Pytansku historiju w Firefox za Android zhašeć

Móžeće kóždy čas z pomocu nałoženja Firefox za Android swoju přehladowansku historiju zhašeć.

Přehladowanske daty manuelnje zhašeć

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Podótkńće so menija Nastajenja
 3. Podótkńće so Přehladowanske daty zhašeć.
 4. Wubjerće daty, kotrež chceće zhašeć:
  • Wočinjene rajtarki
  • Přehladowanska historija a sydłowe daty
  • Placki
  • Pufrowane wobrazy a dataje
  • Sydłowe prawa
 5. Podótkńće so Přehladowanske daty zhašeć.

Wěstu webstronu z wašeje přehladowanskeje historije zhašeć

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Podótkńće so Historija.
 3. Podótkńće so třoch dypkow pódla webstrony, kotruž chceće zhašeć.
 4. Podótkńće so Zhašeć.

Přehladowanske daty při kónčenju zhašeć

Tute nastajenje awtomatisce wašu přehladowansku historiju zhaša, kóždy raz, hdyž Firefox z pomocu zapiska Skónčić w meniju kónčiće.

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Podótkńće so Nastajenja.
 3. Podótkńće so Přehladowanske daty při kónčenju zhašeć.
 4. Wužiwajće suwak, zo byšće nastajenje Přehladowanske daty při kónčenju zhašeć zmóžnił.
 5. Wubjerće daty, kotrež chceće zhašeć, hdyž Firefox kónčiće (wočinjene rajtarki, přehladowansku historiju, placki, pufrowane wobrazy a dataje a sydłowe prawa.)
 6. Zapisk Skónčić so nětko w meniju Firefox (tři dypki) zjewi. Wužiwajće jón, zo byšće přehladowanske posedźenje skónčił a potom so wubrane přehladowanske daty zhašeja.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije