חלון אפשרויות - פאנל ראשי

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

מסמך זה מתאר את כל האפשרויותהעדפות הזמינות בפאנל הראשי של חלון האפשרויותהעדפות{DIV של Mozilla Firefox. לגישה לחלון האפשרויותהעדפות, בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על הכפתור Firefox, (התפריט Tools בחלונות Windows XP) ואז לחץ על Optionsבשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferencesבקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Tools ובחר באפשרות Options...בשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר באפשרות Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferences... לפאנלים אחרים, ראה [[חלון האפשרויותהעדפות.

הפאנל הראשי כולל אפשרויותהעדפות הקשורות להגדרות המשתמש הנפוצות ביותר, כגון מה תראה כאשר Firefox עולה וכיצד Firefox ינהל הורדת קבצים.דף הבית

כאן אתה יכול להגדיר את הדף (או קבוצת לשוניות) אשר Firefox יציג כאשר אתה תפעיל אותו או כאשר תלחץ על כפתור הבית. הקלד את הכתובת בשדה המיקום.


לחץ על השתמש בדף נוכחי בכדי להשתמש בדף שבו אתה כרגע מבקר. אתה יכול גם להשתמש ב השתמש בדפים נוכחיים. אם כרגע בדפדפן יותר מלשונית אחת, כפתור זה יגדיר את כל קבוצת הלשוניות כדף הפתיחה של הדפדפן.


כדי להגדיר את דף או דפי הבית מתוך סימניה, לחץ על השתמש בסימניה..... בחירת תיקיה שלמה של סימניות תטען את כל הסימניות בלשוניות נפרדות.


אם אינך רוצה שיטען דף בית, לחץ על השתמש בדף ריק.


דפדפן ברירת מחדל

Firefox יבדוק אם הוא מוגדר כדפדפן ברירת מחדל בעת ההפעלה.
סמן אפשרות זו אם ברצונך ש-Firefox יבדוק בעת פתיחתו אם הוא דפדפן ברירת המחדל של המערכת. דבר זה יבטיח כי Firefox ישמש כל יישום אשר מנסה להציג דף מהאינטרנט או כאשר הינך פותח קובץ HTML. לחץ על הכפתור בדוק כעת אם ברצונך לקבוע זאת עכשיו.


הגדרות חיבור

הארגון או ספק האינטרנט שלך יכולים להציע או לחייב אותך להשתמש בשרת מתווך (פרוקסי). שרת מתווך פועל כאמצעי תיווך בין מחשבך לבין האינטרנט. הוא קולט את כל הבקשות לאינטרנט בכדי לבדוק אם הוא יכול למלא אחר בקשה זו בעזרת המטמון שלו. שרתים מתווכים נועדו בכדי לשפר את הביצועים, לסנן בקשות, ולהחביא את מחשבך מהאינטרנט בכדי לשפר את האבטחה. לעיתים קרובות, שרתים מתווכים הם חלק מחומת האש של תאגידים.


תיבת הדו שיח "הגדרות חיבור":

קשר ישיר לאינטרנט: זוהי האפשרות של ברירת המחדל. בחר בה אם אינך רוצה להשתמש בשרת מתווך.

זהה אוטומטית הגדרות שרת מתווך עבור רשת זו: בחר באפשרות זו אם אין הינך רוצה ש-Firefox יזהה באופן אוטומטי את הגדרות השרת המתווך לרשת שלך.

הגדרות שרת מתווך ידניות: בחר באפשרות זו אם אין בידך את המיקום (url) של השרת המתווך. שאל את מנהל הרשת שלך בנוגע לשמות ומספרי השער (ports) של השירותים המריצים תוכנות תיווך לכל אחד משירותי המערכת, והכנס את המידע בשדות המתאימים.

URL לתצורה אוטומטית של שרת מתווך: אם למקום העבודה שלך קיים קובץ הגדרות של שרת מתווך, שאל את מנהל הרשת למיקומו (url) של הקובץ, והכנס אותו בשדה זה. לחץ על הכפתור טען מחדש כדי לטעון את ההגדרות.((Options window חזרה אל מאמר חלון האפשרויותהעדפות]::
// These fine people helped write this article:Chris Ilias. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support