Meniu komandos

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos naršyklės pagrindinio lango meniu komandos.

Turinys

Firefox

Apie Mozilla Firefox

Atveriamas langas, kuriame rodoma naršyklės versija, identifikatorius ir autorių teisės.


Nuostatos…

Atveriamas nuostatų langas, kuriame galima parinkti įvairias naršyklės nuostatas.


Baigti darbą

Užveriami visi naršyklės langai, nutraukiamas visų failų atsiuntimas ir tokiu būdu baigiamas darbas su naršykle. Jei prieš vykdant šią meniu komandą buvo atverta naršyklės kortelių, langų ar buvo nebaigtų atsiųsti failų, tai ji įspės apie tai ir pateiks klausimą, ar tikrai baigti visus pradėtus darbus. Norint, kad šis pranešimas nebūtų rodomas, reikia komanda Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos atverti nuostatų langą, pasirinkti skydelį Kortelės ir pašalinti parinkties Įspėti prieš užveriant langą, kuriame yra atvertų kortelių žymėjimą.

Failas

Naujas langas

Atveriamas naujas naršyklės langas. Atvertas langas tampa aktyviu.


Nauja kortelė

Aktyviame naršyklės lange atveriama nauja kortelė.


Atverti tinklavietę

Žymeklis perkeliamas į naršyklės adresų juostą, kad būtų galima surinkti tinklalapio, kurį norima aplankyti, adresą. Adresų juostoje esantis tekstas pažymimas.


Atverti…

Atveriamas failų atvėrimo dialogo langas, kuriame iš vietinio arba tinkle esančio disko aplankų medžio parenkamas failas. Naršyklė leidžia atverti HTML, XML, paveikslų, tekstų ir kitų tipų failus.


Užverti (langą)

Užveriamas aktyvus pagrindinis naršyklės langas.


Užverti kortelę

Pasirinkus šį elementą užveriama aktyvi kortelė; aktyvia tampa artimiausia iš dešinės kortelė. Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai atvertos bent dvi kortelės.


Įrašyti kaip…

Įrašomas aktyvus tinklalapis. Atvertame failų įrašymo lange galima pasirinkti, ką įrašyti: visą tinklalapį (su paveikslais), tik HTML tekstą (grynąjį tekstą su HTML gairėmis) arba tik tekstą (grynąjį tekstą be HTML gairių).


Išsiųsti saitą…

Atveriamas numatytosios elektroninio pašto programos laiškų rašymo langas. Jame rodomas paruoštas siųsti laiškas, kurio tekste įrašytas saitas į naršyklėje atvertą tinklalapį.


Puslapio nuostatos…

Atveriamas puslapio nuostatų dialogo langas, kuriame galima parinkti tinklalapio spausdinimo nuostatas, pavyzdžiui, paraščių dydžius, puslapines antraštes ir poraštes, puslapio padėtį.


Spaudinio peržiūra

Aktyvus tinklalapis rodomas taip, kaip jis atrodytų, jei būtų išspausdintas. Spaudinio išvaizda priklauso nuo puslapio nuostatų lange parinktų nuostatų ir tinklalapio kūrėjo siekių.


Spausdinti…

Atveriamas spausdinimo dialogo langas, kuriame galima nurodyti spaudinio kopijų skaičių, spausdinsimus puslapius ir t. t. Tinklalapis spausdinamas spragtelėjus mygtuką Gerai (OK).


Importuoti…

Atveriamas importo vediklis, skirtas nuostatoms, adresynui, žurnalui, slaptažodžiams ir kt. duomenims importuoti iš naršyklių „Microsoft Internet Explorer“, „Netscape“, „Mozilla“ ar „Opera“.


Atsijungti nuo tinklo

Sukeičiamos prisijungimo prie tinklo veiksenos. Kai dirbama atsijungus nuo tinklo, galima naršyti anksčiau (prieš atsijungiant nuo interneto) lankytus tinklalapius.

Baigti darbąBaigti darbą

Užveriami visi naršyklės langai, nutraukiamas visų failų atsiuntimas ir tokiu būdu baigiamas darbas su naršykle. Jei prieš vykdant šią meniu komandą buvo atverta naršyklės kortelių, langų ar buvo nebaigtų atsiųsti failų, tai ji įspės apie tai ir pateiks klausimą, ar tikrai baigti visus pradėtus darbus. Norint, kad šis pranešimas nebūtų rodomas, reikia komanda Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos atverti nuostatų langą, pasirinkti skydelį Kortelės ir pašalinti parinkties Įspėti prieš užveriant langą, kuriame yra atvertų kortelių žymėjimą.


Taisa

Atšaukti

Atšaukiamas paskiausias teksto langelyje veiksmas. Atšauktas veiksmas atstatomas pasirinkus komandą „Atstatyti“.


Atstatyti

Atstatomas paskutinio atšaukto veiksmo rezultatas.


Iškirpti

Teksto langelyje pažymėtas tekstas perkeliamas į iškarpinę. Iškarpinėje esantis tekstas įdedamas atlikus komandą „Įdėti“.


Kopijuoti

Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę. Iškarpinėje esantis tekstas įdedamas atlikus komandą „Įdėti“.


Įdėti

Į iškarpinę nukopijuotas tekstas įdedamas į teksto langelį.


Pašalinti

Pašalinamas žiniatinklio anketoje (formoje) pažymėtas tekstas.


Pažymėti viską

Pažymimas visas tekstas ir kiti tinklalapyje esantys elementai.


Ieškoti šiame tinklalapyje…

Naršyklės lango apačioje atveriama paieškos juosta. Į jos teksto langelį rašomas ieškomas tekstas. Renkant tekstą, naršyklė automatiškai tinklalapyje ieško surinktos ženklų sekos ir pažymi pirmąjį radinį. Spragtelėjus Ieškoti toliau arba Ieškoti ankstesnio, ieškoma kito teksto, sutampančio su surinktąja ženklų seka, nuo žymeklio pozicijos atitinkamai link tinklalapio pabaigos arba pradžios. Spragtelėjus mygtuką Paryškinti, tinklalapio tekste paryškinami (t. y. pažymimi spalva) visi radiniai.


Ieškoti toliau

Ieškoma toliau teksto, surinkto paieškos juostoje, atvertoje įvykdžius komandą Ieškoti šiame tinklalapyje. Radinys pažymimas.

NuostatosNuostatos

Atveriamas nuostatųnuostatų langas, kuriame galima parinkti įvairias naršyklės nuostatas.


Rodymas

Priemonių juostos

Naršymo juosta

Rodoma arba nerodoma naršymo priemonių juosta, kurioje yra įprasti naršymo mygtukai („Atgal“, „Toliau“, „Stabdyti“ ir kt.). Naršymo priemonių juosta rodoma, jei meniu elementas pažymėtas varnele.


Adresyno juosta

Rodoma arba nerodoma adresyno priemonių juosta, kurioje galima laikyti tinklalapių adresus ir jų aplankus. Adresyno juosta rodoma, jei meniu elementas pažymėtas varnele.


Tvarkyti…

Atveriamas priemonių juostų tvarkymo dialogo langas. Jame esančius mygtukus galima nuvilkti į naršyklės lango priemonių juostas arba iš priemonių juostų į šį langą. Šį langą galima atverti ir kitu būdu: dešiniuoju pelės klavišupaspaudus klavišą Vald, spragtelėjus bet kurią priemonių juostą ir iš kontekstinio meniu pasirinkus Tvarkyti….


Būsenos juosta

Rodoma arba nerodoma būsenos juosta. Būsenos juosta yra naršyklės lango apačioje, joje pateikiama tam tikra informacija apie aktyvųjį tinklalapį. Ši juosta rodoma, jei meniu elementas pažymėtas varnele.


Parankinė

Parankinėje gali būti rodomas adresynas arba naršymo žurnalas. Parankinė užveriama spragtelėjus kryžiuką (X) jos viršutiniame dešiniajame kampe.


Adresynas

Jei šis meniu elementas pažymėtas varnele, tai rodoma parankinė su adresynu (adresyno aplankų medis). Naudinga, kai tenka dažnai naudotis adresynu.


Žurnalas

Jei šis meniu elementas pažymėtas varnele, tai rodoma parankinė su žurnalu, kuriame laikoma informacija apie aplankytas svetaines. Žurnale fiksuojamos naršymo informacijos dienų skaičių galima nurodyti nuostatų lango (jis atveriamas iš meniu Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos nuostatų grupėje Privatumas.


Stabdyti

Stabdomas aktyvaus tinklalapio atsiuntimas (įkėlimas). Šią komandą taip pat galima įvykdyti spragtelėjus priemonių juostos mygtuką Stabdyti.


Atsiųsti iš naujo

Atsiunčiama (įkeliama) naujausia tinklalapio versija. Šią komandą taip pat galima įvykdyti spragtelėjus priemonių juostos mygtuką Atsiųsti iš naujo.

Mastelis

Jei tinklalapio vaizdas per mažas arba per didelis, tai išskleidus žemesnio lygio meniu jį galima pakeisti patogesniu.


Padidinti

Vienetu padidinamas tinklalapio vaizdas. Šią komandą taip pat galima atlikti naudojantis pele (žr. sk. Pelės spartieji klavišai).


Sumažinti

Vienetu sumažinamas tinklalapio vaizdas. Šią komandą taip pat galima atlikti naudojantis pele (žr. sk. Pelės spartieji klavišai).


Originalus

Atstatomas originalus tinklalapio vaizdas.


Keisti tik teksto dydį

Keičiamas ne viso tinklalapio mastelis, bet tik teksto aukštis.


Tinklalapio stilius

Išskleidžiamas meniu, iš kurio galima parinkti veikiamojo tinklalapio stilių. Jei tinklalapio autorius neparinko kitokios nuostatos, tai būna pažymėta numatytoji: Pagrindiniai tinklalapio stiliai.


Nėra

Netaikomi tinklalapio stiliuose aprašyti formatai.


Pagrindinis tinklalapio stilius

Tinklalapis rodomas pritaikius pagrindinį autoriaus sukurtą stilių.


Jei tinklalapio autorius sukuria keletą stilių, tai naršyklė čia išvardija jų pavadinimus. Pasirinkus pavadinimą pritaikomas atitinkamas stilius.


Koduotė

Išskleidžiamas meniu su koduočių sąrašu, iš kurio galima pasirinkti ir pritaikyti tinklalapio koduotę (pvz., kai koduotė nenurodyta tinklalapio antraštinėje dalyje). Paprastai naršyklė nustato koduotę automatiškai.


Pirminis tekstas

Rodomas aktyvaus dokumento pirminis tekstas (pvz., HTML kalba parašyto tinklalapio tekstas su visomis HTML gairėmis).


Visas ekranas

Tinklalapio peržiūros sritis padidinama iki viso kompiuterio ekrano: neberodoma lango pavadinimo juosta, būsenos juosta, operacinės sistemos užduočių juosta. Jei naršymo priemonių juosta rodoma, tai atstatyti ankstesnę lango būseną galima spragtelėjus joje esantį mygtuką, kuriame pavaizduoti du kvadratėliai. Jei naršymo juostą nerodoma, tai ankstesnė lango būsena atstatoma paspaudus klavišą F11.


Žurnalas

Ši meniu grupė turi dinaminius (paskiausiai aplankytų tinklalapių pavadinimų sąrašas) ir pastovius elementus. Žemiau aprašomi pastovūs meniu elementai.


Atgal

Pereinama vienu tinklalapiu atgal (t. y. prie ankstesnio tinklalapio, esančio naršymo žurnalo sąraše). Šią komandą galima atlikti spragtelėjus naršymo priemonių juostoje mygtuką Atgal. Komanda būna neveiksni, jei peržiūrimas pirmas naršymo žurnalo sąrašo tinklalapis.


Pirmyn

Pereinama vienu tinklalapiu pirmyn (t. y. prie tolesnio tinklalapio, esančio naršymo žurnalo sąraše). Šią komandą galima atlikti spragtelėjus naršymo priemonių juostoje mygtuką Pirmyn. Komanda būna neveiksni, jei peržiūrimas paskutinis naršymo žurnalo sąrašo tinklalapis.


Pradžios tinklalapis

Įkeliamas naršyklės pradžios tinklalapis. Tas pats veiksmas atliekamas spragtelėjus naršymo priemonių juostoje mygtuką Pradžios tinklalapis. Pradžios tinklalapio adresą galima nurodyti naršyklės nuostatose: tam reikia pasirinkti Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos ir atverti skydelį Bendrosios. Čia galima pasirinkti šiuos pradžios tinklalapio variantus: tuščią puslapį, aktyvųjį tinklalapį ar tinklalapių grupę, tinklalapį, įrašytą į adresyną, arba surinkti tinklalapio URL.

Rodyti visą žurnalą

Atveriamas aplankytų tinklalapių sąrašas. Kiek dienų laikyti informaciją apie aplankytus tinklalapiu, galima nurodyti naršyklės nuostatose: tam reikia pasirinkti Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos ir atverti skydelį Privatumas.


Paskiausiai užvertos kortelės

Išskleidžiamas veikiamojo naršyklės lango paskiausiai užvertų kortelių pavadinimų sąrašas. Pasirinkus kortelės pavadinimą, ji atstatoma naršyklės lange su atvertu atitinkamu tinklalapiu. T. p. žr. žinyno sk. Kortelių užvėrimas ir atstatymas.

Paskiausiai užverti langai

Išskleidžiamas paskiausiai užvertų langų pavadinimų sąrašas. Pasirinkus lango pavadinimą, jis atstatomas.


Adresynas

Čia rodomi adresyno aplankų ir visų tinklalapių, įrašytų į adresyną, pavadinimai. Daugiau informacijos: Adresynas. Yra ir du pastovūs šio meniu elementai:


Įrašyti į adresyną…

Aktyvus tinklalapis įrašomas į adresyną. Atveriamas dialogo langas, kuriame galima nurodyti adresyno būsimo įrašo pavadinimą ir aplanką.


Prenumeruoti šio tinklalapio naujienas…

Rodoma informacija apie veikiamosios svetainės siūlomą naujienų kanalą. Iš kanalo peržiūros lango galima prenumeruoti šį kanalą naudojant naršyklės adresyną, naujienų skaitytuvę, įdiegtą kompiuteryje, arba žiniatinklinę naujienų skaitytuvę. Jei lango Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos skydelyje Naujienų kanalai pasirinkta numatytoji naujienų skaitytuvė, tai peržiūros langas nerodomas.

Įrašyti į adresyną visas korteles…

Visi tinklalapiai, atverti veikiamojo naršyklės lango kortelėse, įrašomi į atskirą adresyno aplanką. Prieš įrašant rodomas dialogo langas, kuriame galima nurodyti aplanko vardą ir viršaplankį.


Tvarkyti adresyną…

Atveriamas adresyno langas, kuriame galima atlikti įvairius tvarkymo veiksmus su adresyno įrašais: juos rikiuoti, rūšiuoti, pervardyti, keisti savybes, šalinti ir t. t.


Priemonės

Paieška žiniatinklyje

Žymeklis perkeliamas į paieškos juostos teksto langelį. Jei jame yra tekstas, tai jis pažymimas. Šiame paieškos langelyje renkamas tekstas (žodis ar frazė), kurį norima rasti žiniatinklyje.


Atsiuntimai

Atveriama atsiuntimų tvarkytuvė, kurios lange rodoma informacija apie atsiunčiamus bei atsiųstus failus.


Priedai

Atveriama priedų tvarkytuvė, kurios lange rodomi visi priedai, įdiegti į šią naršyklės versiją. Priedai suskirstyti į korteles: plėtiniai, grafiniai apvalkalai ir papildiniai. Iš čia galima pašalinti nebenaudojamus priedus. Išsamiau apie priedus rašoma sk. Priedai.


Klaidų pultas

Atveriamas „JavaScript“ pultas (dar vadinamas konsole). „JavaScript“ yra scenarijų rašymo kalba, dažnai naudojama projektuojant žiniatinklio svetaines. Naudodami „JavaScript“, programuotojai svetainėms suteikia interaktyvumo (formos, anketos, mygtukai, animacija, tinklalapio turinio valdymas ir pan.). „JavaScript“ pultas gali būti naudingas derinant „JavaScript“ kalba parašytus scenarijus.


Informacija apie tinklalapį

Atveriamas langas, kuriame pateikiama išsami informacija apie aktyvų tinklalapį, pavyzdžiui, dokumento tipas, koduotė, dydis, saugumo informacija, saitų ir kitų objektų sąrašas.

Pradėti privatųjį naršymą

Pradėti naują „Firefox“ sesiją, kurios metu nebūtų pildomas aplankytų svetainių žurnalas, slapukai ir neįsimenama jokia privati informacija. Daugiau informacijos staipsnelyje Privatusis naršymas (anglų k.).

Pašalinti privačius duomenis…

Pašalinami duomenis iš objektų, nurodytų Privačių duomenų šalinimo lange. Šį langą taip pat galima iškviesti iš nuostatų lango (Priemonės –> NuostatosTaisa –> NuostatosFirefox –> Nuostatos) skydelio Privatumas. Pagal numatytąją nuostatą, prieš šalinant privačius duomenis, rodomas įspėjimo langas.

Valyti žurnalą…

Pašalinami aplankytų svetainių duomenys žurnale, slapukai ir kiti privatūs duomenys.

NuostatosNuostatos

Atveriamas nuostatų langas, kuriame galima parinkti įvairias naršyklės nuostatas.

Langas

Suskleisti

Suskleidžiamas aktyvus langas.


Keisti dydį

Aktyvusis langas padidinamas arba atstatomas jo ankstesnis dydis.


(Atverti langai)

Čia išvardijami visų atvertų langų pavadinimai .


Žinynas

Žinyno turinys„Firefox“ žinynas

Atveriamas naršyklės žinyno langas, kuriame pateikiama informacija apie naršymą, naudojimąsi naršykle, nuostatų parinkimą ir kitką. Medžiagą galima pasiekti iš teminio sąrašo, rodyklės, galima atlikti paiešką žinyne arba pasinaudoti aiškinamuoju žodynėliu.

Informacija „Internet Explorer“ naudotojams

Atveriamas žinyno skyrius su informacija, kuri gali padėti „Internet Explorer“ naudotojams pereiti prie „Firefox“ naršyklės.

Laidos informacija

Atveriamas naujausios „Firefox“ naršyklės laidos informacijos tinklalapis.


Pranešti apie neveikiančią svetainę…

Atveriamas vediklis, skirtas pranešti naršyklės projektuotojams apie naršyklėje neveikiančią svetainę.


Pranešti apie apgaulingą svetainę…

Leidžia pranešti apie įtartiną, apsimetančia kita svetainę. „Firefox“ apsaugą nuo apgaulingų svetainių teikia „Google“ tarnyba. Todėl atvertame tinklalapyje pateikta informacija siunčiama šiai tarnybai. Pranešimas yra anoniminis, atitinka „Google“ privatumo politiką. Pranešimui išsiųsti reikia dirbti prisijungus prie interneto.


Tikrinti, ar yra naujinimų…

Tikrinama, ar yra naršyklės „Firefox“ ir įdiegtų jos papildinių naujesnių versijų. Jei naujesnės versijos rastos, tai pateikiamas jų sąrašas, iš kurio galima pasirinkti, ką atnaujinti.

Apie „Mozilla Firefox“

Rodoma naršyklės versija, identifikatorius ir informacija apie autorių teises.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

// These fine people helped write this article:dzoninho. You can help too - find out how.
Tapkite „Mozillos“ savanoriu pagalbininku