Kitos valdymo, naršymo, numatytosios naršyklės, tinklo, naujinimų ir šifravimo nuostatos

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos nuostatos, kurias galima parinkti „Firefox“ nuostatų lango grupėje „Kitkas“. Šios nuostatos nenaudojamos dažnai, pavyzdžiui, čia galite keisti įgaliotųjų serverių ir kitas sudėtingesnes, ne visų naudojamas, nuostatas.

Bendrosios nuostatos

Fx38AdvancedPanel-General

Valdymas

 • Naršymui tinklalapyje naudoti rodyklių klavišus: Pažymėjus šį langelį, tekste rodomas žymeklis, kurį galima valdyti klaviatūra ir tokiu būdu žymėti tekstą. Ši veiksena dar žinoma kaip naršymas žymekliu ir ją taip pat galima įjungti ar išjungti paspaudus klavišą F7.
 • Paiešką pradėti pradėjus rinkti tekstą: Pažymėjus šį langelį, paieška tinklalapyje bus pradedama vos tik pradėjus rinkti tekstą. Naršyklės lango apačioje atsiras paieškos juosta, kurioje bus rodoma vedama užklausa.
 • Įspėti, jei svetainė bando nukreipti kitur arba atsiųsti tinklalapį iš naujo: Įjungus šią parinktį, „Firefox“ neleis svetainėms nukreipti jus kitur arba automatiškai atsiųsti tinklalapį iš naujo.

Naršymas

 • Automatiškai slinkti dokumentą: Ši nuostata naudinga, jei slenkate dokumentą vilkdami pelę aukštyn ar žemyn nuspaustu viduriniuoju pelės klavišų (arba ratuku). Ši priemonė gali blaškyti dėmesį, todėl yra galimybė ją išjungti.
 • Slinkti tolygiai: Ši nuostata gali būti naudinga, jei dažnai skaitote ilgus tinklalapius. Įprasta, kad paspaudus klaviatūros klavišą Psl. žemyn rodinys staigiai nušoka vienu puslapiu žemyn. Parinkus tolygų slinkimą, rodinys slenka palaipsniui, taip, kad būtų galima matyti, kiek jis paslinko. Todėl nesunkiai rasite, kur baigėte skaityti.
 • Naudoti aparatinį spartinimą, jei tai įmanoma: „Firefox“ gali naudoti kompiuterio vaizdo procesorių kai kurių tinklalapių ir animacijų rodymui. Tai paspartina „Firefox“ darbą, nes jūsų kompiuterio grafinis procesorius tam tinka daug geriau, nei pagrindinis procesorius. Numatytuoju atveju ši funkcija įjungta, bet ji veikia ne visiems grafiniams procesoriams. „Firefox“ ją naudos, kai tai bus įmanoma. Plačiau susipažinkite su aparatiniu spartinimu.
  Pakeitus šią nuostatą, reikia iš naujo paleisti „Firefox“.
  Norėdami iš naujo paleisti „Firefox“:
  1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox ir pasirinkite Baigti darbą„Firefox“ lango viršuje spustelėkite meniu juostos elementą Failas ir pasirinkite Baigti darbąSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada išsiskleidusio meniu elementą Baigti darbą su „Firefox“„Firefox“ lango viršuje spustelėkite meniu juostos elementą Failas, tada išsiskleidusio meniu elementą Baigti darbą

   Spustelėkite meniu mygtuką New Fx Menu , tuomet – Baigti „Firefox“ darbą Close 29

  2. Paleiskite „Firefox“ taip, kaip visada.
 • Tikrinti rašybą renkant tekstą: Jei ši nuostata pažymėta, naršyklė tikrins į žiniatinklio formas renkamo teksto rašybą ir siūlys galimus taisymus. Lietuvių kalbos žodynas yra įtrauktas į naršyklę – jo specialiai diegti nereikia. Jei norite tikrinti kitų kalbų rašybą, spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišupaspauskite Vald klavišą ir spragtelėkite bet kurį tinklalapio teksto langelį, tada kontekstiniame meniu pažymėkite, kad būtų tikrinama rašyba ir pasirinkite Kalbos papunktį Daugiau žodynų žodynui parsisiųsti.

Duomenų siuntimas

Fx38AdvancedPanel-DataChoices

„Firefox“ sveikatos būklės ataskaitos

 • Įgalinti „Firefox“ sveikatos būklės ataskaitas: „Firefox“ sveikatos būklės ataskaitos (skaityti plačiau) renka informaciją apie naršyklės darbo našumą ir stabilumą. „Mozilla“ naudoja šiuos duomenis, kad galėtų jums pateikti naudingus palyginimus ir patarimus. Mes apibendriname iš visų vartotojų gautą informaciją ir naudojame ją „Firefox“ tobulinimui.
  • Dalytis papildomais duomenimis (pvz., telemetrija): Ši parinktis leidžia siųsti anoniminę informaciją (skaityti plačiau) „Mozillai“ apie tai, kaip iš tikrųjų „Firefox“ dirba. Mes naudojame šią informaciją „Firefox“ tobulinimui.

Strigčių pranešiklis

 • Įgalinti strigčių pranešiklį: „Firefox“ užstrigus, pasirodys „Mozillos“ strigčių pranešiklis ir paklaus, ar norite pranešti „Mozillai“ apie strigtį. Kuomet ši parinktis pažymėta, strigčių pranešiklio langelyje informacijos siuntimo „Mozillai“ parinktis tampa numatytąja.

Tinklas

Fx38AdvancedPanel-Network

Ryšys

Jūsų organizacija ar interneto paslaugų teikėjas gali rekomenduoti naudoti įgaliotąjį serverį, kuris veikia kaip tarpininkas tarp jūsų kompiuterio ir interneto. Jis priima kliento siunčiamas užklausas internetui ir persiunčia jam savo (t. y. įgaliotojo serverio) vardu, o kai gauna atsakymą, jį persiunčia klientui. Įgaliotieji serveriai naudojami tinklų darbo našumui gerinti, užklausoms filtruoti ir slėpti jūsų kompiuterį nuo internete galinčių slypėti grėsmių. Įgaliotasis serveris dažnai yra organizacijos tinklo bendros užkardos dalis.

Ryšio nuostatų langas

 • Nenaudoti įgaliotojo serverio: Pažymėkite ją, jei nenorite naudoti įgaliotojo serverio.
 • Savarankiškai aptikti šio tinklo įgaliotuosius serverius: Ši parinktis žymima, kai norima, kad naršyklė automatiškai aptiktų ir pritaikytų tinklo įgaliotojo serverio nuostatas.
 • Taikyti šios sistemos įgaliotojo serverio nuostatas: Pasirinkite, jei norite, kad įgaliotojo serverio nuostatos būtų parinktos pagal jūsų operacinę sistemą.
  • Ši parinktis yra numatytoji.
 • Rankinė įgaliotųjų serverių sąranka: Pasirinkite šį būdą, jei turite vieno ar daugiau įgaliotųjų serverių sąrašą. Sąrankos informaciją gausite iš savo sistemos administratoriaus. Kiekvienam serveriui reikia pagrindinio kompiuterio vardo ir prievado numerio.
  • Jei tas pats įgaliotojo serverio vardas ir prievado numeris naudojamas visiems protokolams, pažymėkite Šį įgaliotąjį serverį naudoti visiems protokolams.
  • Tiesiogiai jungtis prie šių sričių: Išvardinkite pagrindinių kompiuterių vardus ir IP adresus, prie kurių bus jungiamasi be įgaliotojo serverio.
 • Automatinė įgaliotųjų serverių sąranka: Pasirinkite ją, jei turite automatinės sąrankos failą (.pac). Įveskite jo adresą (URL) ir spustelėkite Gerai.
  • Atsiųsti iš naujo: Nuostatos įkeliamos spragtelėjus šį mygtuką.

Saityno podėlis

Tam, kad kompiuterio darbas būtų spartesnis, tinklalapių kopijos išsaugomos specialiame kompiuterio disko aplanke – podėlyje. Kai vėl prireiks žiūrėto tinklalapio, naršyklė galės jį greičiau atverti. Galite nurodyti, kiek vietos diske skirti podėliui. Jei norite, podėlį galite lengvai ištuštinti.

 • Išvalyti dabar: Nedelsiant pašalinamas visas podėlio turinys, taip atlaisvinant podėlio užimamą disko vietą.
 • Neleisti automatinio podėlio dydžio valdymo: Pažymėkite šią parinktį, jei norite nurodyti didžiausią leistiną podėlio dydį (megabaitais) jūsų kompiuteryje.

Duomenys darbui neprisijungus ir naudotojo duomenys

 • Išvalyti dabar: Nedelsiant pašalinami visi darbui neprisijungus skirti duomenys.
 • Pranešti, kai svetainė siūlo kompiuteryje išsaugoti duomenis, reikalingus darbui neprisijungus prie tinklo: Leidžia svetainėms kaupti duomenis, reikalingus darbui atsijungus nuo tinklo. Jei anksčiau uždraudėte tam tikrai svetainei įrašyti duomenis, bet persigalvojote, draudimą panaikinsite spragtelėję mygtuką Išimtys…. Iš sąrašo pasirinkite, kuriai svetainei nebenorite drausti įrašyti duomenis ir spragtelėkite Pašalinti svetainę. Jei iš sąrašo norite pašalinti visas svetaines, spragtelėkite Pašalinti visas svetaines.

Atnaujinimas

Fx38WinAdvancedPanel-Update Fx38MacLinuxAdvancedPanel-Update

Programos „Firefox“ atnaujinimas

Pastaba: „Firefox“ atnaujinimo nuostatos gali būti nerodomos, jei atnaujinimus kontroliuoja „Linux“ paketų tvarkyklė.
 • Automatiškai įdiegti atnaujinimus (rekomenduojama – didesnis saugumas): „Firefox“ automatiškai atsisiunčia ir įsidiegia rastus atnaujinimus.
  • Įspėti, jei naujinimas nesuderinamas su įdiegtais priedais: Pasirinkite, jei norite būti įspėtas, jei atsiųstas atnaujinimas išjungs kurį nors priedą.
 • Tikrinti, ar yra naujinimų, bet atsiklausti prieš juos diegiant: „Firefox“ leidžia jums pasirinkti, ar norite atsisiųsti ir įdiegti atnaujinimus. Jei pasirinksite jų nediegti, galėsite tai padaryti vėliau.
 • Netikrinti, ar yra naujinimų (nerekomenduojama – galimos saugumo problemos): „Firefox“ neieškos naujinimų.
  Įspėjimas: Jei pasirinksite šią nuostatą, negausite svarbių saugumo atnaujinimų, užtikrinančių saugumą internete, nebent dažnai juos diegsite rankiniu būdu.
 • Norėdami peržiūrėti informaciją apie įdiegtus naujinimus, spustelėkite mygtuką Rodyti atnaujinimo žurnalą.
 • Naujinimams įdiegti naudoti fone veikiančią tarnybą: „Firefox“ naudos Mozilla Maintenance Service naujinimams diegti. Taip išvengiama poreikio patvirtinti „Firefox“ daromus pakeitimus „Windows 7“ ir „Vista“ vartotojo abonemento valdymo tarnybai.
Pastaba: „Firefox“ atnaujinimus gali diegti tik kompiuterio administratorius arba vartotojas,pagrindinis kompiuterio naudotojas arba naudotojas, kuris „Firefox“ įdiegė.

Automatiškai atnaujinti

 • Ieškykles: Pažymėkite, kad ieškyklės būtų automatiškai atnaujinamos.

Liudijimai

Fx38AdvancedPanel-Certificates

Liudijimai padeda atlikti šifravimo ir iššifravimo operacijas siunčiant ir gaunant duomenis iš svetainių.

 • Svetainei paprašius mano liudijimo: Kai kurie serveriai prašo jūsų tapatybę patvirtinančio liudijimo. Prireikus liudijimo, „Firefox“ jį sukuria. Pakartotinai lankantis svetainėje, „Firefox“ atsiklaus, kurį liudijimą naudoti. Galite leisti „Firefox“ parinkti jį automatiškai.
Pastaba: Liudijime gali būti asmeninės informacijos – vardas, adresas. Todėl nuostata parinkti jį automatiškai gali kenkti jūsų privatumui. Jei ją pasirinksite, nebūsite įspėtas, kai svetainė prašys liudijimo, todėl negalėsite kontroliuoti jūsų asmeninių duomenų prieinamumo.
 • Tikrinti liudijimų galiojimą, užklausiant OCSP atsakiklių: „Firefox“ gali paprašyti OCSP (Online Certificate Status Protocol) serverio patvirtinimo, kad liudijimas vis dar galioja. Numatytuoju atveju „Firefox“ patvirtina liudijimą, jei liudijimas nurodo OCSP serverį. Šią nuostatą gali tekti keisti tik tuo atveju, jei to reikalauja jūsų internetinė aplinka.
 • Liudijimų peržiūra: Spragtelėjus šį mygtuką bus atvertas langas, kuriame galima peržiūrėti turimus liudijimus, importuoti naujus liudijimus, padaryti atsargines liudijimų kopijas, pašalinti pasenusius „Firefox“ naršyklės liudijimus.
 • Saugumo priemonės Saugumo priemonės teikia užšifravimo ir iššifravimo paslaugas ir gali saugoti liudijimus bei slaptažodžius. Jei norite naudoti kitą saugumo priemonę, negu numatyta naršyklėje, spragtelėkite mygtuką Saugumo priemonės.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More