Pritaikymas savo poreikiams

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomi keli būdai, kaip pritaikyti naršyklę savo asmeniniams poreikiams.


Priemonių juostos

Naršyklės priemonių juosta – tai stačiakampė sritis, esanti virš lango dalies, kurioje paprastai rodomas tinklalapis. Numatytojoje priemonių juostoje yra šios juostos:

  • Meniu juosta. Juosta, kurioje pateikiamas naršyklės pagrindinis meniu (Failas, Taisa, Rodymas ir kt.).
  • Naršymo juosta. Juosta, kurioje yra langelis tinklalapio adresui surinkti ir naršymo mygtukai, padedantys naršyti žiniatinklį: pereiti prie kitų tinklalapių, grįžti prie aplankytų, valdyti tinklalapių atsiuntimą.
  • Adresyno juosta. Juosta, kurioje rodomi saitai ir aplankai iš tokiu pat vardu (Adresyno juosta) pavadinto adresyno aplanko.

Priemonių juostas galima individualizuoti dviem būdais:

  • [[#rearranging_toolbar_items|tvarkant priemonių juostų elementus:mygtukus, piktogramas ir kt.,]]


Priemonių juostos elementų tvarkymas

Jei norite pertvarkyti priemonių juostos elementus (piktogramas, mygtukus, teksto langelius ir kt.), tai pasirinkite Rodymas –> Priemonių juostos –> Tvarkyti... , arba dešiniuoju pelės klavišupaspauskite klavišą Vald ir spragtelėkite bet kurioje tuščioje juostos vietoje, tada pasirinkite Tvarkyti... . Atveriamas priemonių juostų tvarkymo langas.

2da08818671af72d28a8f1d85d349ee8-1250691061-521-1.JPG

Nuvilkite bet kuriuos šiame lange rodomus elementus į tas naršyklės priemonių juostas, į kurias norite juos įdėti. Taip pat galite nuvilkti naršyklės lange esančių priemonių juostų elementus (išskyrus meniu juostą) į priemonių juostų tvarkymo langą. Tada šie elementai nebus rodomi naršyklės lange. Taip pat, kol atvertas priemonių juostų tvarkymo langas, galite nuvilkti priemonių juostų elementus į bet kurią tos pačios ar kitos priemonių juostos vietą. Baigę tvarkyti juostas spragtelėkite mygtuką Gerai.

2da08818671af72d28a8f1d85d349ee8-1250695046-8-1.jpg


Specialieji priemonių juostų elementai

Pertvarkant priemonių juostas gali būti naudingi šie specialieji elementai:

  • Skirtukai. Tai nedidelės stačios linijos, kurios vizualiai atskiria priemonių juostos elementus (jų grupes).
  • Tarpai. Tai fiksuoto pločio (daugelyje grafinių apvalkalų – 20 taškų) tarpai, kurie vizualiai atskiria priemonių juostos elementus (jų grupes).
  • Kintamo pločio tarpai. Tai tarpai, kurių plotis keičiasi priklausomai nuo naršyklės lango matmenų, taip, kad užpildytų visą tuščią priemonių juostos vietą. Juos naudinga įdėti, kai norima elementus sudėlioti dešinėje juostos dalyje.

Priemonių juostų slėpimas, kūrimas arba šalinimas

Galima paslėpti naršymo ir adresyno juostas. Bet negalima paslėpti meniu juostos, nes meniu elementai (Failas, Taisa, Žinynas ir kt.) turi būti visada matomi ir jų negalima perkelti į kitas juostas. Norint priemonių juostą padaryti matomą arba nematomą, reikia pasirinkti iš meniu Rodymas –> Priemonių juostos ir spustelėti pavadinimą tos juostos, kuri turi būti rodoma (slepiama).

Jei norite pridėti naują priemonių juostą, tai pasirinkite meniu komandą Rodymas –> Priemonių juostos –> Tvarkyti. Spragtelėkite Nauja juosta (šis mygtukas yra lango apačioje). Bus atvertas langas, kuriame reikia surinkti priemonių juostos pavadinimą. Surinkę, spragtelėkite Gerai, ir dar kartą Gerai priemonių juostų tvarkymo lange. Atvėrus meniu Rodymas –> Priemonių juostos jame bus rodomas ir ką tik sukurtos juostos pavadinimas. Dabar į naują juostą bus galima atitempti reikiamus elementus. Jei norite sukurtą priemonių juostą pašalinti, iš jos išvilkite visus elementus ir spustelėkite mygtuką Gerai. Sukurtą juostą taip pat galima slėpti (rodyti) (žr. ankstesnį skyrelį).


Priedai

Priedai yra trijų rūšių: plėtiniai, grafiniai apvalkalai ir papildiniai.

Plėtiniai: Plėtiniai yra pagalbinės (nesavarankiškos) programos, įdiegiamos į naršyklę. Jos veikia naršyklės aplinkoje ir pakeičia arba išplečia jos funkcionalumą.

Grafiniai apvalkalai: Grafinis apvalkalas pakeičia tik programos išvaizdą: mygtukų, dialogo langų, meniu juostų ir kitų grafinės sąsajos elementų paveikslus. Programos funkcijos lieka kokios buvo.

Papildiniai: Papildiniai padeda atlikti specifines funkcijas, pavyzdžiui, peržiūrėti specialius grafikos formatus arba multimedijos failus. Papildiniai šiek tiek skiriasi nuo plėtinių, kurie pakeičia arba papildo esamas funkcijas. Dažniausia papildinių paskirtis yra įvairialypės terpės galimybių papildymas, pavyzdžiui, galimybė į tinklalapį įterpti ir peržiūrėti vaizdo medžiagą.


Priedų atsisiuntimas ir įdiegimas

Įvairių priedų galima atsisiųsti iš Firefox priedų svetainės (anglų k.) Internete galima rasti ir daugiau priedus platinančių svetainių.

Priedų ieškoti galima priedų tvarkytuvėje spragtelėjus kortelę Siųstis priedų.

Spragtelėjus saitą, skirtą priedui įdiegti, naršyklė pateikia dialogo langą, kuriame prašoma leidimo įdiegti. Galima leisti arba neleisti atsiųsti ir įdiegti priedą.


Priedų tvarkymas

Tvarkoma iš lango, kuris atveriamas pasirinkus Priemonės –> Priedai.


Priedų atnaujinimas

Pagal naršyklės numatytąją nuostatą periodiškai tikrinama, ar atsirado tų priedų, kurie jau yra įdiegti kompiuteryje, atnaujinimai. Jei naršyklė randa atnaujinimų, apie tai praneša kitą kartą paleidus Mozilla Firefox ir iš karto pasiūlo juos įdiegti. Šią nuostatą galima pakeisti NuostatųNuostatų lango skydelio Kitkas kortelėje Atnaujinimas.

Naujesnių versijų galima ieškoti ir rankiniu būdu: pažymėjus priedo pavadinimą ir spragtelėjus mygtuką Ieškoti naujinimų. Įdiegtas priedas pradeda veikti paleidus naršyklę iš naujo.


Priedų išjungimas, įjungimas ir šalinimas

Plėtinį galima pašalinti arba tik išjungti. Išjungus tik laikinai sustabdomas jo veikimas, bet jis lieka įdiegtas. Prireikus jį bus galima vėl įjungti. Grafinį apvalkalą galima tik pašalinti, kadangi vienu metu gali būti veiksnus tik vienas apvalkalas.

Jei norite išjungti (įjungti) priedą, jį pažymėkite ir spustelėkite jo mygtuką Išjungti (Įjungti). Jei norite pašalinti, spustelėkite jo mygtuką Pašalinti. Būsenos pakeitimas įsigalios paleidus naršyklę iš naujo.


Kitos funkcijos

Kitos funkcijos (Pradžios tinklalapis, Apie) pasiekiamos pažymėjus atitinkamą papildinį, paspaudus klavišą Vald, papildinį spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu arba pasirinkus atitinkamą meniu elementą.


Veiksmai su papildiniais

Priedo sąranka

Galima keisti kai kurių priedų sąranką. Tokie priedai paprastai pateikia dialogo langą, kuriame galima tą daryti. Langas atveriamas atvėrus kortelę Priedai, pasirinkus reikiamą priedą ir spragtelėjus jo NuostatosNuostatos mygtuką arba dukart spragtelėjus priedą.


Apvalkalų perjungimas

Jeigu norite esamą grafinį apvalkalą pakeisti kitu įdiegtu apvalkalu, atverkite Grafiniai apvalkalai skydelį, pažymėkite pageidautiną apvalkalą ir spustelėkite Naudoti apvalkalą mygtuką. Apvalkalas pasikeis paleidus kompiuterį iš naujo.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

These fine people helped write this article: tatjanaj. You can help too - find out how.