ដំឡើង Firefox មាននៅលើវ៉ីនដូ

អត្ថបទនេះពណ៌នាអំពី របៀបទាញយក និងតម្លើង Firefox មាននៅលើវីនដូ។

អត្ថបទនេះ សម្រាប់តែការអនុវត្តទៅលើវីនដូប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់សេចក្ដីណែនាំ ក្នុងការតម្លើងFirefox លើMac សូមមើលរបៀបទាញយក និងតម្លើងFirefox លើMacសម្រាប់សេចក្ដីណែនាំ ក្នុងការតម្លើងFirefox លើLinux សូមមើលរបៀបតម្លើងFirefox លើMac
មុនពេលដែលដំឡើងកម្មវិធីFirefox សូមមើល តម្រូវការប្រព័ន្ធដែលFirefoxទាមទារ ត្រូវប្រាកដថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចាំបាច់មានប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការដែលត្រូវការ និងផ្នែករឹងដែលបានផ្ដល់យោបល់។ កុំធ្វើការតម្លើងកម្មវិធីFirefox ដែលប្រើគណនី Windows XP មានកំណត់។ សម្រាប់ព៌ត្ត័មានលំអិត សូមមើលរបៀបកំណត់ប្រភេទគណនីអ្នកប្រើរបស់អ្នក ក្នុងប្រព័ន្ធ
 1. សូមចូល នេះជាទំព័រទាញយករបស់ Firefox នៅគ្រប់កម្មវិធីរុករក ដូចជា Microsoft Internet Explorer ឬក៏Microsoft Edge

  again updated download Firefox
 2. សូមចុចលើប៉ូតុង Free Download ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដំឡើងរបស់ Firefox។ ទំព័រនឹងផ្ដល់ការណែនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវ ជំនាន់ល្អបំផុតនៃកម្មវិធីFirefox សម្រាប់អ្នក។ ជាជម្រើស ការប្រើ តំណភ្ជាប់ទាញយកនេះ សម្រាប់ជំនាន់Firefox ជាភាសាខ្មែរ(km) ចុងក្រោយបំផុត។
  សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កំរិតខ្ពស់៖ ទំព័រតំណភ្ជាប់ទាញយកFirefox ខាងលើនឹងជ្រើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ នូវជំនាន់ដែលអាចប្រើបានល្អបំផុតនៃកម្មវិធីFirefox សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងផ្ដល់ជូន(stub)ការតម្លើងអនឡាញ។ ប្រសិនជាអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរជម្រើសការតម្លើង ដូចជាគោលដៅថត ដែលអ្នកគួរតែទាញយកពេញលេញ ការតម្លើងក្រៅបណ្ដាញ។ ប្រសិនអ្នកត្រូវការជំនាន់ពេញលេញ, ការតម្លើងក្រៅបណ្ដាញ ឬមួយបើអ្នកចង់ជ្រើសយកភាសា និងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ, សូមទស្សនា ទំព័រប្រព័ន្ធ នឹងភាសា។ អ្នកអាចទាញយកបានទាំងកំណែFirefox Windows (32-bit) ឬ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ64bit ជាមួយវីនដូ៧ និងលើជាង កំណែWindows 64-bit នៃកម្មវិធីFirefox (សូមមើលប្លុកប្រកាសនេះ ជាសេចក្ដីលម្អិត)។
  • ប្រសិនអ្នកប្រើ Microsoft Internet Explorer ឬ Microsoft Edge, របាជូនដំណឹងនិងលេចឡើង នៅឯខាងលើនៃទំព័រជាមួយ ជម្រើសដែលដំនើរការសម្រាប់ការតម្លើង ឬរក្សាទុកឯកសារទៅកាន់កុំព្យូទ័។

សូមចុច Run ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំនើរការ។

 1. Fx-RUN-IE11Win7
 2. នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកដទៃ អ្នកត្រូវការទៅរក្សាទុកការតម្លើងកម្មវិធីFirefoxជាមុនសិន ទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក, បន្ទាប់មកបើកឯកសារដែលអ្នកបានទាញយក។
  សំគាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញប្រអប់ Open File - Security Warning សូមចុច Run
  9adf3cab7ac5be01d856c9d1020aa0da-1263064820-505-2.jpg
 3. បន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុច Install ( យើងបានបង្កើតដំណើរការឪ្យលឿនបំផុតតាមដែរអាចធ្វើបាន )។
  firefox stub installer
  សូមអបអរសាទរ អ្នកបានតម្លើងកម្មវិធីFirefox បានសម្រេចហើយ!
 4. សូមចុចពីរដង លើរូបតំណាងរបស់Firefox នៅពេលណាដែលអ្នកចង់ទៅនៅលើបណ្ដាញ។
firefox icon

នៅមានបញ្ហាឬ?

ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

// These fine people helped write this article:ប៉ុកណូ រ៉ូយ៉ាល់. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support