Install Firefox on an Android device using Google Play

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.
To see if your device is supported, read Will Firefox work on my mobile device?
Before you begin: If you have installed and set up sync for any version of Firefox Beta, Aurora, or Nightly, you must uninstall that version before setting up sync on Firefox for Android.

Downloading and installing Firefox for Android

  1. To download and install Firefox on your device just go to the Firefox download page and tap the download button.
  2. The Firefox page on Google Play will open. Tap the Install button.
  3. Accept the permissions to begin the download.
    fennec_install
  4. When the download is complete, tap the Open button.
    install_open1

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: zzxc, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, mluna, Joshua Smith, scootergrisen, Joni. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla