Waše hłowne hesło wróćo stajić, jeli sće jo zabył

Funkcija hłowneho hesła wšě waše lokalnje składowane wužiwarske mjena a hesła z globalnym hesłom škita. Jeli sće swoje hłowne hesło zabył, dyrbiće jo wróćo stajić.

Warnowanje: Hdyž swoje hłowne hesło wróćo stajeće, so wšě waše składowane wužiwarske mjena a hesła wotstronja.
  1. Zapodajće w adresowym polu Firefox slědowacu stronu:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xhtml
  2. Tłóčće Enter&x23CE;.
  3. Strona „Hłowne hesło wróćo stajić“ so zjewi. Klikńće na tłóčatko Wróćo stajić, zo byšće swoje hłowne hesło wróćo stajił.
Spomjatkujće sej: Hdyž swoje hłowne hesło wróćo stajeće, so wšě waše składowane wužiwarske mjena a hesła wotstronja.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije