העדפות

ייתכן שמאמר זו אינו עדכני.

נערכו שינויים נרחבים במאמר באנגלית עליו מבוסס מאמר זה. עד לעדכון עמוד זה, כדאי גם להסתכל כאן: Firefox options, preferences and settings

סמך זה מתאר את כל האפשרויותהעדפות הזמינות בחלון האפשרויותהעדפות של Mozilla Firefox. כדי לגשת לחלון האפשרויותהעדפות, בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על הכפתור Firefox, (התפריט Tools בחלונות Windows XP) ואז לחץ על Optionsבשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferencesבקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Tools ובחר באפשרות Options...בשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר באפשרות Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferences...


פאנל ראשי

הפאנל הראשי מכיל אפשרויותהעדפות הקשורות להגדרות הנפוצות ביותר, כגון מה תראה כאשר Firefox עולה וכיצד Firefox ינהל הורדת קבצים. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל ראשי.


פאנל לשוניות

פאנל הלשוניות מכיל אפשרויותהעדפות הקשורות לתכונת הגלישה בלשוניות. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל לשוניות.


פאנל תוכן

פאנל התוכן מכיל אפשרויותהעדפות הקשורות לדרך בה אתרים יוצגו. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל תוכן.


פאנל יישומים

הפאנל יישומים מאפשר לך להחליט כיצד Firefox אמור לנהל סוגי קבצים שונים (למשל מסמכי PDF או קבצי אודיו). החלון מציג רשימה ומאפשר לך לבחור פעולה לכל סוג, כגון פתיחה באמצעות יישום כלשהו, פתיחה בתוך Firefox באמצעות שימוש בתוסף, או שמירת הקובץ. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל יישומים.

פאנל פרטיות

פאנל הפרטיות מכיל אפשרויותהעדפות הקשורות לפרטיות שלך. כאשר אתה גולש ברשת, מידע על המיקומים בהם היית ובאיזה דפים היית נשמר פה. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל פרטיות.


פאנל אבטחה

פאנל האבטחה מכיל אפשרויותהעדפות הקשורות לשמירה על הגלישה שלך בטוחה. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל אבטחה.


פאנל מתקדם

הפאנל מתקדם מכיל אפשרויותהעדפות להגדרות שאינן בשימוש תדיר, כגון בדיקה אם Firefox הוא דפדפן ברירת המחדל, ניקוי מטמון הדיסק, הגדרות עבור עדכוני Firefox והגדרות מתקדמות נוספות שרק חלק מהאנשים יזדקקו להן. למידע נוסף, ראה חלון אפשרויות - פאנל מתקדם.

מאמר זה היה מועיל?

נא להמתין...

האנשים המקסימים האלו סייעו בכתיבת מאמר זה:

Illustration of hands

התנדבות

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

מידע נוסף