contextmenu’s geregeld.

Met deze wijziging is ook ondersteuning voor het maken van e-mailuitnodigingen die compatibel zijn met Outlook 2002 verwijderd.

Het gebruik van e-mailuitnodigingen voor vergaderingen afdwingen voor gebruikers van CalDAV-agenda’s

Sommige CalDAV-servers zijn zo geconfigureerd dat andere gebruikers op dezelfde agendaserver uitgenodigd worden als er een vergadering gepland wordt. Hiermee wordt voorkomen dat dan e-mailuitnodigingen naar andere deelnemers van Thunderbird worden gestuurd. Voor die agenda’s kan het gebruik van e-mailuitnodigingen nu worden afgedwongen, ongeacht de serverconfiguratie.

Herinneringen kunnen ook voor alleen-lezenagenda’s worden verwijderd

Als een herinnering voor een gebeurtenis of taak verschijnt in een alleen-lezenagenda, kan deze nu worden verwijderd. Anders dan bij bewerkbare agenda’s is het sluimeren van herinneringen voor die agenda-items nog niet mogelijk.

Lightning Reminder Dialog RO

Samen met deze wijziging is de mogelijkheid om gemiste herinneringen te tonen beperkt tot bewerkbare agenda’s.

Show Missed Reminders Options

Experimentele functie Maildir

Conversie van mappen van mbox- naar maildir-indeling en omgekeerd

In overeenstemming met de langetermijndoelstelling een maildir-achtig opslagsysteem in Thunderbird te implementeren, zijn in deze release hulpmiddelen voor het converteren van bestaande mappen naar en van de maildir-indeling opgenomen. Meer informatie over de implementatie van maildir in het algemeen vindt u hier. Let op: maildir is nog steeds experimenteel is en er kunnenn nog bugs aan het licht komen die tot gegevensverlies kunnen leiden.

Einde van ondersteuning voor Windows XP en Vista

In lijn met het niet langer ondersteunen van Windows XP en Vista door Firefox 60, ondersteunt Thunderbird deze twee verouderde besturingssystemen niet meer. Thunderbird 52 is de laatste versie van Thunderbird die voor die twee besturingssystemen beschikbaar is.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Fjoerfoks, Tonnes, Jeroen, Wandel123. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support