Menuoverzicht

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Dit menuoverzicht beschrijft elk menuonderdeel in het hoofdvenster van Mozilla Firefox.

Inhoudsopgave

Firefox

Over Mozilla Firefox

Geeft een dialoogvenster met informatie over Firefox weer, waaronder de huidige versie en een korte lijst met medewerkers.


Voorkeuren…

Geeft het venster OptiesVoorkeuren weer, waarin u veel optiesvoorkeuren in Firefox kunt wijzigen.


Firefox afsluiten

Sluit alle Firefox-vensters, annuleert alle actieve downloads en sluit Firefox volledig af. Als u dit menu-item toevallig selecteert terwijl meer dan één tabblad of venster is geopend, zal Firefox u vragen uw keuze te bevestigen om ongewild sluiten te voorkomen. U kunt deze waarschuwing uitschakelen door het vakje Mij waarschuwen bij het sluiten van meerdere tabbladen uit te vinken in het paneel Tabbladen van Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren. Firefox zal u ook waarschuwen als u op dat moment bestanden aan het downloaden bent.


Bestand

Nieuw venster

Opent een nieuw venster van Firefox.


Nieuw tabblad

Opent een nieuw tabblad binnen het huidige venster van Firefox.


Locatie openen…

Verplaatst de focus naar de URL-balk van Firefox, zodat u een nieuwe locatie kunt typen om te bezoeken.


Bestand openen…

Geeft het dialoogvenster Bestand openen weer, waarmee u een bestand van uw lokale schijf of netwerk kunt selecteren. In Firefox kunt u vele bestandstypen openen, waaronder HTML/XML-bestanden, afbeeldingen, tekstbestanden, enzovoorts.


Sluiten (Venster)

Sluit het huidige venster.


Tabblad sluiten

Sluit het huidige tabblad en selecteert het volgende tabblad aan de rechterkant. Dit menuelement is enkel zichtbaar als op dat moment meer dan één browsertabblad is geopend.


Pagina opslaan als…

Slaat de huidige pagina op. U kunt kiezen voor het opslaan van de hele pagina (compleet met afbeeldingen), enkel de huidige HTML-pagina of alleen de tekst van de pagina.


Koppeling versturen…

Opent een venster van het standaard e-mailprogramma van uw computer om een e-mailbericht op te stellen, zodat u een bericht kunt versturen met een koppeling naar de huidige webpagina.


Pagina-instellingen…

Geeft het dialoogvenster Pagina-instellingen weer, waarin u specifieke afdrukinstellingen zoals marges, kop- en voetteksten en oriëntatie van de pagina kunt opgeven.


Afdrukvoorbeeld

Geeft een voorbeeld weer van hoe de huidige pagina er afgedrukt uit zal zien. Het toont de invloed van de in het venster Pagina-instellingen gekozen instellingen en de bedoelingen van de auteur van de pagina.


Afdrukken…

Geeft het dialoogvenster Afdrukken weer, waarin u onder andere het aantal af te drukken kopieën kunt opgeven. Klik op OK om de pagina af te drukken.


Importeren…

Opent het dialoogvenster Importeerassistent, dat u in staat stelt opties, bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en andere gegevens van browsers zoals Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla of Opera te importeren.


Offline werken

Schakelt over tussen online- en offlinemodus. In offlinemodus kunt u zonder met het internet verbonden te zijn webpagina’s bekijken die u eerder hebt bezocht.

AfsluitenAfsluiten

Sluit alle Firefox-vensters, annuleert alle actieve downloads en verlaat Firefox volledig. Als u dit selecteert met meer dan één tabblad of venster open zal Firefox u vragen om uw keuze te bevestigen, om ongewild sluiten te voorkomen. U kunt deze waarschuwing uitschakelen door het vakje Mij waarschuwen bij het sluiten van meerdere tabbladen uit te vinken in het paneel Tabbladen van Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren. Firefox zal u ook waarschuwen als u op dat moment bestanden aan het downloaden bent.


Bewerken

Ongedaan maken

Maakt de laatste actie in een webformulier ongedaan. Gebruik de opdracht Opnieuw uitvoeren als u later besluit dat u een actie niet ongedaan wilde maken.


Opnieuw uitvoeren

Voert de opdracht die als laatste ongedaan is gemaakt opnieuw uit.


Knippen

Knipt de geselecteerde tekst uit een webformulier en slaat deze op het klembord op. Plak de tekst elders op door gebruik te maken van de opdracht Plakken.


Kopiëren

Kopieert de geselecteerde tekst naar het klembord. Plak de tekst elders op door gebruik te maken van de opdracht Plakken.


Plakken

Plakt op het klembord opgeslagen tekst in een tekstveld.


Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tekst uit een webformulier.


Alles selecteren

Selecteert alle tekst op de pagina.


Zoeken

Geeft de zoekbalk onder in het browservenster weer. Voer de tekst die u wilt zoeken in de werkbalk in en Firefox zal terwijl u typt automatisch de eerste overeenkomst met de ingevoerde tekst op de pagina vinden en selecteren. Klik op Volgende zoeken of Vorige zoeken om de tekst op andere locaties op de pagina te zoeken en klik op Markeren om alle overeenkomende tekst op de pagina te markeren.


Opnieuw zoeken

Zoekt naar de volgende verschijning van de tekst die gebruikmakend van de opdracht Zoeken is gespecificeerd.

OptiesVoorkeuren

Geeft het venster OptiesVoorkeuren weer, waarin u veel optiesvoorkeuren in Firefox kunt wijzigen.


Beeld

Werkbalken

Menubalk

(Firefox 3.6) Toont of verbergt de menubalk, die Firefox-menu’s bevat (Bestand, Bewerken, Beeld, Geschiedenis, Bladwijzers etc.). De verborgen menubalk kan zichtbaar worden gemaakt door op de Alt-toets te drukken.


Navigatiewerkbalk

Toont of verbergt de navigatiewerkbalk, die normaal gesproken standaard navigatieknoppen bevat (Terug, Vooruit, Stoppen etc.).


Bladwijzerwerkbalk

Toont of verbergt de bladwijzerwerkbalk. Deze bevat bladwijzers naar diverse websites.


Aanpassen…

Geeft het dialoogvenster waarin de werkbalken kunnen worden aangepast weer. U kunt werkbalkknoppen van en naar de werkbalken slepen en plaatsen. U kunt tevens met de rechter muisknopdrukken op Ctrl en op de navigatiewerkbalk klikken en Aanpassen… selecteren om dit dialoogvenster te tonen.


Statusbalk

Toont of verbergt de statusbalk, die zich onderaan het venster bevindt. De statusbalk geeft handige informatie weer over de pagina, maar is niet voor iedereen nodig.


Zijbalk

De zijbalk kan uw downloads, bladwijzers of de geschiedenis weergeven. U kunt de zijbalk altijd sluiten door op de X in de rechter bovenhoek te klikken.


Bladwijzers

Geeft de zijbalk Bladwijzers weer, die uw bladwijzers altijd zichtbaar houdt. Dat kan handig zijn wanneer u bladwijzers vaak gebruikt.


Geschiedenis

Geeft de zijbalk Geschiedenis weer, die bijhoudt welke websites u hebt bezocht. Selecteer het paneel Privacy in Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren om aan te passen hoeveel dagen een website onthouden dient te worden.


Stoppen

Stopt het laden van de huidige pagina die u bezoekt. Dit is hetzelfde als het klikken op de knop Stoppen op de werkbalk.


Vernieuwen

Gebruik deze opdracht om de huidige pagina te verversen of de meest recente versie op te halen. Dit is hetzelfde als het klikken op de knop Vernieuwen op de werkbalk.


Zoomen

Als de tekst op een webpagina te klein of groot is, kunt u deze wijzigen naar een meer comfortabele grootte.


Inzoomen

Geeft de tekst op de webpagina een slag groter weer. U kunt dit tevens met de muis doen (zie Muissnelkoppelingen voor instructies).


Uitzoomen

Geeft de tekst op de webpagina een slag kleiner weer. U kunt dit tevens met de muis doen (zie Muissnelkoppelingen voor instructies).


Herinitialiseren

Geeft de tekst op de webpagina op haar normale grootte weer.


Alleen tekst zoomen

Zorgt ervoor dat de Zoom-opdrachten alleen betrekking hebben op tekst op een webpagina, in plaats van de hele webpagina.


Paginastijl

Hiermee kunt u een stijl voor de huidige webpagina selecteren. Standaard is “Basisstijl” geselecteerd, tenzij de auteur een andere standaardstijl heeft opgegeven.


Geen stijl

Verwijdert stijlopmaak van de pagina.


Basisstijl

Geeft de pagina in een algemene, door de auteur gespecificeerde stijl weer.


Als de auteur extra paginastijlen heeft gespecificeerd, zal Firefox ze hier opsommen zodat u er een kunt selecteren.


Tekenset

Hiermee kunt u de tekenset van een webpagina handmatig wijzigen. Firefox doet dit normaal gesproken automatisch.


Paginabron

Geeft de broncode van het huidige document.


Volledig scherm

Geeft het venster in een volledig-schermmodus weer. Als u de navigatiewerkbalk hebt verborgen, kunt u het venster altijd herstellen door op command+Shift+F (Firefox 3.6)F11 te drukken.


Geschiedenis

Het menu Geschiedenis bevat een lijst met de meest recentelijk bezochte webpagina’s en gesloten tabbladen.


Terug

Navigeert een pagina terug in de geschiedenis. Hetzelfde als klikken op de knop Terug op de navigatiewerkbalk.


Vooruit

Navigeert een pagina verder in de geschiedenis. Hetzelfde als klikken op de knop Vooruit op de navigatiewerkbalk.


Startpagina

Geeft uw startpagina weer. Dit is hetzelfde als klikken op de knop Startpagina op de navigatiewerkbalk. Selecteer het paneel Algemeen in Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren om de startpagina te wijzigen. U kunt opgeven een blanco pagina, de huidige pagina (of tabbladgroep), een bladwijzer of een handmatig ingevoerd adres te gebruiken.


Alle geschiedenis tonen

Geeft de Bibliotheek van websites die u hebt bezocht weer. Selecteer Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren en selecteer het paneel Privacy om het aantal dagen dat een website dient te worden onthouden aan te passen.


Onlangs gesloten tabbladen

Hiermee kunt u een tabblad dat u onlangs hebt gesloten in het huidige venster herstellen door het te selecteren uit de lijst. Zie het onderwerp Tabbladen sluiten en herstellen voor meer informatie.

Onlangs gesloten vensters

Hiermee kunt u een venster herstellen dat u in de huidige sessie eerder hebt gesloten.


Bladwijzers

Dit menu bevat al uw opgeslagen bladwijzers.


Bladwijzer voor deze pagina maken…

Voegt de huidige pagina toe aan de verzameling met bladwijzers. Er zal een dialoogvenster worden getoond waarin u een titel voor de bladwijzer kunt invoeren en kunt aangeven in welke map de bladwijzer moet worden opgeslagen.


Abonneren op deze pagina…

Toont een voorbeeldweergave van de door de huidige website aangeboden feed. Vanaf de voorbeeldpagina kunt u zich abonneren op de feed via een livebladwijzer, een feedlezer op uw computer, of een webdienst. Als u ervoor hebt gekozen om u altijd te abonneren via een livebladwijzer of een feedlezer in het paneel Feeds van Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren, zal de voorbeeldpagina worden overgeslagen.


Bladwijzer voor alle tabbladen maken…

Voegt alle tabbladen in het huidige venster toe aan een nieuwe bladwijzermap. Er zal een dialoogvenster worden getoond waarin u een naam voor de map kunt kiezen en kunt aangeven waar deze moet worden opgeslagen.


Bladwijzers ordenen…

Toont de bladwijzerbeheerder. Dit is een venster waarin u uw bladwijzers kunt beheren. Deze kunnen worden gesorteerd, hernoemd en de vele eigenschappen kunnen ermee worden ingesteld. Ook kunt u ze hier toevoegen, verwijderen en verplaatsen.


Extra

Zoeken op het web

Licht de box Zoeken op het web op. U kunt vervolgens de termen die u wilt zoeken op het web intypen.


Downloads

Opent de downloadbeheerder, waarmee u zowel de huidige als voltooide downloads kunt zien.


Add-ons

Opent de add-onbeheerder, waarmee u uw extensies en thema’s kunt bekijken, installeren, configureren, bijwerken en de-installeren. Voor meer informatie, zie Add-ons vinden en installeren om functies aan Firefox toe te voegen.


Foutconsole

Opent de foutconsole, waarin problemen met JavaScript-code worden bijgehouden. JavaScript is een scripttaal die gewoonlijk wordt gebruikt om webpagina’s te bouwen. Programmeurs gebruiken JavaScript om webpagina’s interactiever te maken; JavaScript wordt vaak gebruikt om dynamisch formulieren te valideren en knoppen te selecteren.


Pagina-info

Geeft uitgebreide informatie weer over de huidige webpagina, zoals het soort document, tekenset, grootte en beveiligingsinformatie. Dit dialoogvenster geeft tevens lijsten met de op de pagina gebruikte media en koppelingen weer.

Privénavigatie starten

Start een nieuwe Firefox-sessie waarin geen navigatiegeschiedenis, cookies of andere privégegevens zullen worden opgeslagen. Zie Privénavigatie - Firefox gebruiken zonder geschiedenis te bewaren voor meer informatie.

Privégegevens opruimen…

Verwijdert de gegevens die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Privégegevens opruimen in het paneel Privacy van Extra > OptiesBewerken > VoorkeurenFirefox > Voorkeuren. Geeft standaard een bevestigingsdialoogvenster weer.

Recente geschiedenis wissen…

Hiermee kunt u uw navigatiegeschiedenis, tijdelijk opgeslagen bestanden, cookies en andere privégegevens wissen.

OptiesVoorkeuren

Geeft het venster OptiesVoorkeuren weer, waarin u veel optiesvoorkeuren voor Firefox kunt wijzigen.

Venster

Minimaliseren

Minimaliseert het huidige venster.


Zoom

Vergroot of herstelt het huidige venster.


(Open vensters)

Dit menu geeft alle geopende vensters met hun titel weer.


Help

Firefox Help

Geeft handige informatie die u kan helpen bij het navigeren over het web.

Voor Internet Explorer-gebruikers

Geeft informatie die gebruikers van Internet Explorer kan helpen bij het overstappen naar Firefox.


Probleemoplossingsinformatie…

Geeft informatie die van waarde is voor anderen wanneer ze u helpen bij het oplossen van problemen die u met Firefox ondervindt.


Uitgaveopmerkingen

Geeft informatie over het installeren, de-installeren en configureren van Firefox, evenals andere belangrijke informatie en recente aankondigingen. Deze functie vereist een actieve internetverbinding.


Defecte website rapporteren…

Hiermee kunt u websites die niet juist werken in Firefox aan de Firefox-ontwikkelaars rapporteren.


Webvervalsing rapporteren… / Dit is geen webvervalsing…

Via Webvervalsing rapporteren… kunt u websites rapporteren waarvan u denkt dat deze zijn vervalst, oftewel “phishing”-websites. Phishing-websites doen zich voor als websites die u vertrouwt, zoals uw bank-, onlinewinkel- of veilingsites, om u te misleiden en deze websites persoonlijke informatie (gebruikersnaam/wachtwoord, creditcardinformatie etc.) te verstrekken.

Tijdens het weergeven van websites die verdacht worden van “phishing” wordt het menu-item vervangen door “Dit is geen webvervalsing…”, waarmee u legitieme websites kunt rapporteren die ten onrechte als “phishing”-websites zijn aangemerkt.

Bescherming tegen phishing in Firefox wordt verzorgd door Google, en de informatie die u instuurt zal worden verzonden naar Google en worden gebruikt om deze functie te verbeteren. Uw rapport zal anoniem zijn, in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Vereist een actieve internetverbinding.


Controleren op updates…

Geeft een dialoogvenster weer dat op updates voor Firefox controleert en u vraagt of u updates wilt downloaden als deze beschikbaar zijn. Nadat een update is gedownload, vraagt het dialoogvenster u Firefox opnieuw te starten zodat de update kan worden geïnstalleerd. Bedenk dat de naam van dit menu-item zal veranderen zodra een update wordt gedownload of gereed is voor installatie.

Over Mozilla Firefox

Geeft een dialoogvenster met informatie over Firefox weer, waaronder de huidige versie en een korte lijst met medewerkers.

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.