ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Bookmarks not syncing Firefox ver. 17.3 on Iphone 8

  • 3 პასუხი
  • 3 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 48 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Dave_E

I see Firefox IOS 17.3 Iphone 8 IOS ver. 12.3.1 was released this morning to fix my bookmark sync issue I have had for several weeks. I downloaded and still have NO bookmarks sync. My history syncs fine between my laptop, desktop and Ipad (yes my Ipad IOS 12.3.1 bookmarks work fine). I deleted Firefox IOS app on my phone, downloaded from app store and reinstalled, still same issue no bookmarks sync. Please help  !!!! as I trust my having my bookmarks sync while I am on the road with my phone.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: chadgraybill

ყველა პასუხი (3)

I have the same problem on my iphone 7. Bookmarks sync properly on my windows desktop and laptop but are missing on my Wife's and my iphones. Sync worked properly on firefox version 16.8 but not on any version 17 update. Thanks for any help.

Anybody manage to resolve this? Having the same issue. From what I can tell, history and open tabs are syncing fine, but I have zero bookmarks on my iOS devices. They were there previously, but just disappeared! Have tried logging out of Firefox sync and in again. On the iPad I have also tried deleting the Firefox app entirely and redownloading it. Neither gave any improvement.

Tech specs: Devices: iPad Pro 11”; iPhone 6S Firefox: version 17.3 on both devices iOS: 12.2 (iPad); 12.1.4 (iPhone) There’s an update for both available but I don’t have access to wifi at the moment so delaying the iOS upgrade.

I just updated to Firefox version 18.0 for iPhone with great hope. No Luck. My bookmarks are still all gone from my iPhone. I tried disconnecting from sync then signing back in. No Bookmarks. This has been going on for two months, ever since I updated to version 17. The bookmarks worked fine on my iPhone in version 16. I wish I could go back to that version. Bookmarks work fine on my windows desktop and laptop but are missing on my Wife's and my iPhones. Firefox team, Please get this fixed, Please.