Sisällön esto

Tämän artikkelin sisältöä ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla vanhentunutta.

Ota viimeisimmät ominaisuudet ja tietoturvaominaisuudet käyttöön päivittämällä Firefoxisi sen viimeisimpään versioon.

Jotkut verkkosivut käyttävät seuraimia, jotka voivat seurata toimiasi internetissä. Sisällön esto on kokoelma Firefoxin asetuksia, joilla voi torjua monia näistä kolmannen osapuolen seuraimista. Sen avulla netissä voi liikkua yksityisemmin, niin ettei käyttäjän henkilökohtaisia tietoja seurata, tallenneta tai jaeta eri sivustojen välillä käyttäjän tietämättä.

Joissakin tapauksissa seurainten esto voi estää sivun osien tai jopa kokonaisten sivujen latautumisen. On helppoa lisätä poikkeus luottamallesi sivustolle. Sisällön eston asetuksia muuttamalla voi myös hallita estettyjen seurainten määrää.

Sisällön esto on kokoelma Firefoxin asetuksia, joilla voi torjua sisältöä, joka vaikuttaa käyttäjän yksityisyyteen ja selaimen suorituskykyyn. Firefoxin versiosta 63 lähtien sisällön estoon kuuluvat kolmannen osapuolen seurainevästeiden estäminen sekä aiemmin Seurannan suojauksena tunnettu ominaisuus, joka torjuu kaikki havaitut seuraimet.

Estettyjen seurainten määrän hallitseminen

Oletuksena Firefox suojaa käyttäjäänsä seuraamiselta yksityisissä ikkunoissa käyttämällä Disconnectin tarjoamaa listaa tunnetuista seuraimista. Firefox sallii joitain seuraimia, jotta verkkosivut toimisivat kunnolla. Voit muuttaa seurainten eston asetuksia niin, että kaikki seuraimet estetään, vain Disconnectin listan seuraimet estetään, tai että mitään seuraimia ei estetä.

Asetusten muuttaminen:

 1. Napsauta Valikko-painiketta Kuvaa "fx57menu" ei ole olemassa..
 2. Valitse Sisällön esto. Tämä avaa Sisällön esto -osion Firefoxin AsetuksetAsetukset -ikkunan Tietosuoja ja turvallisuus -paneelissa.
  Fx65ContentBlocking
 3. Valitse sisällön eston asetus:
 • Tavallinen Estää vain tunnetut seuraimet yksityisissä ikkunoissa. Tämä on oletusasetus. Jos haluat palauttaa oletusasetukset, voit koska tahansa valita tämän asetuksen.
 • Tiukka Estää kaikissa ikkunoissa seuraimet ja kolmannen osapuolen seurainevästeet.
 • Oma Asetus antaa valita, mitä haluat estää. Tämän asetuksen avulla voit halutessasi myös sallia kaiken sisällön.

Voit myös asettaa Firefoxin lähettämään sivustoille aina Älä seuraa -signaalin. Lisätietoja asetuksesta löytyy artikkelista Kuinka otan käyttöön seuraamisenestotoiminnon?

Oma-asetus:

Tiukka seurauksen esto

 1. Valitse vaihtoehto Oma.
 2. Vaihda Vain yksityisissä ikkunoissa -valinnan tilalle Kaikissa ikkunoissa.
  content block custom all windows
 3. Napsauta Muuta estolistaa -linkkiä.
 4. Valitse Tason 2 estolista.
 5. Napsauta Tallenna muutokset.
 6. Valitse Evästeet. Kolmannen osapuolen seuraimet on oletusasetuksena. Valitse laajempi evästeiden esto pudotusvalikosta.

Kaikkien suojausten poisto

Voit myös poistaa sisällön eston kokonaan käytöstä.

 1. Valitse Oma.
 2. Poista valinta vaihtoehdosta Seuraimet.
 3. Poista valinta vaihtoehdosta Evästeet.

Firefox ilmoittaa sisällön estämisestä

Kun Firefox estää sisältöä verkkosivustolla, osoitepalkin vasempaan laitaan ilmestyy kilpikuvake Address bar shield.

url shield 65

Avaa sivuston tiedot -pienoisikkuna napsauttamalla osoitepalkin kilpikuvaketta Address bar shield tai Tietoja-kuvaketta site info icon. Ikkunasta näet lisätietoja siitä, mitä sisältöä - kuten seuraimia ja kolmannen osapuolen evästeitä - Firefox estää.

content blocking panel 65

Estetty sisältö riippuu verkkosivusta ja omista asetuksistasi. Näet, mitä sisältöä juuri sillä sivulla on estetty tai sallittu, kun napsautat Seurainten ja Evästeiden oikealla puolella olevia nuolia >.

blocked cookies 65

Estetyn sisällön kohdalla lukee estettiin ja evästeen osoite näytetään harmaalla tekstillä.

Sisällön salliminen yksittäisillä sivustoilla

Kilpikuvake Address bar shield ilmestyy osoitepalkin vasempaan laitaan, kun Firefox estää sisältöä avoinna olevalla verkkosivulla. Toisinaan sisällön estäminen saattaa estää sivujen tai sivun osien latautumisen. Jos sisällön esto häiritsee verkkosivujen selailua, eston voi ottaa pois käytöstä yksittäisille sivustoille.

 1. Avaa sivuston tiedot -pienoisikkuna napsauttamalla osoitepalkin kilpikuvaketta Address bar shield tai Tietoja-kuvaketta site info icon.
  content blocking panel 65
 2. Ota sisällön esto pois käytöstä yksittäiseltä sivustolta normaalissa selainikkunassa napsauttamalla Poista esto käytöstä tältä sivustolta. Jos käytät yksityistä ikkunaa, napsauta Poista esto käytöstä väliaikaisesti (katso alla).
  • Kun sisällön esto on poistettu käytöstä, osoitepalkkiin ilmestyy kilpikuvake, jonka poikki kulkee vinoviiva shield icon strikethrough.
 3. Jos haluat ottaa sisällön eston takaisin käyttöön, avaa Sivuston tiedot -ikkuna napsauttamalla kilpikuvaketta tai Sivuston tiedot -painiketta. site info icon ja napsauta Ota esto käyttöön tälle sivustolle.

Sisällön esto yksityisessä selauksessa

Koska yksityisessä selauksessa selailutietoja ei tallenneta, sisällön salliminen yksittäiselle sivulle jatkuu vain yhden istunnon ajan. Kun aloitat uuden istunnon yksityisessä ikkunassa, kaikkien sivustojen sisällönestoasetukset palautuvat oletusasetuksiin. Jos sisällön esto on poistettu käytöstä tavallisessa selainikkunassa, Firefox sallii sisällön samalle sivustolle myös yksityisissä ikkunoissa.

Firefoxin estolistat

Seurainten estämiseen käytettyä estolistaa voi vaihtaa. Seurauksen eston oletuslista on Disconnect.me:n basic protection -lista. Tämän voi halutessaan muuttaa Disconnect.me:n strict protection -listaan.

 • Tason 1 estolista (basic protection) estää yleisesti tunnetut analyysiseuraimet, sosiaalisen jakamisen seuraimet ja mainontaseuraimet. Basic protection -lista kuitenkin sallii joitakin tunnettuja seuraimia, jotta useammat sivut toimisivat tai latautuisivat kunnolla.
 • Tason 2 estolista (strict protection) estää kaikki tunnetut seuraimet, mukaanlukien analyysiseuraimet, sosiaalisen jakamisen seuraimet, mainontaseuraimet sekä sisältöseuraimet. Tämä lista estää joitakin videoita, valokuvaesityksiä ja some-ominaisuuksia toimimasta kunnolla.

Estolistan vaihtaminen

 1. Napsauta Valikko-painiketta Kuvaa "fx57menu" ei ole olemassa..
 2. Valitse Sisällön esto.
 3. Valitse Oma.
 4. Napsauta Muuta estolistaa -linkkiä.
 5. Valitse haluamasi estolista.
  Fx63BlockListsFx66BlockLists
 6. Napsauta Tallenna muutokset.

Sisällön eston käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

Sisällön estoon kuuluu asetuksia, jotka liittyvät seuraimiin ja seurainevästeisiin. Oletuksena Firefox estää seuraimet vain yksityisissä ikkunoissa, eikä se estä kolmannen osapuolen seurainevästeitä lainkaan. Voit muuttaa asetuksiasiasetuksiasi niin, että kaikki seuraimet on estetty tai mitään sisältöä ei ole estetty. Voit muuttaa asetuksiasiasetuksiasi myös niin, että Firefox estää vain kolmannen osapuolen seurainevästeet tai kaikki kolmannen osapuolen evästeet.

Jos haluat muuttaa asetuksiasiasetuksiasi, napsauta Firefoxin valikko-painiketta Kuvaa "fx57menu" ei ole olemassa. ja valitse Sisällön esto. Tämä avaa Firefoxin Asetukset-välilehden Sisällön esto -osion.

Fx63menuContentBlocking

 • Jos haluat estää seuraimet kaikkien istuntojen aikana, vaihda Kaikki havaitut seuraimet -asetuksen Vain yksityisissä ikkunoissa -valinnan tilalle Aina.
 • Jos haluat poistaa Sisällön eston käytöstä havaittujen seurainten kohdalla, poista valinta vaihtoehdosta Kaikki havaitut seuraimet.
 • Valitse Kolmannen osapuolen evästeet, jos haluat estää kolmannen osapuolen seurainevästeet. Jos haluat estää kaikki kolmannen osapuolen evästeet, vaihda asetus Seuraimet (suositeltu) asetukseen Kaikki kolmannen osapuolen evästeet (voi aiheuttaa joidenkin sivustojen rikkoutumisen). Lisätietoa löytyy artikkelista Third-party cookies and Firefox tracking protection.

Huomaa: Voit myös asettaa Firefoxin lähettämään sivustoille aina Älä seuraa -signaalin. Lisätietoja ominaisuudesta löytyy artikkelista Kuinka otan käyttöön seuraamisenestotoiminnon?.

Firefox ilmoittaa sisällön estämisestä

Kun Firefox estää sisältöä verkkosivustolla, osoitepalkkiin ilmestyy kilpikuvake FirefoxShieldIcon.

Fx63ContentBlockingURL

Avaa Sivuston tiedot -ikkuna napsauttamalla joko osoitepalkin Tietoja-kuvaketta Site Info button tai kilpikuvaketta FirefoxShieldIcon. Ikkunassa on lisätietoja estetyn sisällön tyypistä, kuten havaituista seuraimista ja kolmannen osapuolen evästeistä. (Sivuston tiedot -ikkunassa voi myös hallita tälle sivustolle annettuja oikeuksia.)

Fx63ContentBlocking-details

Jos sivustolta ei löydy seuraimia tai kolmannen osapuolen seurainevästeitä, Sivuston tiedot -ikkunan Sisällö esto -osiossa näkyy teksti "Ei estettävää sisältöä tällä sivustolla".

no blockable content 63

Sisällön salliminen yksittäisillä sivustoilla

Toisinaan sisällön estäminen saattaa estää sivujen tai sivun osien latautumisen. Jos sisällön esto häiritsee verkkosivujen selailua, eston voi ottaa pois käytöstä avoinna olevalle sivustolle. Kilpikuvake ilmestyy osoitepalkkiin, kun Firefox estää aktiivisesti sisältöä verkkosivulla.

Fx63ContentBlockingURL
 1. Avaa Sivuston tiedot -ikkuna napsauttamalla joko osoitepalkin Tietoja-kuvaketta Site Info button tai kilpikuvaketta FirefoxShieldIcon.
  Fx63ContentBlocking-DisableBlocking
 2. Poista sisällön esto käytöstä avoimella sivustolla napsauttamalla Poista esto käytöstä tältä sivustolta -painiketta tavallisessa selainikkunassa tai Poista esto käytöstä väliaikaisesti -painiketta yksityisessä ikkunassa (katso alla).
 3. Kun sisällön esto on otettu pois käytöstä, osoiteriville ilmestyy kilpikuvake, jonka poikki kulkee vinoviiva.
  blocking disabled 63
 4. Jos haluat jatkaa sisällön eston käyttämistä, avaa Sivuston tiedot -ikkuna ja valitse sieltä Ota esto käyttöön tälle sivustolle.

Sisällön esto yksityisessä selauksessa

Koska yksityisessä selauksessa selailutietoja ei tallenneta, sisällön salliminen yksittäiselle sivustolle jatkuu vain yhden istunnon ajan. Kun aloitat uuden istunnon yksityisessä ikkunassa, kaikki sisällönestoasetukset palautuvat oletuksiin. Jos sisällön esto on otettu pois päältä tavallisessa selainikkunassa, Firefox sallii sisällön samalle sivustolle myös yksityisissä ikkunoissa.

Sisällön eston käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen yksityisessä ikkunassa

Sisällön esto on oletuksena käytössä yksityisissä ikkunoissa.

Fx63PrivateBrowsingHomePage-ContentBlockingON

Napsauta yksityisen selauksen kotisivulta löytyvää Sisällön esto -katkaisijaa, jos haluat poistaa sisällön eston käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Jos sisällön esto -katkaisijaa ei näy, olet asettanut Firefoxin aina estämään kaikki havaitut seuraimet kaikkien istuntojen aikana (katso yllä).

Firefoxin estolistat

Seurainten estämiseen käytettyä estolistaa voi vaihtaa. Seurauksen eston oletuslista on Disconnect.me:n basic protection -lista. Tämän voi halutessaan muuttaa Disconnect.me:n strict protection -listaan.

 • Tason 1 estolista (basic protection) estää yleisesti tunnetut analyysiseuraimet, sosiaalisen jakamisen seuraimet ja mainontaseuraimet. Basic protection -lista kuitenkin sallii joitakin tunnettuja seuraimia, jotta useammat sivut toimisivat tai latautuisivat kunnolla
 • Tason 2 estolista (strict protection) estää kaikki tunnetut seuraimet, mukaanlukien analyysiseuraimet, sosiaalisen jakamisen seuraimet, mainontaseuraimet sekä sisältöseuraimet. Tämä lista estää joitakin videoita, valokuvaesityksiä ja some-ominaisuuksia toimimasta kunnolla.

Estolistan vaihtaminen

 1. Napsauta Firefoxin Valikko-painiketta Kuvaa "fx57menu" ei ole olemassa. ja valitse Sisällön esto.
 2. Napsauta Muuta estolistaa -linkkiä.
 3. Valitse haluamasi lista.
 4. Napsauta Tallenna muutokset.
Fx63BlockLists

Seuraavat hienot ihmiset auttoivat kirjoittamaan tämän artikkelin:

Illustration of hands

Ilmoittaudu

Kasvata ja jaa asiantuntemustasi muiden kanssa. Vastaa kysymyksiin ja paranna tietämystämme.

Lue lisää