Priwatny modus w Firefox za Android

Wužiwajće priwatny rajtark w Firefox za Android, zo byšće wobstrony wopytał bjez toho, zo bychu so waša historija, hesła abo sydłowe nastajenja składowali.

Što priwatny modus njeskładuje?

 • Wopytane strony
 • Formularne a pytanske zapiski
 • Hesła
 • Sćehnjenja (sćehnjene dataje budu so hišće na wašim graće składować, ale njepokazuja se w sćehnjenskej historiji Fiefox)
 • Placki
 • Nachwilne internetne dataje (pufrowane dataje)

Wužiwajće woprawdźe priwatne přehladowanske dožiwjenje z Firefox za Android. Wužiwajće priwatny rajtark, zo byšće websydła wopytał bjez toho, zo bychu was slědowali.

Priwatny modus budźe:

 • Składowanju historije, hesłow a zapiskow zadźěwać
 • Awtomatiske wuspjelnjenje formularow a pytanskich polow znjemóžnjeć
 • Placki blokować
 • Nachwilne internetne dataje blokować
 • Slědowanske elementy třećich poskićowarjow na webstronach blokować, kotrež wopytujeće. (Pokiw: Móžeće to kóždy čas znjemóžnić. Hlejće Enhanced Tracking Protection in Firefox for Android)

Priwatny rajtark wočinić

 • Prózdny priwatny rajtark wočinić: Podótkńće so tłóčatka Firefox Meni (pak na někotrych gratach pod wobrazowku pak w prawym hornim róžku wobhladowaka) a potom Nowy priwatny rajtark.
 • Wotkaz w priwatnym rajtarku wočinić: Podótkńće so wotkaza dołho, zo byšće meni pokazał a wubjerće Wotkaz w priwatnym rajtarku wočinić.

Wočinjene priwatne rajtarki sej wobhladać

Podótkńće so rajtarkoweho symbola horjeka na wašej wobrazowce, potom maskoweho symbola, zo byšće sej sydła wobhladował, kotrež sće w priwatnym modusu wočinił.

private tabs m36 private browsing

Zo byšće rajtark začinił, podótkńće so X pódla rajtarka, kotryž chceće začinić. Móžeće tež wšě wočinjene rajtarki začinić, hdyž so menijoweho tłóčatka a potom Priwatne rajtarki začinić podótknjeće.

Warnowanje: Priwatny modus was w interneće njeanonymizuje. Waš poskićowar internetneje słužby, dźěłodawar (jeli na přikład WLAN swojeho dźěłodawarja wužiwaće) abo sydła same móža hišće widźeć, kotre strony wopytujeće.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla