Kak połna wobrazowka da so wužiwać

Firefox móže z pomocu modusa połneje wobrazowki cyłu wobrazowku zabrać. Je wosebje přihódny za te móličke wobrazowki na netbookach, zo byšće najwjace z wašeho wysoko rozeznawaceho telewizora wućahnył abo prosće tak! Tutón nastawk wam wšitko zdźěla, štož dyrbiće wo tym wědźeć.

Modus połneje wobrazowki zmóžnić

Wjetše je lěpše! Wupjelńće swoju cyłu wobrazowku z Firefox.

 1. Klikńće na tłóčatko Firefox.
 2. Klikńće na Połna wobrazowka.
Jeli menijowa lajsta so pokazuje, (standard na Windows XP), klikńće na Napohlad a potom na Połna wobrazowka.
 1. Klikńće na menijowej lajsće na meni Napohlad.
 2. Klikńće na Połna wobrazowka w meniju.
 1. Klikńće na symbol połneje wobrazowki Fullscreen Mac 1 horjeka naprawo w róžku wokna Firefox.
 • Klikńće na menijowe tłóčatko new FX menu naprawo na symbolowej lajsće a wubjerće Połna wobrazowka.
  meni połna wobrazowka fx47 Fullscreen 29 Mac Fullscreen 29 Lin

Modus połneje wobrazowki znjemóžnić

Dajće mi mój ličak wróćo! Pomjeńšće Firefox wróćo na jeho prěnjotnu wulkosć.

 1. Pohibujće pokazowak k hornjej kromje wobrazowki.
 2. Klikńće z prawej tastu na prózdne městno rajtarkoweje lajsty.
 3. Klikńće na Modus połneje wobrazowki wopušćić
 1. Pohibujće pokazowak k hornjej kromje wobrazowki.
 2. Klikńće na symbol połneje wobrazowki Fullscreen Mac 2 w hornim prawym róžku menijoweje lajsty.
 1. Pohibujće pokazowak k hornjej kromje wobrazowki, zo byšće symbolowu lajstu jewił.
 2. Klikńće na menijowe tłóčatko new FX menu naprawo pódla symboloweje lajsty a wubjerće Połna wobrazowka.
 • Klikńće na menijowe tłóčatko new FX menu naprawo pódla symboloweje lajsty a wubjerće Połna wobrazowka.

Tastowe skrótšenki

Za ludźi z dobrym pomjatkom: Zmóžńće abo znjemóžńće połnu wobrazowku z pomocu tastatury.

 • Tastowa skrótšenka za modus połneje wobrazowki: Tłóčće tastu F11.
  Pokiw: Tłóčće na ličakach z kompaktnej tastaturu (na přikład netbooki a laptopy) tastowu skrótšenku fn + F11.
 • Tastowa skrótšenka za modus połneje wobrazowki: cmd + + F

 

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla