Informacija apie tinklalapį

Jei norite gauti išsamią informaciją apie šiuo metu lankomą tinklalapį, tai:

 • Pasirinkite meniu komandą Priemonės –> Informacija apie tinklalapį.

arba

 • Spragtelėkite pelės dešiniuoju klavišuLaikydami nuspaustą Vald klavišą spragtelėkite pele bet kurioje tinklalapio vietoje ir pasirinkite Informacija apie tinklalapį.


Bendroji

dcf0fa47c23d0d27645aff905892750a-1251146604-74-1.jpg

Tinklalapio pavadinimas

 • URL: pateikiamas lankomo tinklalapio universalusis adresas.
 • Tipas: pateikiamas atverto tinklalapio turinio tipas (MIME tipas). Šį tipą nustato serveris.
 • Vaizdavimo būdas: nurodoma, ar tinklalapis dera su žiniatinklio kodavimo standartais (Suderinamumo su standartais veiksena), ar šių standartų neatitinka (Standartų nepaisymo veiksena).
 • Koduotė: rodoma, kokia tinklalapio koduotė. Koduotę galima keisti iš meniu Rodymas.
 • Dydis: pateikiamas tinklalapio failo dydis kilobaitais (ir baitais).
 • Atnaujintas: pateikiama tinklalapio paskutinio taisymo data ir laikas.

Metainformacija

Pateikiamos „meta“ gairės, esančios tinklalapyje. Čia gali būti failo tipas, koduotė, autorius, reikšminiai žodžiai ir kt.

Informacija apie šio tinklalapio saugumą

Pateikiama pagrindinė informacija apie galiojančius svetainės tapatumą patvirtinančius liudijimus ir ryšio šifravimą. Daugiau informacijos rasite spustelėję mygtuką Išsamiau ir atvėrę kortelę Saugumas.


Įvairialypė terpė

dcf0fa47c23d0d27645aff905892750a-1251147555-699-1.jpg

Šioje kortelėje pateikiami kartu su tinklalapiu įkeliamų fonų, paveikslų, intarpų (taip pat ir vaizdo bei garso failų) adresai ir tipai. Išsamesnė informacija pateikiama pele spragtelėjus įrašą:

  • Vieta: universalusis adresas
  • Tipas: failo tipas
  • Dydis: dydis kilobaitais (ir baitais)
  • Matmenys: paveikslo matmenys taškais
  • Alternatyvus tekstas: tekstas vietoj paveikslo, rodomas tada, kai į tinklalapį paveikslas neįkeliamas.

Spustelėjus mygtuką Įrašyti kaip... intarpas įrašomas į diską.

Blokuoti paveikslus iš srities

Jei pažymėsite šią nuostatąnuostatą, paveikslus iš nurodytos srities į tinklalapį įkelti automatiškai nebus leidžiama. Išsamiau apie leidimą įkelti paveikslus rašoma skyriuje NuostatosNuostatos.

Sklaidos kanalai

dcf0fa47c23d0d27645aff905892750a-1251147555-699-2.jpg

Šioje kortelėje pateikiami sklaidos kanalų, susijusių su atvertu tinklalapiu, adresai ir tipai. Jei norite prenumeruoti kurį nors sklaidos kanalą, parinkite jį iš sąrašo ir spustelėkite mygtuką Prenumeruoti.

Leidimai

dcf0fa47c23d0d27645aff905892750a-1251147555-699-3.jpg

Leidimų lange galima parinkti viršesnes (naikinančias prieš tai parinktas) nuostatasnuostatas sritims, esančioms sąraše Leidimai. Panaikinkite langelio Naudoti numatytąsias nuostatas žymėjimą, jei norite tinklalapiui leisti ar uždrausti atlikti nurodytą veiksmą.

Paveikslų įkėlimas

Parenkama ar iš nurodytos srities leisti automatiškai įkelti paveikslus. Išsamiau apie leidimą įkelti paveikslus rašoma skyriuje Žiniatinklio nuostatosnuostatos.

Iškylančiųjų langų atvėrimas

Parenkama ar leisti atverti nurodytos srities iškylančiuosius langus. Išsamiau apie leidimą atverti iškylančiuosius langus, skaitykite skyriuje Žiniatinklio nuostatosnuostatos.

Slapukų įrašymas

Parenkama ar leisti priimti nurodytos interneto srities slapukus. Išsamiau apie leidimą įrašyti slapukus, skaitykite skyriuose Privatumo nuostatosnuostatos ir Slapukų valdymas.

Plėtinių ir grafinių apvalkalų diegimas

Parenkama ar leisti diegti nurodytos interneto srities plėtinius ir grafinius apvalkalus. Išsamiau apie tai skaitykite skyriuje Saugumo nuostatosnuostatos.

Jūsų buvimo vietos nustatymas

Parenkama ar leisti pranešti apie Jūsų buvimo vietą svetainei, naudojant geografinės vietos nustatymą „Firefox“ naršyklėje.

Saugumas

dcf0fa47c23d0d27645aff905892750a-1251147555-699-4.jpg

Svetainės tapatumas

 • Svetainė: srities, kurioje yra svetainė, pavadinimas.
 • Savininkas: nurodomas svetainės savininkas, jei įmanoma patikrinti jo tapatumą.
 • Tapatumą patvirtino: Nurodoma institucija, išdavusi šiai svetainei tapatumo liudijimą. Jei norite peržiūrėti liudijimo informaciją, spustelėkite mygtuką Rodyti liudijimą.

Privatumas ir žurnalas

 • Ar jau lankiausi šioje svetainėje šiandien?: Rodoma, ar šiandien jau yra lankytasi šioje svetainėje ir jei taip, tai kiek kartų.
 • Ar ši svetainė turi įrašiusi slapukų mano kompiuteryje?: Rodoma, ar ši svetainė į kompiuterį yra įrašiusi slapukų. Jei norite peržiūrėti įrašytus slapukus, spustelėkite mygtuką Rodyti slapukus.
 • Ar turiu įsimintų šios svetainės slaptažodžių?: Rodoma, ar kompiuteryje yra išsaugotas prisijungimo prie šios svetainės slaptažodis ir kita informacija. Jei norite peržiūrėti įrašytus slaptažodžius, spustelėkite mygtuką Rodyti slaptažodžius.

Techninė informacija

Techninės informacijos dalyje nurodoma, ar ryšys yra šifruotas dėl saugumo ir jei taip – kokio tipo ir lygio šifravimas naudojamas.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More