ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Cannot see formatting such as bold and italics with NVDA screen-reader on Archive of Our Own website

 • 1 პასუხი
 • 0 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 14 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა Trix

About three months ago, I changed the AO3 site skin to the Low Vision option, because I wanted to see if I could fix the then minor issue of not being able to see bold with my screen-reader, NVDA, when reading fics on the site. Some of the bold I knew to be there because I had personally put it in.

When I changed the skin, I was dismayed to find I could not only still not see bold, but I could no longer see italics with NVDA either. The AO3 sidebar menu was also tucked away behind a dropdown button, but I could open that up and get to the controls, so I didn't mind that so much. The formatting, however, posed a real problem, since italics are used for, among other things, emphasis, telepathic speech, and the speech of Pokémon in fanfics featuring humans who can understand Pokémon. So I definitely wanted this problem fixed.

I thought I could simply change the site skin back, but to my further dismay, switching back to the Default skin did not restore my former view of the site's pages. I began trying other things, seeking advice from other tech-savvy acquaintances after I'd exhausted all the possible fixes I could think of to no effect. Here is a list of everything I've already tried:

 • As mentioned before, changing the site skin back with the buttons on the site
 • Soft/Hard-Refreshing the page.
 • Logging out of and back into my AO3 account to artificially end the session.
 • Restarting the computer, and NVDA, by extension.
 • Disabling each of the three extensions I have in Firefox, just in case one of them had caused the issue.
 • Viewing the site while logged out to see if that made a difference.
 • Cleared browser cache, and when that failed to help, also cleared specifically the AO3 cookies.
 • Created a clean Firefox profile with no settings changed and no extensions added, pasted url of one of the pages I was using as a test into the address bar. Still no formatting visible.
 • Viewed page in Incognito mode.
 • Briefly thought I had a solution when I found the Page Styles submenu in the View menu, set the page to No Style. Got my old sidebar back, but not the formatting, and lost even that change after a refresh. Not ideal solution.
 • Downloaded the portable version of Firefox, opened it and pasted in a url again. Still no formatting.
 • Reluctantly, opened AO3 in Google Chrome. Could see all the formatting with NVDA when logged out, and when I logged in, could still see the formatting.

I also discovered Reader View while testing some of these things, and this allowed me to read the text of a fic or chapter with all its formatting, but that view doesn't include the Author's Notes, or the comments, and that sacrifices some of the nuance of those because I don't see the emphasis on any words/phrases without the formatting.

I have contacted the AO3 support team, but they are just as confused as I am and don't know what could have happened. They say they haven't changed anything on the site that they could pinpoint as causing this problem.

I have tried asking on the BlindTech email list I'm subscribed to, which is where I was given the link to Portable Firefox, but I have exhausted all their ideas as well, some of which were included in the above list.

Now I come to you. Please, if you can shed any light on what might have caused this problem, I would deeply, sincerely appreciate it.

About three months ago, I changed the AO3 site skin to the Low Vision option, because I wanted to see if I could fix the then minor issue of not being able to see bold with my screen-reader, NVDA, when reading fics on the site. Some of the bold I knew to be there because I had personally put it in. When I changed the skin, I was dismayed to find I could not only still not see bold, but I could no longer see italics with NVDA either. The AO3 sidebar menu was also tucked away behind a dropdown button, but I could open that up and get to the controls, so I didn't mind that so much. The formatting, however, posed a real problem, since italics are used for, among other things, emphasis, telepathic speech, and the speech of Pokémon in fanfics featuring humans who can understand Pokémon. So I definitely wanted this problem fixed. I thought I could simply change the site skin back, but to my further dismay, switching back to the Default skin did not restore my former view of the site's pages. I began trying other things, seeking advice from other tech-savvy acquaintances after I'd exhausted all the possible fixes I could think of to no effect. Here is a list of everything I've already tried: * As mentioned before, changing the site skin back with the buttons on the site * Soft/Hard-Refreshing the page. * Logging out of and back into my AO3 account to artificially end the session. * Restarting the computer, and NVDA, by extension. * Disabling each of the three extensions I have in Firefox, just in case one of them had caused the issue. * Viewing the site while logged out to see if that made a difference. * Cleared browser cache, and when that failed to help, also cleared specifically the AO3 cookies. * Created a clean Firefox profile with no settings changed and no extensions added, pasted url of one of the pages I was using as a test into the address bar. Still no formatting visible. * Viewed page in Incognito mode. * Briefly thought I had a solution when I found the Page Styles submenu in the View menu, set the page to No Style. Got my old sidebar back, but not the formatting, and lost even that change after a refresh. Not ideal solution. * Downloaded the portable version of Firefox, opened it and pasted in a url again. Still no formatting. * Reluctantly, opened AO3 in Google Chrome. Could see all the formatting with NVDA when logged out, and when I logged in, could still see the formatting. I also discovered Reader View while testing some of these things, and this allowed me to read the text of a fic or chapter with all its formatting, but that view doesn't include the Author's Notes, or the comments, and that sacrifices some of the nuance of those because I don't see the emphasis on any words/phrases without the formatting. I have contacted the AO3 support team, but they are just as confused as I am and don't know what could have happened. They say they haven't changed anything on the site that they could pinpoint as causing this problem. I have tried asking on the BlindTech email list I'm subscribed to, which is where I was given the link to Portable Firefox, but I have exhausted all their ideas as well, some of which were included in the above list. Now I come to you. Please, if you can shed any light on what might have caused this problem, I would deeply, sincerely appreciate it.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: Trix

ყველა პასუხი (1)

Hoping someone has an idea of what is causing this problem. I will not make a habit of posting to bump up my question, as I do not want to seem pushy or anything, but I have exhausted all the avenues I know to try, save this one.

გამოსადეგია?

დასვით კითხვა

უნდა შეხვიდეთ ანგარიშზე პასუხის დასაწერად. გთხოვთ, დასვათ ახალი შეკითხვა, თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში.