Template:ImportHTMLBookmarks

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  • From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Bookmarks from HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Within the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the bookmarks HTML file you are importing and select the file.
  • Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close.
  • Close the Library window.
  • // Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: AliceWyman, Tonnes, scoobidiver, tech53. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
    Dobrowólnik za pomoc Mozilla