Flash werkt niet goed of laat zich niet bijwerken

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Als u deze symptomen ervaart tijdens het gebruik van de Flash-plug-in met Firefox, is er mogelijk sprake van een confict met oude versies van Adobes Flash-plug-in of DLM-extensie:

 • Flash-inhoud werkt niet, gedraagt zich vreemd of veroorzaakt fouten.
 • Zelfs na het installeren van de nieuwste versie van Flash zie u de melding dat u Flash moet bijwerken (bv. bij Mozilla’s Plug-in-controle).

Dit artikel beschrijft hoe u problemen die door oude versies van Flash worden veroorzaakt kunt oplossen. Voor algemene informatie over Flash, zie Flash-plug-in - Up-to-date houden en problemen oplossen.


Controleren op meerdere versies van Flash

Om vast te stellen of u meerdere versies van Flash hebt geïnstalleerd:

 1. Klik boven in het Firefox-vensterin de menubalk op Extra en selecteer vervolgens Add-ons. Het venster Add-ons zal verschijnen.
 2. Selecteer het paneel Plug-ins.
 3. Zoek naar items met de naam Shockwave Flash.

Adobes DLM-extensie verwijderen

Als er slechts één versie van Flash wordt vermeld, hebt u mogelijk de Adobe DLM-extensie geïnstalleerd, die kan tegengaan dat Flash wordt bijgewerkt naar de meest recente versie:

 1. Klik boven in het Firefox-vensterin de menubalk op Extra en selecteer vervolgens Add-ons. Het venster Add-ons zal verschijnen.
 2. Selecteer het paneel Extensies.
 3. Zoek naar een item met de naam Adobe DLM.
 4. Als u Adobe DLM ziet, klik hier dan op om het te selecteren en klik vervolgens op De-installeren. Bevestig dat u de extensie wilt de-installeren wanneer hierom wordt gevraagd.
 5. Klik op de knop Firefox herstarten boven in het Firefox-venster.

Volg nadat u de Adobe DLM-extensie hebt verwijderd de instructies op De Flash-plug-in installeren.

Versies in de map plugins van Firefox verwijderen

Als er meerdere versies van Flash worden vermeld, controleer dan of er een versie is geïnstalleerd in de map plugins van Firefox:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 2. Blader naar de map plugins van Firefox (d.w.z. C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins).
 3. Als u een bestand met de naam npswf32.dll ziet, verwijder het dan.

Als u npswf32.dll hebt gevonden, open Firefox dan nadat u het bestand hebt verwijderd en kijk of er nog steeds meerdere versies worden vermeld. Als dit nog steeds het geval is, of als u npswf32.dll niet hebt gevonden, ga dan verder met het volgen van de instructies in dit artikel.

Flash de-installeren en opnieuw installeren

Noot: het uitvoeren van Adobes de-installatieprogramma zal Flash uit alle browsers verwijderen, waaronder ook Internet Explorer. Er zal u worden gevraagd Flash opnieuw te installeren wanneer u een pagina bezoekt die dit vereist, zoals Adobes testpagina.

Als er nog steeds meer dan één Shockwave Flash in uw lijst van plug-ins wordt vermeld:

 1. Volg Adobes instructies bij how to uninstall the Flash Plugin.
 2. Zie De Flash-plug-in installeren voor instructies over het opnieuw installeren van Flash nadat u het de-installatieprogramma voor Flash van Adobe hebt uitgevoerd.

Controleer wanneer u klaar bent nogmaals of u nog steeds meerdere versies van Flash hebt geïnstalleerd.

Dubbele plug-ins handmatig verwijderen

Als u na het volgen van de bovenstaande instructies nog steeds meerdere versies van Flash hebt geïnstalleerd: Als u ziet dat zich meer dan één Shockwave Flash in uw lijst van plug-ins bevindt, verwijder de bestanden van de oudere versies dan handmatig.

Voorkeuren wijzigen

Stel Firefox eerst zo in dat wordt weergegeven waar plug-ins zijn geïnstalleerd:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Typ plugin.expose_full_path in het veld met de naam Filter.
 3. Dubbelklik op de voorkeursinstelling plugin.expose_full_path om de waarde ervan te wijzigen naar true.

Locaties van oude plug-ins bepalen

Open nu de pagina Geïnstalleerde plug-ins van Firefox en bepaal waar de oudere versies van Flash zijn geïnstalleerd:

 1. Typ about:plugins in de locatiebalk (d.w.z. de adresbalk) van Firefox. De pagina Geïnstalleerde plug-ins zal worden geopend.
 2. Zoek naar de vermeldingen voor Shockwave Flash. Noteer voor alle versies behalve de nieuwste de locatie naast Bestand (bv. C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins/usr/lib/mozilla/plugins/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox/plugins).

  df580768f1d2b5f3ac338a62c6ac458b-1261019540-974-1.png

Oude versies van plug-ins verwijderen

Zodra u hebt vastgesteld waar elke versie die u wilt verwijderen zich bevindt:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu en klik daarna op AfsluitenAfsluiten Close 29 .

  Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten. Klik op het Firefox-menu boven in het scherm, en klik daarna op Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx57Menu en klik daarna op Afsluiten.

 2. Verwijder of hernoem alle bestanden die overeenkomen met oude versies van de Flash-plug-in.

De-installatie verifiëren

Verifieer tot slot dat de extra versies van Flash zijn verwijderd en zet de voorkeursinstelling die u hierboven hebt gewijzigd terug:

 1. Typ about:plugins in de locatiebalk (d.w.z. de adresbalk) van Firefox. De pagina Geïnstalleerde plug-ins zal worden geopend.
 2. Verifieer dat alle versies van Flash behalve de nieuwste zijn verwijderd. Zo niet, noteer dan de locatie naast Bestand voor de extra versies die nog over zijn, sluit Firefox en verwijder of verplaats dat bestand.
 3. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 4. Typ plugin.expose_full_path in het veld met de naam Filter.
 5. Dubbelklik op de voorkeursinstelling plugin.expose_full_path om de waarde ervan terug te zetten naar false.
Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.