Template:OpenBookmarksLibrary

Klikńće na 57 library icon , potom na Zapołožki. Kulće dele a klikńće na Wšě zapołožki pokazać.

Klikńće na tłóčatko zapołožkow Bookmarks-29 a wubjerće Wšě zapołožki pokazać, zo byšće wokno biblioteki wočinił.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla