ការ​បន្ថែម​ធាតុ​ក្រាហ្វិក​កម្មវិធី​ស្វែង​រក​ Firefox​ ទៅ​កាន់​អេក្រង់​ដេីម​របស់​អ្នក​

This article applies to the latest version of Firefox for Android. Please update your version first to enjoy these features.

កម្មវិធី​ស្វែង​រក​ Firefox អាច​ឲ្យ​អ្នក​ ស្វែង​រកតាម Firefox ​លេី​អេក្រង់​ដេីម​នៃប្រព័ន្ធAndroid របស់​អ្នក​ ដោយ​គ្មាន​បេី​ក​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​រុករក។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ របៀប​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​ធាតុ​ក្រាហ្វិក ​ទៅ​កាន់​អេក្រង់​ដេីម​របស់​អ្នក​ ដេីម្បី​ធ្វើការ​ស្វែងរកឲ្យបានរហ័ស៖

search widget android

ដេីម្បីស្វែងយល់ ជំនាន់​មួយ​ណា​នៃ​ប្រព័ន្ធ​​Android ​ដែលអ្នក​កំពុង​ប្រេី​ សូម​យោង​ ទៅតាម​ឯកសារជំនួយ​ឧបករណ៍របស់អ្នក។

ចាប់ពីជំនាន់Android ៥.០ ឡេីង

  1. សូមសង្កត់​លេី​គ្រាប់​ចំណុច​ដែល​មិន​មាន​អ្វី​ នៅ​លេី​អេក្រង់​ដេីម​នៃ​Android​ ​របស់​អ្នក​។
  2. ជ្រេីសយក ធាតុ​ក្រាហ្វិក​
  3. ជ្រេីសរេីសធាតុក្រាហ្វិក កម្មវិធី​ស្វែង​រក​ Firefox មក​ពី​បញ្ជី៖
    addfxsearchwidget
  4. កម្មវិធីរុករកFirefox នឹងលេចឡេីង - ត្រៀមខ្លួន​ដេីម្បី​ប្រេី -លេីអេក្រង់​ដេីម របស់ អ្នក។

ជំនាន់​ពី​មុន​ ដល់​ Android ៥

  1. នៅលេីអេក្រង់ដេីមរបស់អ្នក សូម​ប៉ះ​គ្រប់​ប៊ូតុង​កម្មវិធី​ទាំងអស់។
  2. ប៉ះទៅលេីផ្ទាំង ធាតុ​ក្រាហ្វិក​ (ឫក៏ អូស​ទៅ​ស្តាំ​ដេីម្បី​ទទួលបានវា)។
  3. ប៉ះធាតុ​ក្រាហ្វិក​ កម្មវិធី​ស្វែង​រក​ Firefox ដើម្បី​បន្ថែម​វា​ទៅ​កាន់​អេក្រង់​ដេីម​របស់​អ្នក​។ (ការ​ណែនាំ៖ សម្រាប់​ឧបករណ៍​ខ្លះ​ អ្នកអាច​សង្កត់​ធាតុ​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្រោម​និងទាញវាទៅលេី អេក្រង់​ដេីម​របស់​អ្នក​។)

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More