Spartieji klavišai – greitesnis būdas atlikti dažniausias operacijas su „Firefox“

Čia pateikiamas „Mozilla Firefox“ naršyklėje naudojamų klaviatūros sparčiųjų klavišų sąrašas. Jei „GNOME“ esate įgalinę „Emacs“ teksto taisymo sparčiuosius klavišus, jie veiks ir „Firefox“ naršyklėje. Tuo atveju, kai „Emacs“ spartieji klavišai sutampa su numatytaisiais (pavyzdžiui, Vald+K atveju), teksto įvedimo laukuose (pvz., paieškos ar adreso lauke) „Emacs“ spartiesiems klavišams bus teikiama pirmenybė. Tokiais atvejais geriau naudoti alternatyvius sparčiuosius klavišus, jei jie čia nurodyti.

Pastaba: Sparčiuosius klavišus galima tinkinti „Customizable Shortcuts“ plėtinio pagalba.

Naršymas

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Atgal Alt +
Naikinti
komanda +
komanda + [
naikinti
Alt +
Vald + [
Alt +
Backspace
command +
command + [
delete
Alt +
Ctrl + [
Pirmyn Alt +
Lyg2 + Naikinti
komanda +
komanda + ]
lyg2 + naikinti
Alt +
Vald + ]
Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
shift + delete
Alt +
Ctrl + ]
Į pradžios tinklalapį Alt + Pradalt + prad Alt + Homeoption + home
Atverti failą Vald + Okomanda + O Ctrl + Ocommand + O
Atsiųsti iš naujo F5
Vald + Rkomanda + R
F5
Ctrl + Rcommand + R
Atsiųsti iš naujo (iš tinklo, nepaisant podėlio) Vald + F5
Vald + Lyg2 + R
komanda + lyg2 + R
Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Stabdyti Gr
komanda + .
Esc
command + .

Šiuo metu atvertas tinklalapis

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Eiti į tinklalapio apačią Pab
komanda +
End
command +
Eiti į tinklalapio viršų Prad
komanda +
Home
command +
Pereiti į tolesnį kadrą F6 F6
Pereiti į ankstesnį kadrą Lyg2 + F6 Shift + F6
Spausdinti Vald + Pkomanda + P Ctrl + Pcommand + P
Įrašyti tinklalapį kaip Vald + Skomanda + S Ctrl + Scommand + S
Padidinti Vald + +komanda + + Ctrl + +command + +
Sumažinti Vald + -komanda + - Ctrl + -command + -
Originalus mastelis Vald + 0komanda + 0 Ctrl + 0command + 0


Taisa

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Kopijuoti Vald + Ckomanda + C Ctrl + Ccommand + C
Iškirpti Vald + Xkomanda + X Ctrl + Xcommand + X
Pašalinti Šalnaikinti Deldelete
Įdėti Vald + Vkomanda + V Ctrl + Vcommand + V
Įdėti (kaip grynąjį tekstą) Vald + Lyg2 + Vkomanda + lyg2 + V Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Atstatyti Vald + Ykomanda + lyg2 + ZVald + Lyg2 + Z Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Pažymėti viską Vald + Akomanda + A Ctrl + Acommand + A
Atšaukti Vald + Zkomanda + Z Ctrl + Zcommand + Z

Paieška

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Ieškoti Vald + Fkomanda + F Ctrl + Fcommand + F
Ieškoti toliau F3
Vald + Gkomanda + G
F3
Ctrl + Gcommand + G
Ieškoti ankstesnio Lyg2 + F3
Vald + Lyg2 + Gkomanda + lyg2 + G
Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Sparčioji paieška tik saituose ' '
Sparčioji paieška / /
Užbaigti paiešką ar sparčiąją paiešką
(kai paieškos laukas aktyvus)
Gr Esc
Paieška saityne Vald + Kkomanda + K
Vald + EVald + J
Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
Rinktis ir tvarkyti ieškykles
(kai ieškyklės juosta aktyvi)
Alt +
Alt +
F4
alt +
alt +
Alt +
Alt +
F4
option +
option +

Langai ir kortelės

Taip pat žr. straipsnį „Naršymo kortelės“.
Kai kurie spartieji klavišai veikia tik tuo atveju, kai židinys yra veikiamojoje kortelėje (t.y., pati kortelė yra aktyvi). Šiuo metu vienintelis būdas aktyvinti kortelę – aktyvinus gretimą kortelių juostai objektą, perkelti židinį Tab mygtuko pagalba. Pavyzdžiui, galima aktyvinti adreso lauką spustelint Alt + Dcommand + L, o tuomet du kartus spustelėti Lyg2 + Tabshift+tab.
Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Užverti kortelę
(išskyrus įsegtas korteles)
Vald + W
Vald + F4
komanda + W
Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
Užverti langą Vald + Lyg2 + W
Alt + F4
komanda + lyg2 + W
Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Perkelti veikiamąją kortelę į kairę Vald + Lyg2 + Psl.↑ Ctrl + Shift + Page Up
Perkelti veikiamąją kortelę į dešinę Vald + Lyg2 + Psl.↓ Ctrl + Shift + Page Down
Perkelti veikiamąją kortelę į pradžią Vald + Pradkomanda + prad Ctrl + Homecommand + home
Perkelti veikiamąją kortelę į pabaigą Vald + Pabkomanda + pab Ctrl + Endcommand + end
Nauja kortelė Vald + Tkomanda + T Ctrl + Tcommand + T
Naujas langas Vald + Nkomanda + N Ctrl + Ncommand + N
Naujas privataus naršymo langas Vald + Lyg2 + Pkomanda + lyg2 + P Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Suaktyvinti kitą kortelę Vald + Tab
Vald + Psl.↓
vald + tab
vald + psl.↓
komanda + alt +
Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Atverti adresą naujoje kortelėje
(kai aktyvus adreso arba paieškos laukas)
Alt + Įvestialt + įvesti Alt + Enteroption + return
Suaktyvinti ankstesnę kortelę Vald + Lyg2 + Tab
Vald + Psl.↑
vald + Lyg2 + tab
vald + psl.↑
komanda + alt +
Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Atstatyti paskiausiai užvertą kortelę Vald + Lyg2 + Tkomanda + lyg2 + T Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Atstatyti paskiausiai užvertą langą Vald + Lyg2 + Nkomanda + lyg2 + N Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Aktyvinti kortelę Nr. 1 – 8 Nuo Vald + 1 iki Vald + 8Nuo komanda + 1 iki komanda + 8Nuo Alt + 1 iki Alt + 8 Nuo Ctrl + 1 iki Ctrl + 8Nuo command + 1 iki command + 8Nuo Alt + 1 iki Alt + 8
Aktyvinti paskutinę kortelę Vald + 9komanda + 9Alt + 9 Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Kortelių grupių peržiūra Vald + Lyg2 + Ekomanda + lyg2 + E Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
Užverti kortelių grupių peržiūrą Gr Esc
Kita kortelių grupė
(kombinacija galioja ne su visais klaviatūros išdestymais)
Vald + `vald + ` Ctrl + `control + `
Ankstesnė kortelių grupė
(kombinacija galioja ne su visais klaviatūros išdestymais)
Vald + Lyg2 + `vald + Lyg2 + ` Ctrl + Shift + `control + shift + `

Žurnalas

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Žurnalo parankinė Vald + Hkomanda + lyg2 + H Ctrl + Hcommand + shift + H
Archyvo langas (žurnalas) Vald + Lyg2 + H Ctrl + Shift + H
Valyti žurnalą Vald + Lyg2 + Šalvald + lyg2 + šalinti Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Adresynas

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Įrašyti į adresyną visas korteles Vald + Lyg2 + Dkomanda + lyg2 + D Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Įrašyti į adresyną aktyvų tinklalapį Vald + Dkomanda + D Ctrl + Dcommand + D
Adresyno parankinė Vald + B
Vald + I
komanda + BVald + B
Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Archyvo langas (adresynas) Vald + Lyg2 + Bkomanda + lyg2 + BVald + Lyg2 + O Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Priemonės

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Atsiuntimai Vald + JVald + Lyg2 + Ykomanda + J Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Priedai Vald + Lyg2 + Akomanda + lyg2 + A Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Rodyti programuotojų priemonės F12
Vald + Lyg2 + Ikomanda + alt + I
F12
Ctrl + Shift + Icommand + option + I
Saityno pultas Vald + Lyg2 + Kkomanda + alt + K Ctrl + Shift + Kcommand + option + K
Tyriklis Vald + Lyg2 + Ckomanda + alt + C Ctrl + Shift + Ccommand + option + C
Derintuvė Vald + Lyg2 + Skomanda + alt + S Ctrl + Shift + Scommand + option + S
Stilių rengyklė Lyg2 + F7 Shift + F7
Profiliuoklė Lyg2 + F5 Shift + F5
Tinklas Vald + Lyg2 + Qkomanda + alt + Q Ctrl + Shift + Qcommand + option + Q
Programuotojų juosta Lyg2 + F2 Shift + F2
Keičiamo dydžio rodinys Vald + Lyg2 + Mkomanda + alt + M Ctrl + Shift + Mcommand + option + M
„JavaScript“ Juodraštis Lyg2 + F4 Shift + F4
Tinklalapio pirminis tekstas Vald + Ukomanda + U Ctrl + Ucommand + U
Naršyklės pultas Vald + Lyg2 + Jkomanda + lyg2 + J Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Tinklalapio informacija komanda + IVald + I command + ICtrl + I

PDF žiūryklė

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Kitas puslapis N arba J, arba N arba J, arba
Ankstesnis puslapis P arba K, arba P arba K, arba
Padidinti Vald + +komanda + + Ctrl + +command + +
Sumažinti Vald + -komanda + - Ctrl + -command + -
Automatinis mastelis Vald + 0komanda + 0 Ctrl + 0command + 0
Pasukti dokumentą pagal laikrodžio rodyklę R R
Pasukti dokumentą prieš laikrodžio rodyklę Lyg2 + R Shift + R
Rodyti visame ekrane Vald + Alt + Pcommand + Alt + P Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Vilkimo veiksena H H
Pažymėti puslapio numerio langelį Vald + Alt + Gcommand + Alt + G Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Kita

Komanda Klavišai
Lietuviški užrašai Angliški užrašai
Automatiškai užbaigti adresą (.com) Vald + Įvestikomanda + įvesti Ctrl + Entercommand + return
Automatiškai užbaigti adresą (.net) Lyg2 + Įvestilyg2 + įvesti Shift + Entershift + return
Automatiškai užbaigti adresą (.org) Vald + Lyg2 + Įvestikomanda + lyg2 + įvesti Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Pašalinti automatinio užbaigimo sąrašo pažymėtą elementą Šallyg2 + šalinti Delshift + delete
Visas ekranas F11komanda + lyg2 + F F11command + shift + F
Rodyti meniu juostą (kai ji paslėpta) Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
Rodyti/slėpti priedų juostą Vald + /komanda + / Ctrl + /command + /
Klaviatūros žymeklis F7 F7
Aktyvinti adreso lauką F6
Alt + D
Vald + L
komanda + L
F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L

Vaizdo ir garso failai

Komanda Klavišai
Lietuviška klaviatūra Angliška klaviatūra
Groti/Sustabdyti Tarpo klavišas Space bar
Tildyti
Garsinti
Nutildyti Vald + komanda + Ctrl + command +
Įjungti garsą Vald + komanda + Ctrl + command +
Atsukti 15 sekundžių atgal
Atsukti 10% atgal Vald + komanda + Ctrl + command +
Prasukti 15 sekundžių į priekį
Prasukti 10% į priekį Vald + komanda + Ctrl + command +
Grįžti į pradžią Prad Home
Eiti į pabaigą Pab End

Dalijimasis šiuo straipsniu: jeigu norite pasidalinti šiuo straipsniu su kitais, galite pasinaudoti trumpuoju saitu: http://mzl.la/MbezM6. Šiuo adresu rodomas turinys automatiškai pritakomas pagal lankytojo operacinę sistemą ir kalbą.

// These fine people helped write this article:Cheng Wang, dzoninho, Rimas Kudelis, Vikte. You can help too - find out how.

Ar šis straipsnis buvo naudingas? Luktelėkite…

Tapkite „Mozillos“ savanoriu pagalbininku