Multiprocess-ondersteuning die door Windows-hulpprogramma’s is uitgeschakeld weer inschakelen

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.
Dit artikel is alleen van toepassing op Windows-computers.

Sommige hulpmiddelen voor toegankelijkheid in Windows zouden multiprocess-ondersteuning van Firefox kunnen uitschakelen. Volg deze stappen om dit weer in te schakelen:

  1. Typ about:config in uw adresbalk. (Klik op de knop Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om het waarschuwingsscherm te sluiten.)
  2. Zoek naar de voorkeur accessibility.loadedInLastSession en wijzig de waarde ervan naar false.
  3. Wis de voorkeur accessibility.lastLoadDate door via de rechtermuisknop het contextmenu zichtbaar te maken en Herinitialiseren te selecteren.
  4. Herstart Firefox.

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint…

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo