Gedownloade bestanden vinden en beheren

Het venster Downloads houdt bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt, waaronder bestanden die u opent en op uw computer opslaat. Dit artikel beschrijft welke informatie wordt weergegeven, hoe u het venster Downloads kunt benaderen, hierin bestanden kunt beheren en optiesvoorkeuren voor het downloaden kunt instellen.

Het paneel Downloads en uw Bibliotheek houden bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt, waaronder bestanden die u opent en op uw computer opslaat. Dit artikel beschrijft welke informatie wordt weergegeven, hoe u uw downloads kunt benaderen, hierin uw bestanden kunt beheren en optiesvoorkeuren voor het downloaden kunt instellen.

Hoe benader mijn downloads?

Het venster Downloads wordt geopend zodra u een bestand downloadt (die instelling kan worden gewijzigd in het venster OptiesVoorkeuren - paneel Algemeen). U kunt het venster Downloads ook als volgt benaderen:

 • Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en kies Downloads.Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en kies daarna Downloads.

  firefox button - download
  Klik in de menubalk op het menu Extra en kies daarna Downloads.

De knop Downloads - een pijltje dat omlaag wijst naast de knop Startpagina - zal groenblauw knipperen, ter indicatie dat het downloaden van een bestand begint.

 • Klik op de knop Downloads om in een klein paneel uw drie meest recent gedownloade bestanden te zien.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

U kunt ook uw grotere bibliotheek met daarin alle gedownloade bestanden benaderen, en wel als volgt:

 • Klik op de knop Downloads, en klik daarna op Alle downloads tonen.
Noot: tijdens het downloaden verandert het pijltjespictogram in een voortgangsbalk fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac die een schatting maakt van de resterende tijd in uw download. Door op dit pictogram te klikken wordt het paneel Downloads op de voorgrond zichtbaar. Zodra uw download is voltooid, wordt het pijltjespictogram groen fx20 download icon green blauw Blue Download Fx 20 Mac en blijft dit zo totdat u erop hebt geklikt om daarmee uw downloads te controleren.

Wat geeft het venster Downloads weer?

Downloads Window - Win
downloads-en-mac2.png
Het venster Downloads geef informatie over elke download weer, zoals de bestandsnaam, bestandsgrootte, resterende tijd voordat de download is voltooid, waarvandaan het bestand werd gedownload, en de tijd of datum van het downloaden.

Wat geven het paneel Downloads en de Bibliotheek weer?

Het paneel Downloads geeft informatie weer over de laatste drie bestanden die u hebt gedownload, zoals de bestandsnaam, bestandsgrootte, resterende tijd voordat de download is voltooid, waarvandaan het bestand werd gedownload, en de tijd of datum van het downloaden.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

De Bibliotheek geeft deze informatie voor al uw gedownloade bestanden weer, tenzij u deze uit uw Geschiedenis hebt verwijderd.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Hoe kan ik mijn gedownloade bestanden beheren?

Het venster Downloads houdt handige downloadacties voor al uw downloads eenvoudig toegankelijk:

 • Pauzeren: u kunt elk bestand dat momenteel wordt opgehaald pauzeren door op de knop Pauzeren naast de bestandsnaam te klikken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een klein bestand moet ophalen na het starten van de download van een groot bestand. Het pauzeren van bestandsdownloads biedt de mogelijkheid te bepalen welke bestanden het meest belangrijk zijn. Gebruik simpelweg de knop Hervatten om het ophalen van deze bestanden te hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u na het starten van het downloaden van een bestand besluit dat u dat bestand niet langer nodig hebt, is annuleren van de download eenvoudig: klik gewoon op de knop Annuleren naast de bestandsnaam om het downloaden te annuleren en uw verbinding vrij te maken voor het navigeren en het downloaden van andere bestanden.
 • Het bestand openen: wanneer het downloaden van een bestand is voltooid, kunt u dubbelklikken op de bestandsnaam om het bestand te openen.
 • De map voor de bestanden openen: Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt op de vermelding van een bestand dat volledig is gedownload en selecteer Bijbehorende map openenTonen in Finder. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina en downloaden voor het instellen van de map waarin uw bestanden worden opgeslagen.
 • De bestandsvermelding verwijderen: als u geen gegevens over het downloaden van een bepaald bestand wenst bij te houden, klik dan eenvoudig met de rechtermuisknopdruk dan eenvoudig op Ctrl, klik op de bestandsvermelding en selecteer Verwijderen van lijst. Dit verwijdert de vermelding uit de lijst, maar het bestand zelf zal niet worden verwijderd.
 • Downloaden van een bestand opnieuw proberen: als om welke reden dan ook het ophalen van een bestand niet wordt voltooid, kunt u de knop Opnieuw proberen naast de bestandsvermelding gebruiken, waarmee Firefox het downloaden van het bestand opnieuw voor u zal starten.

U kunt de hele lijst ook wissen door op de knop Lijst wissen onder in het venster te klikken. De gedownloade bestanden zullen hierdoor niet worden verwijderd.

In het paneel Downloads en in uw bibliotheek bevindt zich rechts naast elke bestandsvermelding een pictogramknop die afhankelijk van het gedeelte van het downloadproces waarin uw bestand zich op dat moment bevindt verandert.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Pauzeren: uw kunt downloads die op dat moment bezig zijn pauzeren door met de rechtermuisknopCtrl ingedrukt te houden, op de bestandsvermelding te klikken en Pauzeren te selecteren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een kleine download moet openen die na een grote download is gestart. Het pauzeren van downloads biedt de mogelijkheid te bepalen welke downloads het meest belangrijk zijn. Als u het downloaden van die bestanden wilt voortzetten, klikt u met de rechtermuisknophoudt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de bestandsvermelding en selecteert u Hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u na het starten van een download besluit dat u dat bestand niet meer nodig hebt, is annuleren van de download eenvoudig: klik hiervoor gewoon op de knop X rechts naast de bestandsvermelding. Deze knop verandert in een vernieuwingssymbool; klik nogmaals om uw download opnieuw te starten.
 • Het bestand openen: wanneer een download is voltooid, kunt u op de vermelding klikken om het bestand te openen.
 • Bijbehorende map openen fx icon Open the file's folder : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een map. Klik op het mappictogram om de bijbehorende map van dat bestand te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.Tonen in Finder fx icon Open the file's folder Mac : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een vergrootglas. Klik op het vergrootglaspictogram om dat bestand in de Finder te tonen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.
 • De vermelding van een bestand verwijderen: als u geen geschiedenis van een bepaalde download wilt behouden, klik dan eenvoudig met de rechtermuisknophoud dan Ctrl ingedrukt, klik op de bestandsvermelding en selecteer daarna Verwijderen uit geschiedenis. Hierdoor wordt de vermelding uit de lijst verwijderd, maar niet het bestand zelf.
 • Een download opnieuw proberen fx icon retry download 16x16 : als een download om een bepaalde reden niet wordt voltooid, klik dan op de knop rechts van de vermelding - een vernieuwingssymbool - om het opnieuw te proberen.
 • Downloads wissen: klik boven in het venster Bibliotheek op de knop Downloads wissen om de hele geschiedenis van gedownloade items te wissen. Hierdoor worden de gedownloade bestanden niet verwijderd.

Downloadinstellingen

In de optiesvoorkeuren van Firefox kunt u verschillende instellingen voor het downloaden wijzigen, zoals de map waarin bestanden worden opgeslagen en of het venster Downloads geopend blijft of wordt gesloten nadat het downloaden is voltooid. Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina en downloaden.

Wijzigen waar downloads worden opgeslagen

In de optiesvoorkeuren van Firefox kunt u de map waarin bestanden worden opgeslagen wijzigen. Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina en downloaden.Deel dit artikel: http://mzl.la/O7W6lA

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.