How can I contact support if I can’t log in to Mozilla VPN

Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

If you are unable to log in

 1. Open Mozilla VPN and select Get Help on the top right-hand side of the screen.
 2. Select Contact Support.
 3. In the Contact Support form, you will be asked to provide your email address and additional information about your problem.
 4. Click (or tap) Submit to complete your request.

VPNGetHelp

If you are already logged in

 1. Open Mozilla VPN and click Settings (the gear icon).
 2. Select Get Help.
 3. Click (or tap) Contact us.
 4. Complete the Support Contact form, where you will be asked to provide your email address and additional information about your problem.
 5. Click (or tap) Submit to complete your request.

VPNGetHelp2.5

Contact us through the Mozilla VPN support Knowledge Base

 1. Visit the Mozilla VPN support Knowledge base and click Get support in the banner that appears at the bottom of the page.
  ContactSupport_SUMO
 2. In the Mozilla VPN Solutions page, click Contact Support in the banner to the right.
 3. You'll be prompted to log in with your Firefox account to be able to submit questions or contact support.
 4. Fill in the Contact Support form.
 5. Click Submit.

Our team will get back to you as soon as possible. If you forgot your Firefox accounts password, learn how to reset your password.

Related articles

Learn more:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije