E-mailuitnodigingen inschakelen voor CalDAV-servers die voor planning aan serverzijde zijn geconfigureerd

Als u zich hebt geabonneerd op een agenda via het CalDAV-protocol, hebt u mogelijk gemerkt dat u als een gebeurtenis hebt aangemaakt en anderen hebt toegevoegd om deze bij te wonen, er bij het opslaan van de gebeurtenis geen uitnodiging lijkt te worden verzonden.

Naast het feit dat er geen e-mailidentiteit aan deze agenda is gekoppeld, kan dat zijn gerelateerd aan de serverinstellingen, die Thunderbird/Lightning zouden kunnen vertellen dat de server alle planningsbewerkingen regelt. Soms is dit echter niet wat u wilt, omdat u zelf niet kunt zien of een uitnodiging goed is verzonden, of dat de server alleen bewerkingen ondersteunt voor gebruikers bij dezelfde agendaserver en u ook anderen wilt uitnodigen.

Vanaf Thunderbird 60 / Lightning 6.2 is per agenda een optie beschikbaar om de planningsopties van servers te negeren en het plannen van e-mails door Lightning af te dwingen.

Om dit in te schakelen, wisselt u naar de agenda- of taakweergave, klikt u met de rechtermuisknop op de betreffende CalDAV-agenda en selecteert u het item Eigenschappen in het contextmenu.

Editing calendar properties

U kunt nu de optie ‘Voorkeur voor e-mailplanning aan clientzijde’ aanvinken, die onder de vervolgkeuzelijst voor het selecteren van een e-mailidentiteit beschikbaar is. Deze optie is alleen zichtbaar voor CalDAV-agenda’s, niet voor andere typen agenda’s.

Prefer email scheduling in calendar properties

Omdat e-mailuitnodigingen voor een agenda alleen goed werken als u een e-mailidentiteit aan de agenda hebt gekoppeld, zal de functie niet beschikbaar zijn als u dat niet hebt gedaan. Zelfs als u deze eerst configureert en de e-mailidentiteit daarna verwijdert, zal dit geen effect hebben.

Disabled option to prefer email scheduling

Als u een nieuwe CalDAV-agenda configureert, is het inschakelen van deze functie vanuit de agendawizard voorbereid, maar momenteel niet ingeschakeld zolang de detectie van de serverfunctie nog niet is geïmplementeerd. Om die reden dient u momenteel de agendavoorkeuren zoals hierboven beschreven te bewerken na het aanmaken van de agenda.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support