Aiškinamasis žodynėlis

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Šiame žodynėlyje trumpai aiškinami pagrindiniai naršyklėje vartojami terminai. Tai nėra išsamūs privatumo ir saugumo technologijų aprašymai.


Aiškinamasis žodynėlis

adresas: Tinklalapio adresas URL. Dažniau naudojami (parankiniai) adresai dedami į adresyną. Į adresyną galima patekti ir reikiamą adresą jame rasti spragtelėjus adresyno juostos adreso ar adresų aplanko mygtuką arba iš pagrindinio meniu pasirinkus meniu grupę „Adresynas“.

adresyno priemonių juosta: Individualizuojama priemonių juosta, esanti naršyklės pagrindiniame lange po naršymo juosta. Į ją galima įdėti svarbesnių adresų ar jų aplankų mygtukus.

adresų juosta: Langelis ir su juo susiję mygtukai, išdėstyti naršyklės lango viršuje. Čia galima surinkti universalųjį adresą URL arba paieškai reikalingus žodžius.

būsenos juosta: Priemonių juosta, rodoma bet kurio naršyklės lango apatinėje dalyje. Kairėje būsenos juostos dalyje rodomi būseną apibūdinantys pranešimai, o dešinėje – piktogramos.

failų persiuntimo protokolas (FTP): Protokolas, apibrėžiantis duomenų persiuntimą tinklu tarp dviejų nutolusių kompiuterių. Juo naudodamasi naršyklė gali atsiųsti duomenis iš FTP saugyklų.

hipertekstų kalba HTML: Formali kalba, vartojama žiniatinklio tinklalapiams užrašyti. HTML kalba apibrėžia gaires, kurios nustato teksto išdėstymą tinklalapyje, jo šriftus, spalvas, paveikslus ir kitus tinklalapio elementus.

ieškyklė: Žiniatinklio programa, kuri padeda ieškoti informacijos internete. Ieškodama informacijos, ji gali peržiūrėti visą tinklalapio tekstą arba tik jame esančius reikšminius žodžius, taip pat gali pasinaudoti bibliotekininkų paslaugomis, kurie peržiūri tinklalapių tekstus ir iš jų išrenka paieškai reikalingą informaciją. Norint, kad ieškyklė rastų reikiamą informaciją, paieškos langelyje surenkama užklausa – tai informacijai būdingas žodis arba frazė. Ieškyklė parodo saitus, vedančius į užklausą tenkinančius tinklalapius.

įgaliotoji programa: Programa, veikianti ir kaip [#server serveris], ir kaip [#client klientas], atliekanti tarpininko funkcijas: per ją eina visi kitų klientų ryšiai su išoriniu pasauliu.

internetas: Pasaulinis tinklas, jungiantis milijonus kompiuterių, kurie tarpusavy bendrauja laikydamiesi standartinių protokolų (pvz., [#TCP_IP TCP/IP]). Internetas buvo sukurtas JAV 1969 m. kariniams tikslams. Vėliau jis išplito į mokslo ir švietimo sferas, o 20-ojo amžiaus pabaigoje internetu jau naudojosi milijonai organizacijų ir pavienių asmenų. Dabar internetas naudojamas žiniatinkliui, elektroniniam paštui, elektroninio pašto bei naujienų grupėms, konferencijoms, pokalbiams ir daugeliui kitų tikslų.

IP adresas: Kompiuterio adresas TCP/IP tinkle. Jį turi kiekvienas kompiuteris, prijungtas prie interneto. Klientas turi pastovų IP adresą arba laikiną, jam duodamą kiekvieną kartą, kai jis prisijungia prie tinklo (pvz., per modemą).

išplečiamoji ženklinimo kalba (XML): Duomenų aprašymo (dokumentų ženklinimo) atvirasis standartas, pritaikytas žiniatinklio dokumentams ir kitiems hipertekstams aprašyti. Skiriasi nuo HTML kalbos tuo, kad XML kalboje tinklalapio kūrėjas gali aprašyti savo gaires. Daugiau informacijos galima rasti „W3C“ svetainėje išplečiamoji ženklinimo kalba (XML) (anglų k.).

iššifravimas: Procesas, kurio metu užšifruoti duomenys iššifruojami. Taip pat žr. užšifravimas.

JAV informacijos tvarkymo standartai (FIPS PUBS 140-1): Federalinės informacijos tvarkymo standartų publikacijos (FIPS PUBS 140-1) yra JAV vyriausybės kriptografinių modulių standartas. Kriptografiniai moduliai – aparatinė arba programinė įranga, galinti užšifruoti ir iššifruoti duomenis bei atlikti kitus kriptografijos veiksmus (pvz., sukuria skaitmeninį parašą ir jį patikrina). Dauguma gaminių, parduodamų JAV vyriausybei, turi atitikti FIPS standartus.

Java: Programavimo kalba. Ją sukūrė bendrovė „Sun Microsystems“. Tą pačią Javos programą gali vykdyti įvairių tipų kompiuteriai bei skirtingos jų operacinės sistemos. Dėl to nereikia rašyti ar pritaikyti programų atskiriems kompiuteriams. Naršyklė gali atsiųsti reikiamas (tinklalapyje nurodytas) Javos programėles ir jas įvykdyti. Tokios programėlės angliškai vadinamos „applets“.

JavaScript: Scenarijų kalba, vartojama iš tinklalapio valdomiems veiksmams aprašyti. Ja galima parašyti interaktyvius tinklalapius, į juos įterpiant mygtukus, formas ir kitus sąveikai (dialogui) reikalingus elementus. „JavaScript“ kalba gali būti vartojama kartu su Javos kalba. Tačiau techniškai tai skirtingi dalykai. „JavaScript“ gali veikti be Javos.

klientas: Programinė įranga (pvz., naršyklė), siunčianti užklausas ir gaunanti atsakymus (informaciją) iš serverio, kuris dažniausiai veikia kitame kompiuteryje. Kompiuteris, kuriame veikia kliento programinė įranga, dažnai vadinamas klientu.

kriptografija: Duomenų užšifravimo ir iššifravimo menas ir technika. Pavyzdžiui, kriptografinė technika yra naudojama duomenims, persiunčiamiems į komercines interneto svetaines ir iš jų ateinantiems, užšifruoti ir iššifruoti.

kriptografijos viešųjų raktų standartas PKCS Nr. 11: Viešųjų raktų kriptografijos standartas, valdantis saugumo priemones, pavyzdžiui, intelektualiąsias korteles.

liudijimas: Skaitmeninis tapatumo liudijimo atitikmuo. Liudijimas nurodo asmenvardį, bendrovės ar kokio nors kito subjekto pavadinimą ir paliudija, kad viešasis raktas, įeinantis į tą liudijimą, priklauso tam subjektui. Kai skaitmeniniu būdu pasirašomas laiškas ar kitoks dokumentas, skaitmeninis tų dokumentų parašas sukuriamas naudojant privatųjį raktą, derantį su šio skaitmeninio liudijimo viešuoju raktu.

naršymo juosta: Priemonių juosta, esanti naršyklės lango viršuje, kurioje yra naršymui reikalingi mygtukai: Atgal, Pirmyn ir kt.

pagrindinis slaptažodis: Slaptažodis, apsaugantis įrašytus slaptažodžius, liudijimų raktus ir kitus slaptus duomenis. Naršyklė prašo surinkti pagrindinį slaptažodį tada, kai turi prieiti prie juo apsaugotų duomenų. Kiekvienai saugumo priemonei reikalingas atskiras pagrindinis slaptažodis.

papildinys: Nedidelė programa, įdėta į naršyklę, kad ją papildytų naujomis funkcijomis, pavyzdžui, garso ar vaizdo leidimas. Priešingai negu atveriančiosios programos, papildiniai įdiegiami į „Firefox“ naršyklės aplanko poaplankį „Plugins“ ir atveriami jos aplinkoje. Pavyzdžiui, garso failus atveriantis įskiepis suteikia galimybę išklausyti garso įrašą, įdėtą į tinklalapį ar elektroninį laišką. Kiti papildiniai atveria kitų tipų failus ir tai, kas į juos sudėta, atitinkamai perteikia (parodo) skaitytojui kitokius tinklalapio arba elektroninio laiško komponentus. Papildinių pavyzdžiai: „Adobe Flash Player“, Javos papildinys.

podėlis: Vieta kompiuterio operatyviojoje atmintinėje arba standžiajame diske, į kurią rašomos atsiųstų tinklalapių kopijos. Naršyklė kaupia kopijas, kad prireikus vėliau būtų galima jas panaudoti. Kai užprašomas tinklalapis (spragtelėjus saitą ar surinkus jo URL), naršyklė patikrina, ar jo kopijos nėra podėlyje. Jei yra, tai užuot tinklalapį atsiuntus iš interneto, jį paima iš podėlio. Šitaip sugaištama mažiau laiko ir mažiau apkraunamas tinklas.

pradžios tinklalapis: Tinklalapis, kurį naršyklė parsisiunčia ir rodo kiekvieną kartą, kai įjungiama arba spragtelėjus mygtuką „Pradžios tinklalapis“. Jį galima pasirinkti (pakeisti) naršyklės nuostatose. Taip pat svetainės tinklalapis, nuo kurio natūralu pradėti jos lankymą. Iš jo galima patekti į kitus svetainės tinklalapius. Jo adresas laikomas svetainės adresu.

privatusis raktas: Vienas raktas iš raktų poros, naudojamas viešojo rakto kriptografijoje. Privatusis raktas laikomas paslaptyje ir yra naudojamas iššifruoti duomenims, kurie buvo užšifruoti su jį atitinkančiu viešuoju raktu.

RSS kanalas: XML kalba parašytas tinklalapis, į kurį įdėtas specialiu būdu suformuotas saitų į kitus tinklalapius sąrašas. Specializuotos programos gali skaityti tokį sąrašą, pateikti naudotojui dokumentų antraščių sąrašą ir automatiškai jį atnaujinti, jei jis pasikeitė tinkle. Naujienų svetainės ir elektroniniai žurnalai dažnai naudoja RSS kanalus tam, kad skaitytojas galėtų sparčiai pasiekti naujienų ar naujausių straipsnių antraštes. T. p. žr. RSS kanalo adresas.

RSS kanalo adresas: Naršyklės adresyno specialus įrašas, turintis aplanko su į jį įdėtais RSS kanalo saitais pavidalą. Tokį įrašą galima sukurti aplankius svetainę, turinčią RSS kanalą, spragtelėjus RSS kanalo piktogramą naršyklės adresų juostoje ir pasirinkus RSS kanalą.

saugioji svetainė: Svetainė, naudojanti šifruotąjį ryšį su naršykle tam, kad persiunčiami duomenys būtų neprieinami pašaliniams. Lankantis saugioje svetainėje „Firefox“ naršyklė parodo spynos piktogramą būsenos juostoje ir pasikeičia adresų juostoje esančios piktogramos spalva. Taip pat rodo svetainės srities vardą būsenos juostoje (tam, kad kenksmingos svetainės negalėtų perimti duomenis).

saugiųjų sujungimų lygmuo (SSL): Protokolas, skirtas nustatyti kliento ir serverio abipusį tapatumą, kad būtų užtikrintas šifruotas ryšys tarp kompiuterių. SSL yra virš TCP/IP, bet žemiau HTTP, LDAP, IMAP, NNTP ir kitų aukšto lygio tinklo protokolų. Naujas IETF standartas TLS (Transport Layer Security) yra sukurtas SSL pagrindu. T. p. žr. tapatumo nustatymas, užšifravimas.

saugus naršymas: Naršymo metu visi siunčiami duomenys tarp serverių ir interneto vartotojų yra užšifruojami. Užšifravimą galima atlikti keliais protokolais (pvz. Saugiųjų sujungimų lygmuo (SSL)) arba pasirenkant šifro sudėtingumo lygį bitais. Kuo daugiau bitų - tuo saugesnis ryšys. Žr. užšifravimas, saugioji svetainė, kriptografija.

serveris: Įranga (panaši į tą, kuri aptarnauja tinklalapius), iš kliento gaunanti užklausas bei siunčianti jam informaciją. Klientas dažniausiai yra kitame kompiuteryje. Kompiuteris, kuriame veikia serverio programinė įranga, taip pat vadinamas serveriu.

skaitmeninis tapatumo liudijimas: Žr. liudijimas.

slaptažodžių tvarkytuvė: Naršyklės dalis, kuri įsimena įvairioms svetainėms pateikiamus abonento vardus ir slaptažodžius, kad kitą kartą registruojantis į seansą nereikėtų jų iš naujo rinkti. Įsimintus duomenis slaptažodžių tvarkytuvė laiko kompiuterio standžiajame diske šifruotu pavidalu.

slapukas: Nedidelis duomenų rinkinys, kurį sukuria lankoma svetainė ir įrašo į lankytojo kompiuterį. Į slapuką įrašomi lankytojo pateikiami duomenys svetainei, kai, pavyzdžiui, jis užpildo svetainės pateikiamas anketas. Ši informacija palengvina arba paspartina darbą, kai naršyklė vėl kreipiasi į tą pačią svetainę. Kai kitą kartą lankomasi toje pačioje svetainėje, ji suranda lankytojo kompiuteryje prieš tai jos pačios įrašytus slapukus, jais pasinaudoja ir sužino lankytojo anksčiau pateiktus duomenis. Todėl lankytojui nebereikia iš naujų jų pildyti ir pateikti. Tačiau iškyla pavojus lankytojo privatumui. Todėl suteikiama galimybė jam pačiam valdyti darbą su slapukais. Jis gali nuspręsti, kokią informaciją leisti įrašyti į slapukus ir ar išvis leisti juos įrašinėti.

svetainė: Giminingų tinklalapių grupė, susieta saitais. Paprastai ji skirta vienai temai ir ją tvarko viena organizacija arba vienas asmuo. Svetainė dažniausiai būna viename kompiuteryje. Tačiau viena svetainė gali būti paskirstyta ir į kelis kompiuterius arba į vieną kompiuterį gali būti sudėtos kelios svetainės.

tapatumo nustatymas: Veiksmas kieno nors tapatumui nustatyti kompiuterių tinkle naudojant slaptažodį, asmens tapatumo kodą (PIN) ar kokią nors kitą informaciją.

tinklalapis: Atskiras pasaulinio žiniatinklio dokumentas, parašytas hipertekstu. Nurodomas universaliuoju adresu. Gali turėti tekstų, saitų, grafikos elementų.

TPC/IP protokolas: Sistemos „Unix“ protokolas, naudojamas kompiuteriams su skirtingomis operacinėmis sistemomis sujungti. Tai pagrindinis interneto protokolas, tapęs pasauliniu standartu.

TLS: Žr. saugiųjų sujungimų lygmuo (SSL).

universalusis adresas (URL): Universalus interneto ištekliaus (failo, tinklalapio) adresas, vienareikšmiškai nusakantis to ištekliaus vietą pasauliniame tinkle. Pavyzdžiui, http://www.mozilla.org. Tam, kad naršyklė galėtų paimti išteklių, reikia adresų juostoje surinkti jo universalųjį adresą. Universalieji adresai rašomi tinklalapių saituose. Spragtelėjus adresą pele, galima nueiti į tuo adresu esantį tinklalapį. Universalieji adresai dar vadinami interneto adresais arba pasaulinio žiniatinklio adresais.

užšifravimas: Specialus informacijos kodavimo būdas siekiant įslaptinti jos reikšmę. Dėl to pašaliniams pasidaro sunku perskaityti, t. y. iššifruoti, internetu siunčiamą šifruotą informaciją. Užšifruota informacija gali būti iššifruojama tik žinant raktą.

žiniatinklis: Interneto dalis, sudaryta iš tinklalapių, esančių jo serveriuose. Po žiniatinklį gali naršyti ir iš jo atsiųsti bei rodyti tinklalapius kliento programos, vadinamos naršyklėmis, pavyzdžiui, „Firefox“.

2006 m. rugsėjo 12 d.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

// These fine people helped write this article:tatjanaj, dzoninho. You can help too - find out how.
Tapkite „Mozillos“ savanoriu pagalbininku