Rajtark "Firefox je so zaktualizował" so při kóždym starće pokazuje

Tutón nastawk wopisuje, štož dyrbiće činić, hdyž so rajtark z titulom „Firefox zaktualizowany“ wočinja abo hdyž zdźělenku „Firefox je so zaktualizował“ widźiće, samo hdyž njejsće Firefox zaktualizował.

Stej dwě móžnej zawinje za to. Snano sće mylnje rajtark jako swoju startowu stronu składował (kotruž Firefox při kóždym starće wočinja) abo Firefox ma ćežkosće, wašu konfiguracisku dataju składować, a njepytnje tohodla, zo sće zdźělenku „Firefox je so zaktualizował“ hižo dóstał.

Rajtark „Firefox zaktualizowany“ je so jako startowa strona składował

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
  2. Wubjerće wotrězk Powšitkowny.
  3. Wuzběhńće we wobłuku Startować tekst w tekstowym polu Startowa strona:.
  4. Jeli tam tajke kaž http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/whatsnew/ nutř steji, sće sydłam, kotrež Firefox při startowanju začituje, stronu „Firefox zaktualizowany“ mylnje přidał.
  5. Zo byšće tutón problem rozrisał, klikńće na Standard wobnowić. Zo byšće druhu stronu jako startowu stronu postajił, čitajće nastawk Startowu stronu postajić.
    Restore home page Win Generalhome

Firefox njemóže waše nastajenja składować

Firefox měnja nastajenje w swojej konfiguraciskej dataji, zo by přichodny raz spóznał, hač sće rajtark „Firefox zaktualizowany“ hižo widźał. Jeli maće problemy z tej dataju, njemóže Firefox tutu informaciju składować a budźeće rajtark „Firefox zaktualizowany“ při kóždym starće widźeć.

  1. Pytnjeće snano, zo so nastajenjanastajenja, kotrež w swojim woknje nastajenjownastajenjow wubjerjeće, njewobchowaja, po tym zo sće Firefox začinił.
  2. Zo byšće to porjedźił, přewjedźće nawod z nastawka Nastajenja so njeskładuja krok po kroku.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla