Paneel Geavanceerd - Toegankelijkheid, navigeren, netwerk, updates en andere geavanceerde instellingen in Firefox | Handleiding

Paneel Geavanceerd - Toegankelijkheid, navigeren, netwerk, updates en andere geavanceerde instellingen in Firefox

Dit artikel beschrijft de beschikbare instellingen in het paneel Geavanceerd van het venster OptiesVoorkeuren van Firefox. Dit zijn instellingen die niet zo vaak worden gebruikt, zoals proxyinstellingen of diverse geavanceerde instellingen die misschien alleen voor bepaalde gebruikers nodig zijn.

Tabblad Algemeen

Options - Advanced - Win1 23 Adv Gen Mac Fx23 Adv Gen Linux Fx23

Fx34Win7-AdvancedGeneral Fx34MacAdvancedPanel-GeneralTab Fx34LinAdvancedGeneral

Fx38AdvancedPanel-General

Toegankelijkheid

 • Altijd de pijltoetsen gebruiken om te navigeren binnen pagina’s: wanneer deze optievoorkeur is ingeschakeld, zal Firefox een verplaatsbare cursor in pagina’s weergeven, zodat u tekst met het toetsenbord kunt selecteren. Deze modus wordt Cursornavigatie genoemd, en u kunt deze in- en uitschakelen door op F7 te drukken.
 • Naar tekst zoeken wanneer ik begin met typen: wanneer deze optievoorkeur is ingeschakeld, zal Firefox terwijl u typt binnen de huidige webpagina zoeken naar wat u typt. Tijdens het zoeken naar getypte tekst in de pagina zal automatisch de zoekwerkbalk aan de onderkant van het venster worden weergegeven, die informatie toont over wat u hebt gevonden.
 • Mij waarschuwen wanneer websites proberen de pagina door te sturen of te herladen: wanneer deze optievoorkeur is ingeschakeld, zal Firefox voorkomen dat websites u doorsturen naar een andere pagina, of deze automatisch opnieuw laden.

Navigeren

 • Automatisch scrollen gebruiken: automatisch scrollen is een handige functie waarmee u de pagina kunt verschuiven door op de middelste muisknop (doorgaans het muiswiel) te klikken en de muis naar boven of beneden te bewegen. Omdat sommige mensen dit vervelend vinden, kan automatisch scrollen via deze optievoorkeur worden uitgeschakeld.
 • Vloeiend scrollen gebruiken: vloeiend scrollen kan erg handig zijn als u veel lange pagina’s leest. Wanneer u op de toets Page Down drukt, springt de weergave normaal gesproken direct een pagina naar beneden. Met vloeiend scrollen schuift de pagina vloeiend naar beneden, zodat u daadwerkelijk kunt zien hoeveel deze verschuift. Dit maakt het makkelijker om verder te lezen vanaf waar u bent gestopt.
 • Hardwareversnelling gebruiken wanneer beschikbaar: Firefox kan de grafische processor van uw computer gebruiken om bepaalde pagina’s met video en animatie weer te geven. Dit maakt Firefox sneller, omdat de grafische processor van uw computer veel beter is in het weergeven van dit soort dingen dan de hoofdprocessor van uw computer. Dit vakje is standaard aangevinkt, maar de functie is niet voor alle grafische processors beschikbaar. Firefox zal dit wanneer mogelijk inschakelen. Lees hier meer over hardwareversnelling.
  Als u deze instelling wijzigt, moet u Firefox opnieuw starten.
  Om Firefox opnieuw te starten:
  1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer AfsluitenKlik boven in het Firefox-venster op het menu Bestand en selecteer AfsluitenKlik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Firefox afsluitenKlik boven in het Firefox-venster op het menu Bestand en selecteer Afsluiten.

   Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  2. Start Firefox op zoals u dat normaal doet.
 • Mijn spelling controleren tijdens het typen: wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Firefox uw spelling controleren en mogelijke correcties voorstellen terwijl u webformulieren invult. Houd er rekening mee dat u mogelijk een woordenboek dient te downloaden; klik hiervoor met de rechtermuisknopdruk hiervoor op Ctrl en klik op een willekeurig tekstveld, schakel indien nodig spellingcontrole in en gebruik vervolgens het gegeven menu Talen om een woordenboek te downloaden.

Standaardwaarden systeem

 • Altijd tijdens het opstarten controleren of Firefox de standaardbrowser is: selecteer deze instelling als u wilt dat Firefox tijdens het opstarten controleert of het de standaardbrowser is. Dit zorgt ervoor dat Firefox wordt gebruikt wanneer een toepassing een webpagina probeert weer te geven.
  • Als Firefox momenteel niet uw standaardbrowser is, zal op de knop Firefox de standaardbrowser maken drukken het uw standaardbrowser maken.

Tabblad Gegevenskeuzes

Data Choices Fx 23 Win7 Adv Data Mac Fx23 Adv Data Linux Fx23

Telemetry

 • Telemetry inschakelen: het inschakelen van deze instelling zorgt ervoor dat er anonieme gegevens (meer info) over de werkelijke prestaties van Firefox naar Mozilla worden verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om Firefox te verbeteren.

Firefox-statusrapport

 • Firefox-statusrapport inschakelen: het Firefox-statusrapport (meer info) levert informatie over de prestaties van uw browser en stabiliteit op de lange termijn. Mozilla gebruikt deze gegevens om u van betekenisvolle vergelijkingen en tips te voorzien. Ook verzamelen we deze gegevens, die door iedereen worden gedeeld, om Firefox voor u te verbeteren.

Crashreporter

 • Crashreporter inschakelen: als Firefox crasht, zal de Mozilla-crashreporter verschijnen, die vraagt of u de crash bij Mozilla wilt melden. Als dit vakje is aangevinkt, zal het selectievakje Mozilla van deze crash op de hoogte stellen, zodat ze dit kunnen verhelpen in de crashreporter standaard zijn aangevinkt.

Fx38AdvancedPanel-DataChoices

 • Firefox-statusrapport inschakelen: het Firefox-statusrapport (meer info) levert informatie over de prestaties van uw browser en stabiliteit op de lange termijn. Mozilla gebruikt deze gegevens om u van betekenisvolle vergelijkingen en tips te voorzien. Ook verzamelen we deze gegevens, die door iedereen worden gedeeld, om Firefox voor u te verbeteren.
 • Aanvullende gegevens delen (d.w.z. Telemetry): door deze instelling ook in te schakelen worden anonieme gegevens (meer info) over de daadwerkelijke prestaties van Firefox naar Mozilla verzonden. Deze gegevens gebruiken we om Firefox te verbeteren.
 • Crashreporter inschakelen: als Firefox crasht, zal de Mozilla-crashreporter verschijnen, die vraagt of u de crash bij Mozilla wilt melden. Als dit vakje is aangevinkt, zal het selectievakje Mozilla van deze crash op de hoogte stellen, zodat ze dit kunnen verhelpen in de crashreporter standaard zijn aangevinkt.

Tabblad Netwerk

Adv Network Win7 23 Adv Net Mac Fx23 Adv Net Linux Fx23

Fx38AdvancedPanel-Network

Verbinding

Mogelijk verplicht uw organisatie of internetprovider u een proxy te gebruiken of bieden zij deze aan. Een proxy treedt op als intermediair tussen uw computer en het internet. Een proxy onderschept alle verzoeken naar het internet, en kijkt of deze aan het verzoek kan voldoen door gebruik te maken van zijn buffer. Proxy’s worden gebruikt om prestaties te verbeteren, verzoeken te filteren en uw computer voor het internet te verbergen en daarmee de veiligheid te verbeteren. Proxy’s zijn vaak onderdeel van een firewall van een bedrijf.

Dialoogvenster Verbindingsinstellingen

 • Geen proxy: kies hiervoor als u geen proxy wilt gebruiken.
 • Proxyinstellingen voor dit netwerk automatisch detecteren: kies hiervoor als u wilt dat Firefox automatisch de proxyinstellingen voor uw netwerk detecteert.
 • Proxyinstellingen van systeem gebruiken: kies hiervoor als u de proxyinstellingen die voor uw besturingssysteem zijn geconfigureerd wilt gebruiken.
  • Dit is de standaardinstelling.
 • Handmatige proxyconfiguratie: kies hiervoor als u over een lijst van een of meer proxyservers beschikt. Vraag uw systeembeheerder naar de configuratiegegevens. Elke proxy vereist een hostnaam en een poortnummer.
  • Als voor alle protocollen dezelfde proxynaam en poortnummer wordt gebruikt, vink dan Deze proxyserver voor alle protocollen gebruiken aan.
  • Geen proxy voor: lijst van hostnamen of IP-adressen die niet via de proxy zullen worden benaderd.
 • URL voor automatische proxyconfiguratie: kies hiervoor als u over een proxyconfiguratiebestand (.pac) beschikt. Voer de URL in en klik op OK om wijzigingen op te slaan en de proxyconfiguratie te laden.
  • Opnieuw laden: deze knop laadt de op dat moment beschikbare proxyconfiguratie.

Gebufferde webinhoud

Pagina’s die u bekijkt worden normaal gesproken in een speciale buffermap opgeslagen, zodat u deze bij een volgend bezoek van dezelfde pagina sneller kunt bekijken. U kunt hier aangeven hoeveel schijfruimte de buffer kan gebruiken. Ook kunt u direct de inhoud van de buffer wissen.

 • Nu wissen: wist onmiddellijk de huidige inhoud van de buffer, zodat de hierdoor gebruikte schijfruimte wordt vrijgemaakt.
 • Automatisch bufferbeheer negeren: door dit vakje aan te vinken kunt u de maximale grootte, in megabytes, voor de buffer op uw computer specificeren.

Offline webinhoud en gebruikersgegevens

 • Nu wissen: wist onmiddellijk gegevens die door websites zijn opgeslagen voor gebruik wanneer u offline bent.
 • Mij vertellen wanneer een website vraagt gegevens op te slaan voor offlinegebruik: geeft websites toestemming om benodigde gegevens voor het gebruik zonder een internetverbinding op te slaan. Als u het opslaan van gegevens voor offlinegebruik voor een website eerder hebt geblokkeerd en dit ongedaan wilt maken, kunt u op de knop Uitzonderingen… klikken. Selecteer de website die u niet langer wilt blokkeren en klik op Verwijderen. Klik op Alle websites verwijderen om alle websites in de lijst te verwijderen.

Tabblad Update

Adv Update Win7 23 Adv Update Mac Fx23 Adv Update Linux Fx23

Fx38WinAdvancedPanel-Update Fx38MacLinuxAdvancedPanel-Update

Firefox-updates

 • Updates automatisch installeren (aanbevolen: verbeterde beveiliging): Firefox downloadt en installeert gevonden updates automatisch.
  • Mij waarschuwen als dit een van mijn add-ons zal uitschakelen: als u wilt dat een vraag verschijnt in het geval dat de downloads eventueel geïnstalleerde add-ons zullen uitschakelen, selecteert u deze instelling.
 • Controleren op updates, maar mij laten kiezen of ik deze wil installeren: Firefox laat u kiezen of u updates wilt downloaden en installeren. Als u hier niet voor kiest, kunt u deze op een later tijdstip downloaden.
 • Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico): Firefox zal niet controleren op updates.
  Waarschuwing: als u deze optie selecteert, zult u geen kritieke beveiligingsupdates ontvangen die u online veilig houden, tenzij u regelmatig een handmatige controle op updates uitvoert.
 • Klik op Updategeschiedenis tonen om de geschiedenis van uitgevoerde en geïnstalleerde updates te bekijken.
 • Een achtergrondservice gebruiken om updates te installeren: Firefox zal de Mozilla Maintenance Service gebruiken tijdens het installeren van updates. Dit zorgt ervoor dat het autoriseren van Firefox voor het aanbrengen van wijzigingen aan uw computer via het dialoogvenster voor Gebruikersaccountbeheer in Windows 7 en Vista niet nodig is.
Noot: u moet Firefox als een beheerder of als de gebruiker die Firefox oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Firefox te installeren.

Automatisch bijwerken

 • Zoekmachines: vink dit aan om automatische updates voor uw zoekmachines te ontvangen.
Noot: opties voor Firefox-updates kunnen ontbreken als updates worden verzorgd door de pakketbeheerder van uw Linux-distributie.

Firefox-updates

 • Updates automatisch installeren (aanbevolen: verbeterde beveiliging): Firefox downloadt en installeert gevonden updates automatisch.
  • Mij waarschuwen als dit een van mijn add-ons zal uitschakelen: als u wilt dat een vraag verschijnt in het geval dat de downloads eventueel geïnstalleerde add-ons zullen uitschakelen, selecteert u deze instelling.
 • Controleren op updates, maar mij laten kiezen of ik deze wil installeren: Firefox laat u kiezen of u updates wilt downloaden en installeren. Als u hier niet voor kiest, kunt u deze op een later tijdstip downloaden.
 • Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico): Firefox zal niet controleren op updates.
  Waarschuwing: als u deze optie selecteert, zult u geen kritieke beveiligingsupdates ontvangen die u online veilig houden, tenzij u regelmatig een handmatige controle op updates uitvoert.
 • Klik op Updategeschiedenis tonen om de geschiedenis van uitgevoerde en geïnstalleerde updates te bekijken.
Noot: u moet Firefox als een admin of als de gebruiker die Firefox oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Firefox te installeren.
Noot: u moet Firefox als root of als de gebruiker die Firefox oorspronkelijk heeft geïnstalleerd uitvoeren om updates voor Firefox te installeren.

Automatisch bijwerken

 • Zoekmachines: vink dit aan om automatische updates voor uw zoekmachines te ontvangen.

Tabblad Certificaten

Options - Advanced - Win4 23 Adv Cert Mac Fx23 Adv Cert Linux Fx23

Fx33Advanced-Certificates-Win Fx33Advanced-Certificates-Lin

Fx34Advanced-Certificates-Win Fx34Advanced-Certificates-Lin Fx34MacPrefAdv-Cert

Fx38AdvancedPanel-Certificates

Certificaten helpen bij het versleutelen en decoderen van verbindingen met websites.

 • Wanneer een server om mijn persoonlijke certificaat vraagt: sommige servers vragen u om uzelf te legitimeren met een persoonlijk certificaat. Om dit te kunnen doen wordt Firefox gevraagd er een voor u te genereren. Wanneer u in de toekomst de website bezoekt, zal Firefox u vragen welk certificaat te gebruiken. Als u wilt dat Firefox automatisch een certificaat voor u kiest, selecteert u de optievoorkeur Er automatisch een selecteren.
  Noot: een persoonlijk certificaat kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw naam of adres. Het kan daarom uw privacy aantasten als u de optievoorkeur Er automatisch een selecteren selecteert. Als u dit doet, zult u niet worden gewaarschuwd zodra een website om uw persoonlijke certificaat vraagt, en kunt u de mogelijkheid kwijtraken om te bepalen wie er toegang tot uw persoonlijke gegevens heeft.
 • OCSP-responderservers vragen om de huidige geldigheid van certificaten te bevestigen: Firefox kan een OCSP (Online Certificate Status Protocol)-server vragen te bevestigen dat een certificaat nog geldig is. Standaard valideert Firefox een certificaat als het certificaat een OCSP-server opgeeft. U dient dit zeer waarschijnlijk alleen te wijzigen als uw internetomgeving dit vereist.
 • Certificaten bekijken: klik op deze knop om opgeslagen certificaten te bekijken, nieuwe certificaten te importeren en reservekopieën van oude certificaten in Firefox te maken of te verwijderen.
 • Validatie: Firefox kan een OCSP-server (Online Certificate Status Protocol) vragen te bevestigen of een certificaat nog geldig is. Standaard valideert Firefox een certificaat als het certificaat een OCSP-server verschaft. Als alternatief kunt u een OCSP-server kiezen waartegen alle certificaten worden gevalideerd. Klik op de knop Validatie om deze optiesvoorkeuren te beheren. Waarschijnlijk hoeft u dit alleen te wijzigen als uw internetomgeving dit vereist.
 • Beveiligingsapparaten: beveiligingsapparaten kunnen verbindingen versleutelen en decoderen en certificaten en wachtwoorden opslaan. Klik op de knop Beveiligingsapparaten als u een ander beveiligingsapparaat dan dat in Firefox dient te gebruiken.
Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Laatst bijgewerkt: 2015-07-20

Ondersteuning voor ander platform verkrijgen:
Dit artikel aanpassen

Firefox