גלישה באמצעות לשוניות

דפדוף עם לשוניות מאפשר לך לפתוח לשוניות, כאשר כל אחת מציג דף אינטרנט, בתוך חלון בודד של Firefox. הינך יכול לפתוח קישורים בלשוניות חדשות, אשר ייטענו בזמן שאתה קורא את הדף הנוכחי. אינך חייב להשתמש בדפדוף עם לשוניות, אולם אם תעשה זת ייתכן שתגלה כי דפדוף עם לשוניות היא דרך טובה ומהירה יותר לדפדף ברשת.


יצירה וטעינה של לשוניות

לפתיחת לשונית חדשה, לחץ על CtrlCmd+T, בחר קובץ > לשונית חדשה, או לחץ לחיצה כפולה על מקום ריק בסרגל הלשוניות.


כדי לטעון קישור לתוך הלשונית, תוכל לפעול לפי אחת מהדרכים הבאות:


  • לחיצה על הכפתור האמצעי של העכבר על הקישור. (אם יש לך עכבר עם גלגלת, לחיצה על הגלגלת הינה כמו לחיצה על כפתור אמצעי).
  • גרור את הקישור ושחררו מעל מקום ריק בסרגל הלשוניות. (אם רק דף אינטרנט אחד פתוח, ייתכן שסרגל הלשוניות אינו מוצג. ראה [#customizing התאמת דפדוף עם לשוניות] למידע כיצד לשנות זאת.)
  • גרור את הקישור ושחררו מעל לשונית פתוחה, כדי לפתוח את הקישור בלשונית זו.
  • לחץ לחיצה ימנית עלהקש על הכפתור Ctrl,
ולחץ עם העכבר על הקישור ובחר פתח קישור בלשונית חדשה מהתפריט הקופץ.

כדי לפתוח את ה-ur<x>l שבשורת המיקום בלשונית חדש, הקלד את ה-ur<x>l ולחץ על AltOpt+EnterReturn.


הזזת לשוניות בתוך חלון

הלשוניות מוצגות בסדר שבו פתחת אותם, דבר אשר לא תמיד תואם את רצונך. כדי להזיז לשונית למיקום אחר בתוך חלון של פיירפוקס, פשוט גרור אותו לשם בעזרת העכבר שלך. בזמן גרירת הלשונית, פיירפוקס יציג מצביע קטן כדי להראות היכן הלשונית תמוקם כאשר תעזוב את לחצן העכבר. דרך אחרת לביצוע משימה זו היא להשתמש במקשי קיצור למקלדת במידה ורוצים להזיז לשונית בתוך חלון.


סגירת לשוניות

בכדי לסגור לשונית, הקש CtrlCmd+W, לחץ על כפתור סגירת הלשונית, לחץ לחיצה אמצעית על הלשונית, או בחר קובץ > סגור לשונית. בכדי לסגור את כל הלשוניות פרט לנוכחית, לחץ לחיצה ימיתהקש על הכפתור Ctrl,

ולחץ עם העכבר על הלשונית ובחר סגור לשוניות אחרות.


התאמת דפדוף עם לשוניות

בכדי להתאים את הדפדוף עם לשוניות, בחר כלים ואפשרויותערוך אפשרויותFirefox והעדפות ופתח את לוח הלשוניות


עצות ותחבולות

סימניות ודפדוף עם לשוניות: כדי להוסיף סימניה לקבוצת לשוניות:

  1. לחץ על CtrlCmd+Shift+D או
בחר בחרסימניות > הוסף סימנייה לכל הלשוניות כדי להוסיף 
את כל הלשוניות בחלון הנוכחי לתיקיית סימניות חדשה.
  1. כדי לפתוח סימניות בלשוניות, פתח תפריט של תיקיית סימניות ובחר
פתח בלשוניות. אתה יכול גם ללחוץ לחיצה 
אמצעית על התיקייה כדי לפתוח את תוכנה בלשוניות. הסימניות ייפתחו בלשוניות קיימות ולא בחדשות.

דף הבית כלשוניות: במקום להשתמש רק בדף אחד בתור דף הבית, אתה יכול להגדיר את דף הבית שלך כקבוצה של לשוניות. בחר את האתרים המועדפים עליך, ופתח אותם בלשוניות בחלון בודד. בחר כלים ואפשרויותערוך אפשרויותFirefox והעדפות ופתח את הלוח כללי.

תחת דף הבית, לחץ על כפתור השתמש בדפים הנוכחיים .מעתה, כאשר תלחץ על כפתור הבית, האתרים המועדפים שלך ייטענו בלחיצת כפתור בודדת.

הוספת כפתור "לשונית חדשה" לסרגל הכלים.: הינך יכול להוסיף כפתור "לשונית חדשה" לסרגל הכלים כדי לפתוח בקלות לשוניות חדשות, על ידי התאמה אישית של סרגלי הכלים שלך.

מקשי הקיצור למקלדת: פיירפוקס כולל אוסף נרחב של מקשי קיצור הקשורים לדפדוף עם לשוניות; ראה את הרשימה המלאה ב-מקשי הקיצור למקלדת.

מאמר זה היה מועיל?

נא להמתין...

האנשים המקסימים האלו סייעו בכתיבת מאמר זה:

Illustration of hands

התנדבות

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

מידע נוסף